DataLife Engine 9.2 > Образцы исков и заявлений > Заявление о лишении родительских прав

Заявление о лишении родительских прав


4 января 2011. Разместил: Ansin

altДо Зарічного районного суду м. Суми,
вул. Академічна, 13, м. Суми, 40030

Позивач: Іванова Ганна Павлівна, 1959 року народження,
яка мешкає за адресою: вул. Перекопська, 3, м. Суми, 40000, тел.: 33-33-33

Відповідач: Іванова Катерина Петрівна, 1985 року народження,
яка мешкає за адресою: вул. Перекопська, 3, м. Суми, 40000,
тел.: 33-33-33

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про позбавлення батьківських прав

Відповідачка є моєю донькою і матір’ю дитини Іванової Анастасії Степанівни 10 січня 2009 року народження. Викладені обставини підтверджуються доданою до позовної заяви копією свідоцтва про народження.

Іванова К.П. не цікавиться дитиною, спочатку не забрала її з пологового будинку, а потім, коли маля потрапило до лікарні з застудою, вона не забрала доньку із закладу охорони здоров’я без поважної причини і протягом шести місяців не виявляла щодо неї батьківського піклування. Весь цей час я займалась дитиною, доглядала її, в той час, як Іванова К.П. ухиляється від виконання своїх обов’язків по вихованню дитини.

Таким чином, створились умови, які шкодять інтересам дитини. Вказані обставини в судовому засіданні будуть підтверджені показаннями свідків.

Названі дії у відповідності до статті 164 Сімейного кодексу України є підставою для позбавлення відповідачки батьківських прав щодо малолітньої Іванової Анастасії Степанівни 10 січня 2009 року народження.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтями 164, 165 Сімейного кодексу України) та статтями 18, 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Позбавити Іванову Катерину Петрівну батьківських прав щодо її дитини, Іванової Анастасії Степанівни, 10 січня 2009 року народження.

2. Передати дитину на піклування мені, Івановій Ганні Павлівні.

3. Визначити місце проживання дитини разом зі мною.

4. Викликати в судове засідання свідків.

Додатки:

1. Копія свідоцтва про народження дитини.

2. Документи, які свідчать про наявність підстав для позбавлення батьківських прав.

3. Копія позовної заяви.

4. Докази сплати державного мита.

5. Докази, що підтверджують оплату інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

Дата підпис


Комментарий эксперта

Вафа ГУСЕЙНОВА,
адвокат Сумской областной коллегии адвокатов

Лишение родительских прав, предоставленных им до достижения ребенком совершеннолетия, считают крайней мерой воздействия на лиц, не выполняющих родительских обязанностей. Лишение родительских прав может касаться лишь ребенка, не достигшего 18 лет.

Законодатель предусматривает следующие основания для лишения родительских прав (статья 164 Семейного кодекса (СК) Украины): родители не забрали ребенка из родильного дома или из другого учреждения здравоохранения без уважительной причины и на протяжении шести месяцев не проявляли относительно него родительской заботы, уклоняются от выполнения своих обязанностей по воспитанию ребенка, жестоко ведут себя с ребенком, являются хроническими алкоголиками или наркоманами, прибегают к любым видам эксплуатации ребенка, принуждают его к попрошайничеству и бродяжничеству, осуждены за совершение умышленного преступления относительно ребенка.

Приблизительный перечень документов, которые нужно предоставить суду: свидетельство о рождении ребенка, акты исследования условий жизни ребенка, заключения органов опеки и попечительства, протоколы проведения следственных действий и иных действий, характеристики родителей, справки медучреждений о том, что родители страдают хроническим алкоголизмом или наркоманией.

Исковые требования к физическому лицу предъявляются в суд по месту его проживания (статья 109 Гражданского процессуального кодекса Украины).

Право на обращение в суд с иском о лишении родительских прав имеют (статья 165 СК Украины): один из родителей, опекун, попечитель, лицо, в семье которого проживает ребенок, учреждение здравоохранения или учебное заведение, в котором он находится, орган опеки и попечительства, прокурор, а также сам ребенок, достигший 14 лет.

Размер ставки судебного сбора берется, исходя из исковых требований неимущественного характера (таких, которые не подлежат оценке), — 0,5 не облагаемого налогами минимума доходов граждан (пункт «д» части 1 статьи 3 Декрета Кабинета Министров Украины «О государственной пошлине»). Размер затрат на информационно-техническое обеспечение судебных процессов берется, исходя из исковых требований неимущественного характера (или таких, которые не подлежат оценке), — 37 гривен (установлен постановлением Кабинета Министров Украины «Об утверждении порядка оплаты затрат на информационно-техническое обеспечение судебных процессов, связанных с рассмотрением гражданских и хозяйственных споров, и их размера» от 21 декабря 2005 года № 1258).

При составлении искового заявления следует учитывать судебную практику по данной категории гражданских дел, а именно: постановление Пленума Верховного Суда Украины от 30 марта 2007 года № 3 «О практике применения судами законодательства при рассмот­рении дел об усыновлении и о лишении и восстановлении родительских прав»

Юридическая практика


Вернуться назад