DataLife Engine 9.2 > Горячая линия > Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії

Порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії


2 июня 2011. Разместил: Ansin
altЯкий порядок визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії ?
 Генадій Іванович
 
Для обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв, та за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року.
 
У разі якщо страховий стаж становить менший період, ніж передбачено абз, 1 ч. 2 ст, 36 Закону, враховується заробітна плата (дохід) за фактичний страховий стаж.
 
За вибором особи, яка звернулася за пенсією, з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії, виключається період до 60 календарних місяців страхового стажу підряд за умови, що зазначений період становить не більше ніж 10 % тривалості страхового стажу, врахованого в одинарному розмірі. У всіх випадках, крім випадку, передбаченого абз. 2 ч. 1 ст.36 Закону, період, за який враховується заробітна плата, після виключення 10 % тривалості страхового стажу, не може бути меншим ніж 60 календарних місяців.
 
Для визначення розміру пенсії за віком відповідно до ч. 2 ст. 27 Закону заробітна плата для обчислення частини пенсії за період страхового стажу до набрання чинності Законом визначається на умовах і в порядку, передбачених законодавством, що діяло раніше, а для обчислення частини пенсії за період страхового стажу після набрання чинності Законом на умовах, передбачених абз.1 ч. 2 ст, 27 Закону.
 
Заробітна плата (дохід) за період страхового стажу до 1 липня 2000 року враховується для обчислення пенсії на підставі документів про нараховану заробітну плату (дохід), виданих у порядку, встановленому законодавством, а за період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року  за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.
 
Заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії визичається за формулою:
 
Зп = Зс х (Ск : К), де;
 
Зп — заробітна плата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії, у гривнях;
Зс — середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії. Порядок визначення показників зазначеної заробітної плати затверджується Пенсійним фондом України за погодженням з цей тральними органами виконавчої влади у галузях статистики, економіки, праці та соціальної політики і фінансів;
Ск — сума коефіцієнтів заробітної плати (доходу) за кожний місяць (Кз1+ Кз2+ Кз3 + ... + Кз8 );
К —- кількість місяців страхового стажу, за які розраховано коефіцієнти заробітної плати (доходу) застрахованої особи.
 
У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про заробітну плату (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону враховується для обчислення пенсії, за попередній рік для визначення заробітної плати (доходу) враховується наявна заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону враховується для обчислення пенсії, за місяці попереднього року з наступним перерахунком заробітної плати (доходу) для обчислення пенсії після отримання даних про заробітну плату (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії.
 
Коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який враховується при обчисленні пенсії, визначається за формулою;
 
Кз = Зв : Зс, де:
 
Кз — коефіцієнт заробітної плати (доходу) застрахованої особи;
Зв — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);
Зс — заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески га яка відповідно до Закону враховується для обчислення пенсії, за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу).
 
Сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка відповідно до Закону враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу), визначаються за формулою:
 
Зв = 3 + Зд, де:
 
Зв -- сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка відповідно до Закону враховується для обчислення пенсії за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);
З — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено страхові внески згідно з Законом за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);
Зд — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, розрахована виходячи із передбаченої ч. З ст. 24 Закону доплати, за місяць, за який визначається коефіцієнт заробітної плати (доходу), і яка визначається за формулою:
 
Зд = Д / Т х 100 %, де:
 
Д — сума доплати, здійснена відповідно до ч. З ст. 24 Закону;
Т — розмір страхового внеску до солідарної системи у відповідному місяці.
 
У разі подання застрахованою особою для обчислення розміру пенсії даних про заробітну плату (дохід) за період до 1 січня 1992 року при визначенні коефіцієнта заробітної плати (доходу) середня заробітна плата за рік (квартал) у відповідному періоді вважається щомісячною середньою заробітною платою працівників, зайнятих у галузях економіки України, відповідного року (кварталу).
 
У разі відсутності на момент призначення пенсії даних про щомісячну середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за попередні місяці для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) враховується щомісячна середня заробітна плата працівників, зайнятих у галузях економіки України, за наявний попередній місяць з наступним перерахунком коефіцієнта заробітної плати (доходу) після отримання даних про щомісячну середню заробітну плату працівників, зайнятих у галузях економіки України, за місяць (місяці), що передує зверненню за призначенням пенсії.
 
При обчисленні заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески згідно з Законом за місяць, за який, розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу) для застрахованих осіб, які здійснювали підприємницьку діяльність і обрали особливий спосіб оподаткування своїх доходів (фіксований податок, єдиний податок, фіксований сільськогосподарський податок, придбання спеціального торгового патенту), та членів їхніх сімей, що беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності, отриманий ними дохід за відповідний, місяць визначається за формулою:
 
3 = П х Ч /Т, де:
 
3 — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено страхові внески згідно з Законом за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);
П — сума фактично сплаченого відповідного податку (плати за патент) у розрахунку на відповідний місяць, у гривнях;
Ч — відсоток відрахувань до Пенсійного фонду України від суми фактично сплаченого відповідного податку (плати за патент), чинний в межах відповідного періоду;
Т — розмір страхового внеску до солідарної системи у відповідному місяці.
 
Під час визначення доходу фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності для визначення коефіцієнта заробітної плати (доходу) враховується розмір податку (плати за патент), що сплачує така фізична особа, без збільшення розміру податку (плати за патент), передбаченого законодавством, за членів його сім'ї, які беруть участь у здійсненні цією фізичною особою підприємницької діяльності, та за осіб, які перебувають з нею у трудових відносинах.
 
Під час визначення доходу члена сім'ї фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності для обчислення коефіцієнта заробітної плати (доходу) враховується сума податку (плати за патент), внесена за одного члена сім'ї, на яку відповідно до законодавства збільшується відповідний податок (плата за патент) зазначеної фізичної особи — суб'єкта підприємницької діяльності.
 
При обчисленні заробітної плати (доходу), з якої фактично сплачено страхові внески згідно з цим Законом за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу) для застрахованих осіб, які сплачують страхові внески у фіксованому розмірі, в тому числі членів їх сімей, що беруть участь у здійсненні підприємницької діяльності, отриманий ними дохід за відповідний місяць визначається за формулою: З = Ф / Т х 100 %, де:
 
З — сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, з якої фактично сплачено страхові внески згідно з Законом за місяць, за який розраховується коефіцієнт заробітної плати (доходу);
 
Ф — сума фактично сплаченого страхового внеску у фіксованому розмірі за відповідний місяць;
Т — розмір страхового внеску до солідарної системи у відповідному місяці.

Вернуться назад