DataLife Engine 9.2 > Важно знать > Справи про визнання правочину недійсним без застосування наслідків недійсності

Справи про визнання правочину недійсним без застосування наслідків недійсності


25 августа 2011. Разместил: Ansin
altУ справах про визнання правочину недійсним без застосування наслідків недійсності судовий збір сплачується як із немайнового спору. У справах про застосування наслідків недійсного (нікчемного) правочину судовий збір сплачується залежно від вартості відшукуваного майна, щодо якого заявляються вимоги. У справах про визнання правочину недійсним із застосуванням наслідків недійсності судовий збір сплачується відповідно до пункту 10 частини першої статті 80 ЦПК за загальною сумою всіх вимог.
 
В судовій практиці нерідко трапляються випадки оспорювання правочинів, які ще не виконані. В таких випадках позовна вимога не зводиться до повернення переданого на виконання правочину майна, тобто вимога не має майнового характеру.
 
У зв'язку з цим Пленум Верховного суду роз'яснив, що у разі пред'явлення до суду позовної вимоги про визнання недійсним ще не виконаного правочину така позовна вимога повинна бути оплачена судовим збором за ставками, встановленими для позовних заяв немайнового характеру (згідно з підпунктом «д» п. 1 ст. З Декрету Кабінету Міністрів України «Про державне мито» розмір ставки судового збору з позовних заяв немайнового характеру становить 0, 5 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, тобто 8 грн. 50 коп. ). Прикладом такого може бути позовна заява про визнання заповіту недійсним за умови, що спадщина ще не прийнята. 
 
У разі пред'явлення вимоги про застосування наслідків недійсного правочину, який вже виконано, позовна вимога зводиться до повернення сторін до первісного стану, тобто до повернення всього одержаного за правочином. В такому випадку судовий збір слід сплачувати, виходячи із вартості відшукуваного майна. При цьому слід мати на увазі, що вартістю відшукуваного майна є не його інвентарна чи договірна вартість, а дійсна вартість майна на час розгляду справи. Під дійсною вартістю, як роз'яснив Пленум Верховного Суду України в ч. 4 п. 6 постанови від 4 жовтня 1991 р. № 7 «Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадян на жилий будинок», розуміється грошова сума, за яку майно може бути продано у цьому населеному пункті чи місцевості. Для її визначення за необхідності призначається експертиза. Це роз'яснення залишається актуальним, і його слід поширювати не лише на будинок, а і на інші речі, з приводу яких є спір.
 
При цьому також слід пам'ятати, що відповідно до ч. 1 ст. 190 ЦК України майном також вважаються майнові права. У зв'язку з цим у разі, якщо до суду пред'явлено вимогу про встановлення нікчемності чи про визнання правочину відчуження нерухомого майна недійсним, і в процесі розгляду справи буде встановлено, що спірне нерухоме майно не вибуло з володіння позивача, суду слід з'ясувати, чи виникло у набувача за цим правочином право на спірне майно (наприклад, у зв'язку з реєстрацією правочину - ч. 4 ст. 334 ЦК України), а якщо так, то при ухваленні рішення суду слід вирішити питання про стягнення судового збору, виходячи з дійсної вартості спірного нерухомого майна, оскільки передача прав на майно прирівнюється до передачі самого майна, тобто у справі виник майновий спір. Таке можливе, наприклад, у випадку пред'явлення до суду вимоги про встановлення нікчемності договору купівлі — продажу квартири з тих підстав, що відчуження квартири вчинено недієздатною фізичною особою, а позивач залишився проживати в квартирі, хоча та вже перереєстрована на відповідача.
 
Пленум також звернув увагу судів на те, що в разі пред'явлення до суду вимоги про визнання правочину недійсним і застосування наслідків його недійсності судовий збір слід сплачувати відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 80 ЦПК України за загальною сумою обох вимог - вимоги про визнання правочину недійсним як вимоги немайнового характеру та вимоги про застосування реституції як наслідку його недійсності - вимоги майнового характеру. Наприклад, позовна вимога про визнання договору купівлі — продажу квартири недійсним та про повернення квартири, дійсна вартість якої становить 500000 грн., розмір судового збору становить 8 грн. 50 коп. за розгляд позовної вимоги про визнання договору недійсним та 1700 грн. за розгляд позовної вимоги про повернення квартири, а разом 8, 50 + 1700 = 1708 грн. 50 коп.

Вернуться назад