DataLife Engine 9.2 > Правовой ликбез > Процесуальний ріng-роng

Процесуальний ріng-роng


21 декабря 2011. Разместил: Ansin
altПроблема відшкодування збитків, спричинених забезпеченням позову
 
Єгор ШТОКАЛОВ, юрист ЮК «Алєксеєв, Боярчуков і Партнери», м. Київ Спеціально для «Судового випуску»
 
Важливим аспектом забезпечення збалансованості процесуальних прав сторін судового провадження є можливість отримання відшкодування іншою стороною, заподіяної нею шкоди внаслідок здійснення тих чи інших процесуальних дій. Зокрема, доцільно та актуально було б розібрати ситуацію, що склалася недавно між одним із відомих банків з іноземними інвестиціями та фізичною особою щодо відшкодування збитків, спричинених заходами забезпечення позову в розмірі у кілька десятків мільйонів гривень.
 
Збалансовані права
 
Згідно з пунктом 1 статті 155 Цивільною процесуального кодексу (ЦПК) України, у разі скасування заходів забезпечення позову, набуття чинності рішенням про відмову в задоволенні позову чи ухвалою про закриття провадження у справі або залишення заяви без розгляду особа, щодо якої вжито заходів забезпечення позову, мас право на відшкодування збитків, заманих забезпеченням позову.
 
З метою гарантії виконання рішення суду у випадку задоволення позовних вимог у процесуальних законах України передбачено інститут забезпечення позову.
 
У цивільному процесі забезпечення позову допускається як до подачі позовної заяви з метою запобігання порушення права, так і на будь-якій стадії розгляду справи, якщо невжиття заходів забезпечення може ускладнити або зробити неможливим виконання рішення суду.
 
Iнститут забезпечення позову передбачає можливість захисту особою порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів. Разом із тим у ЦПК України встановлено систему захисту прав особою, щодо якої застосовано заходи забезпечення позову. Складовими такої системи є: співмірнісіь видів забезпечення позову із заявленими позивачем вимогами; право суду вимагати від позивача забезпечити його вимогу заставою; відшкодування особі збитків, спричинених забезпеченням позову, право на апеляційне оскарження постанови суду про забезпечення позову.
 
Аналіз вищевказаних положень Кодексу має підстави для висновку, що законодавець збалансував права як осіб, що ініціюють питання про  застосування заходів забезпечення позову, так і особи, щодо якої застосовано ці заходи (пункт 4 рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Сінюгіної Ірини Іванівни щодо офіційного тлумачення положень частини 1 статті 376 у взаємозв'язку зі статтями 151, 152, 153 Цивільного процесуального кодексу України від 31 травня 2011 року № 4-рп/2011 у справі № 1-18/2011).
 
Наукові діячі Кравчук В. Н. та Угриновська А. І. дотримуються схожої позиції, відзначаючи, що за допомогою забезпечення лозову закон охороняє як інтереси позивача, так і інтереси відповідача (зацікавленої особи та особи, по відношенню до якої застосовані заходи із забезпечення позову у відкритті провадження у справі). Вирішуючи питання про забезпечення позову, суд бере до уваги не лише ті несприятливі наслідки, які можуть наступити для позивача (зацікавленої особи) у випадку незабезпеченості позову, а й наслідки, які можуть наступити для відповідача (особи, по відношенню до якої вжито заходи із забезпечення позову) при забезпеченні позову, оскільки обмеження його прав із розпорядження майном або здійснення певної дії чи, навпаки, покладення на нього обов'язку здійснити певну дію може заподіяти йому шкоду. Тому суд, допускаючи забезпечення позову, у необхідних випадках може вимагати від позивача забезпечення можливих дій відповідача збитків внесенням застави на депозитний рахунок суду. Якщо позивач відмовиться від забезпечення можливих для відповідача збитків, суд вправі відмовити йому в задоволенні клопотання про забезпечення позову саме з цих підстав.
 
Вищевказане демонструє, що суддя, який не бажає забезпечувати позов, завжди може обґрунтувати свою відмову; встановивши для позивача (заявника) великий розмір застави, у тому числі й для того, аби запобігти зловживанню забезпеченням по позову.
 
Законні межі
 
Вимоги відповідача, що прагне отримати відшкодування за спричинені збитки від забезпечення позову повинні бути підтверджені допустимими та належними доказами того, що позивач при зверненні до суду з позовом та подачею заяв про забезпечення позову діяв протиправно, що є однією із ознак складу цивільного правопорушення, скоєння, якого призводить до цивільно - правової відповідальності особи, зокрема, у вигляді відшкодування збитків.
 
Крім того, відповідач моє довести підстави для притягнення до відповідальності позивача, зокрема, наявність у діях позивача умислу із заподіяння шкоди відповідачу.
 
При подачі позовної заяви позивач повинен діяти відповідно до вимог процесуального законодавства, а його дії мають бути спрямовані на захист своїх прав та інтересів у спосіб, визначений законом. Заходи забезпечення позову мають бути прийняті після розгляду заяв позивача, при цьому суд мас пересвідчитися в тому, що між сторонами справді виник спір та є реальна загроза невиконання або утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову. Судом також мас бути з'ясовано обсяг позовних вимог та дані про особу відповідача.
 
При встановленні зазначеної відповідності потрібно враховувати, що вжиті заходи не повинні перешкоджати господарській діяльності юридичної особи або фізичної особи, яка здійснює таку діяльність і зареєстрована відповідно до закону як підприємець (абзац 2 пункту 4 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову» від 22 грудня 2006 року).
 
Згідно з пунктом б статті 154 ЦПК України, якщо у задоволенні позову було відмовлено, провадження у справі закрито або заяву залишено без розгляду, вжиті заходи забезпечення позову застосовуються до набуття судовим рішенням чинності. Проте суд може одночасно з ухваленням судового рішення або після цього постановити ухвалу про скасування заходів забезпечення позову.
 
За домовленістю
 
Вважаємо, що необхідною вимогою для можливості отримання відшкодування збитків, понесених внаслідок вжиття заходів із забезпечення позову, також є добросовісність відповідача та застосування ним допустимих заходів зі зменшення такої шкоди. Зокрема стаття 154 ЦПК України встановлює, що суд може за заявою однієї із сторін і зважаючи на пояснення другої сторони допустити заміну одного способу забезпечення позову на інший. При забезпеченні позову про стягнення грошових коштів відповідач може з дозволу суду замість допущеного виду забезпечення внести на депозитний рахунок суду суму зазначену в позовній заяві.
 
При розгляді заяви відповідача про зміну способу забезпечення позову суд повинен заслухати пояснення позивача. Припустимо, що арешт майна робить неможливим для відповідача здійснення його підприємницької діяльності, а тому відповідач мас право клопотати перед судом про зміну попередньо обраного способу забезпечення позову. У свою чергу, суд вправі замінити вид забезпечення позову, коли відпаде необхідність в обраному виді забезпечення позову.
 
Відповідно, якщо відповідач справді не бажає настання негативних для нього наслідків у вигляді збитків від заходів забезпечення позову, він може просити суд змінити спосіб забезпечення позову на більш сприятливий для відповідача або внести на депозит суду грошові кошти у розмірі суми позову.
 
Підбиваючи підсумки, вважаємо необхідним звернути увагу на те, що хоча суд не несе відповідальності за здійснення заходів забезпечення позову, саме він приймає рішення на основі зібраних доказів та, керуючись принципами судочинства, приймає рішення про вжиття заходів забезпечення позову в самостійно визначеному розмірі та способі.
 
Відповідач, що зазнав збитків, може скористатися статтею 56 Конституції України, згідно з якою кожен має право на відшкодування за рахунок держава або органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної незаконними рішеннями, діями або бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їхніх посадових та службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень. Адже норми Конституції є нормами прямої дії.

Вернуться назад