DataLife Engine 9.2 > Показательное дело > Про зміни умов договору оренди землі за рішенням суду

Про зміни умов договору оренди землі за рішенням суду


3 февраля 2012. Разместил: Ansin
altСтаттею 30 Закону України «Про оренду землі» передбачено, що зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку. Отже, нормами чинного законодавства передбачено можливість зміни умов договору за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у випадках, встановлених договором або законом. Оскільки сторонами в договорі оренди передбачена можливість внесення змін до договору, а орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності є регульованою ціною, то законодавча зміна граничного розміру цієї плати є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору.
 
Виший господарський суд України. розглянувши 6 липня 2011 року у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу публічного акціонерного товариства «Д» на постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10 травня 2011 року в справі за позовом прокурора Заводського району м. Дніпродзержинська в інтересах держави а особі Дніпродзержинської міської ради до відкритого акціонерного товариства «Д» — про зміну умов договору оренди земельної ділянки, встановив такс.
 
Прокурор Заводського району м. Дніпродзержинська в інтересах держави в особі Дніпродзержинської міської ради звернувся до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відкритого акціонерного товариства «Д» про внесення змін до пункту 3. 1 договору оренди земельної ділянки від 16 липня 2003 року, державна реєстрація від 23 липня 2003 року № *, укладеного між Дніпродзержинською міською радою та відкритим акціонерним товариством «Д», виклавши його в такій редакції: «пункт 3. 1. Орендна плата вноситься «Орендарем» виключно у грошовій формі в розмірі: 12 718, 68 грн/рік. що становить 1 059, 89 грн/міс., і вноситься на розрахунковий рахунок Держказначейства за місцем податкового Звіту».
 
Позовні вимоги уточнювались.
 
Рішенням Господарського суду Дніпропетровської області від 15 березня 2011 року, залишеним без змін постановою Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10 травня 2011 року позовні вимоги задоволено. Змінено пункт 3. 1 договору оренди земельної ділянки від 16 липня 2003 року, укладеного між Дніпродзержинською міською радою та відкритим акціонерним товариством «Д», зареєстрованого в реєстрі за № *, виклавши його в такій редакції: «3. 1. Орендна плата за користування земельною ділянкою встановлюється на рівні трикратного розміру земельного податку, що встановлюється статтею 288 Податкового кодексу України. Орендна плата вноситься «Орендарем» виключно у грошовій формі в розмірі 12 718, 68 грн/рік без ПДВ, що становить І 059, 89 грн/міс. і вноситься на рахунок місцевого бюджету». Стягнуто з відкритого акціонерного товариства «Д» на користь державного бюджету в особі управління Державного казначейства в Жовтневому районі м. Дніпропетровська в ГУДКУ в Дніпропетровській області 85 грн державного мита. Стягнуто з відкритого акціонерного товариства «Д» на користь державного бюджету в особі управління Державного казначейства України у Жовтневому районі м. Дніпропетровська 236 грн витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.
 
Не погоджуючись з рішенням та постановою суду, публічне акціонерне товариство «Д» звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить постанову та рішення у справі скасувати та прийняти нове рішення, яким у задоволен-
 
ні позовних вимог відмовити, мотивуючи касаційну скаргу доводами про невідповідність рішення та постанови у справі нормам процесуального права та неправильне застосування судами норм матеріального права.
 
Відзив на касаційну скаргу не наданий.
 
Заслухавши доповідь судді — доповідача, перевіривши наявні матеріали справи та доводи, викладені у касаційній скарзі, колегія суддів вважає, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з таких підстав.
 
Згідно зі статтею 108 Господарського процесуального кодексу (ГПК) України, судом касаційної інстанції є Виший господарський суд України.
 
Відповідно до вимог статті ІІІ7 ГПК України. переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
 
Як встановлено господарськими судами першої та апеляційної інстанцій. 16 липня 2003 року між Дніпродзержинською міською радою (Орендодавець) та відкритим акціонерним товариством «Д» (Орендар) укладено договір оренди земельної ділянки від 16 липня 2003 року, державна реєстрація від 23 липня 2003 року № * (Договір), відповідно до якого, на підставі рішення Дніпродзержинської міської ради від 13 червня 2003 року № ** (пункт 1. 2 Договору), Орендодавець надав. а Орендар прийняв у строкове платне володіння і користування земельну ділянку площею 0, 2005 та, що знаходиться за адресою *** в м. Дніпродзержинську, згідно з планом земельної ділянки (кадастровий номер: ****) (пункт 1. 1 Договору), для розміщення адміністративного приміщення (пункт 1. 5 Договору), що підтверджується актом прийому — передачі земельної ділянки від 23 липня 2003 року.
 
Договір укладено на термін до 13 червня 2013 року (пункт 2. 1 Договору).
 
Пунктом 3. 1 Договору встановлено, що орендна плата вноситься Орендарем виключно у грошовій формі в розмірі 4 098, 14 грн/рік, що становить 341, 51 грн/міс., і вноситься на розрахунковий рахунок Держказначейства за місцем податкового звіту.
 
Згідно з пунктом 3. 3 Договору, розмір орендної плати щорічно переглядається у випадках і з моменту: зміни умов господарювання, передбачених договором: підвищення цін. тарифів тощо, у тому числі внаслідок інфляційних процесів: збільшення розміру ставки земельного податку: інших випадках, передбачених законодавчими актами України.
 
Як встановлено господарськими судами, листом N° ***** від 30 листопада 2010 року Управління земельних відносин Дніпродзержинської міської ради з метою приведення розміру орендної плати за землю у відповідність вимогам статті 21 Закону України «Про оренду землі» (в новій редакції відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 3 червня
 
2008 року № 309-VI), повідомило відповідачу про необхідність підписання додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки від 16 липня 2003 року.
 
Листом № ******* від 15 грудня 2008 року відповідач повідомив орендодавця про скрутне фінансове становище підприємства та просив не збільшувати розмір орендної плати, у зв'язку з чим відповідні зміни у договір оренди земельної ділянки від 16 липня 2003 року не були внесені.
 
Отже, як зазначено судами, предметом спору в цій справі є зобов'язання внести зміни до умов договору оренди землі відповідно до змін, які внесені до статті 21 Закону України «Про оренду землі», а також норм Цивільного кодексу (ЦК) України.
 
Відповідно до статті 651 ЦК України, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом; а також у разі істотної зміни обставин, якими сторони керувалися при укладенні договору (стаття 652 ЦК України).
 
Згідно зі статтею 632 ЦК України, ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.
 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від З червня 2008 року № 309-VI внесено зміни до частин 4 та 5 статті 21 Закону України «Про оренду землі», відповідно до яких річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, надходить до відповідних бюджетів, розподіляється і використовується відповідно до закону і не може бути меншою для інших категорій земель — трикратного розміру земельного податку що встановлюється Законом України «Про плату за землю».
 
Річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають удержавиш або комунальній власності, не може перевищувати 12 відсотків їх нормативної грошової оцінки.
 
Статтею 30 Закону України «Про оренду землі» передбачено, що зміна умов договору оренди землі здійснюєтеся за взаємною згодою сторін.
 
У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.
 
Отже, нормами чинного законодавства передбачено можливість зміни умов договору за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у випадках, встановлених договором або законом. Оскільки сторонами в договорі оренди передбачена можливість внесення змін до договору а орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності є регульованою ціною, то законодавча зміна граничного розміру цієї плати є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору
 
Аналогічного висновку дійшов Верховний
 
Суд України у постанові від 6 грудня 2010 року в справі №2-1/10068-2008.
Враховуючи викладене, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли обгрунтованого висновку щодо задоволення позовних вимог.
 
Згідно з імперативними вимогами статей 1115, 1117 ГПК України, касаційна інстанція перевіряє на підставі вже встановлених фактичних обставин справи лише застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права. При цьому касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що були встановлені у рішенні суду або відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.
 
Твердження заявника про порушення судами норм матеріального та процесуального права не знайшли свого підтвердження, суперечать матеріалам справи та зводяться до переоцінки доказів, у зв'язку з чим підстав для зміни чи скасування постанови апеляційної інстанції колегія суддів не вбачає.
 
Враховуючи викладене, керуючись статтями 1115, 1117, 1119, 11110, 11111, 11112 ГПК України, Вищий господарський суд України постановив:
 
касаційну скаргу публічного акціонерного товариства «Д» залишити без задоволення;
 
постанову Дніпропетровського апеляційного господарського суду від 10 травня 2011 року залишити без змін.
 
(Постанова Вищого господарського суду України від б липня 2011 року. Справа № 27/25-11. Головуючий — Черкащенко М. М. Судді — Кривда Д. С., Студенець В. І. )

Вернуться назад