DataLife Engine 9.2 > Горячая линия > Цивільно-правовий договір

Цивільно-правовий договір


18 июня 2009. Разместил: admincat
alt У яких випадках виконання робіт на підприємстві по прибиранню приміщень може проводитись на підставі цивільно-правового договору?
 
Виконання робіт може проводитися як на підставі трудового договору, так і на інших юридичних підставах, зокрема на підставі цивільно-правового договору. Згідно зі ст.21 Кодексу законів України про працю трудовий договір - це угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємтсва установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, потрібні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором й угодою сторін.
Цивільним законодавством України, зокрема Цивільним кодексом України регулюється порядок укладання цивільно-правових договорів, у тому числі договору підряду (під поняттям "трудова угода" часто мається на увазі один з видів договору підряду).
Відповідно до ст. 837 Цивільного кодексу України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконану роботу.
Отже, за наявності ознак, характерних для трудових відносин, укладається трудовий договір; за наявності ознак, властивих для цивільно-правових відносин, укладаються цивільно-правові договори.
За наявності відповідних посад у штатному розписі прийняття на роботу для виконання зазначених у штатному розписі робіт має провадитися відповідно до вимог трудового законодавства, тобто має укладатися трудовий, а не цивільно-правовий договір.

Вернуться назад