DataLife Engine 9.2 > Горячая линия > Строки призначення (перерахунку) та виплати пенсіїї за віком

Строки призначення (перерахунку) та виплати пенсіїї за віком


17 октября 2012. Разместил: Ansin
altПенсія призначається з дня звернення за пенсією, крім таких випадків, коли пенсія призначається з більш раннього строку: пенсія за віком призначається з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше 3 місяців з дня досягнення особою пенсійного віку.
 
У разі якщо при відстрочці часу призначення пенсії за віком не здійснюється підвищення розміру пенсії за неповний рік страхового стажу, пенсія, обчислена відповідно до ч. 1 ст. 29 Закону, призначається з дня, що настає за останнім днем повного року відстрочки часу виходу на пенсію, який враховано до страхового стажу, а в разі його відсутності — з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;
 
пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо звернення за пенсією відбулося не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності.
 
У такому самому порядку призначається пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком, якщо вимоги ч. 2 ст. 33 Закону виконані на день встановлення інвалідності, і з дня виникнення такого права — якщо вимоги ч. 2 ст. 33 Закону виконані в період після встановлення інвалідності до дня звернення за призначенням пенсії по інвалідності.
 
У разі коли вимоги ч. 2 ст. 33 Закону виконані після призначення пенсії по інвалідності, пенсія по інвалідності в розмірі пенсії за віком призначається з дня настання такого права, якщо звернення за призначенням пенсії по інвалідності в розмірі пенсії за віком відбулося не пізніше З місяців з дня настання такого права;
 
пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.
 
Пенсія призначається довічно або на період, протягом якого пенсіонер має право на виплату пенсії відповідно до Закону.
 
Переведення з одного виду пенсії на інший провадиться з дня подання заяви з усіма необхідними документами.
 
Перерахунок призначеної пенсії, крім випадків, передбачених ч. 1 ст. 35, ч. 2 ст. 38, ч. З ст. 42 і ч. 5 ст. 48 Закону, провадиться в такі строки:
 
у разі виникнення права на підвищення пенсії — з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся по перерахунок пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними документами подано ним після 15 числа;
 
у разі настання обставин, які тягнуть за собою зменшення пенсії, — з першого числа місяця, в якому настали ці обставини, якщо вони мали місце до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо вони мали місце після 15 числа.
 
Документи про призначення (перерахунок) пенсії розглядає територіальний орган Пенсійного фонду та не пізніше 10 днів з дня їх надходження приймає рішення про призначення (перерахунок) або про відмову в призначенні (перерахунку) пенсії.
 

Вернуться назад