DataLife Engine 9.2 > Горячая линия > Як визначається зарплата для обчислення пенсії в разі втрати документів про її нарахування?

Як визначається зарплата для обчислення пенсії в разі втрати документів про її нарахування?


17 октября 2012. Разместил: Ansin
altЗгідно з Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» і за Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, який затверджено постановою правління Пенсійного фонду України № 22-1 від 25. 11. 2005 р., до заяви про призначення чи перерахунок пенси додається довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців роботи до 1 липня 2000 року, а починаючи з 1 липня 2000 року індивідуальні відомості про застраховану особу надаються відділом персоніфікованого обліку.
 
Довідка про заробітну плату (дохід) особи видається на підставі особових рахунків, платіжних відомостей та інших документів про нараховану та сплачену заробітну плату підприємством, установою чи організацією, де працювала особа. Якщо такі підприємства, установи, організації ліквідовані або припинили своє існування з інших причин, то довідки про заробітну плату видаються правонаступником цих підприємств, установ чи організацій або державними архівними установами.
 
Установлення заробітку для обчислення пенсії на підставі показань свідків не допускається. Виписка зі штатного розпису про посадовий оклад, профспілкові квитки, квитки партій та рухів, громадських об'єднань не можуть бути документами, що засвідчують фактичний заробіток для обчислення розміру пенсії.
 
Якщо особові рахунки, платіжні відомості та інші документи про нараховану та сплачену заробітну плату втрачено, питання підтвердження заробітку для обчислення пенсії вирішується згідно з Порядком, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 919 від 05. 07. 2006 р.
 
Для цього довідкою роботодавця, правонаступника, або відповідної архівної установи слід підтвердити відсутність документів про нарахування та виплату заробітної плати (доходу), а також час та причини, що призвели до втрати таких документів.
 
Цей Порядок застосовується для підтвердження заробітку лише за період до 1 липня 2000 року. При цьому заробітна плата (дохід) для обчислення пенсії за період починаючи з 1 січня 1998 року визначається за даними Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів.
 
За період до 1 січня 1998 року та в разі відсутності даних у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів заробітна плата (дохід) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який ураховується під час обчислення пенсії, визначається залежно від того, існує підприємство (його правонаступник) або на час звернення за призначенням чи перерахунком пенсії воно вже ліквідоване без визначення правонаступника.
 
Якщо підприємство, установу, організацію ліквідовано, а документи до органу вищого рівня або до архівних установ не передано, заробітна плата (дохід) застрахованої особи за кожний місяць страхового стажу, який ураховується під час обчислення пенсії, визначається виходячи з тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною професією (посадою) у відповідній галузі (системі), за календарний рік, що передує року, з якого призначено (перераховано) пенсію, або виходячи з мінімально гарантованої зазначеної тарифної ставки (посадового окладу), передбаченої галузевою угодою.
 
Таку довідку про заробітну плату виходячи з місячної тарифної ставки (посадового окладу) за відповідною або аналогічною професією (посадою) видає управління праці та соціального захисту населення, а в разі відсутності в такому управлінні таких відомостей — Міністерство праці України.
 
За наявності підприємства, установи, організації, де працювала особа, або їхнього правонаступника заробітна плата визначається виходячи з розміру середньої заробітної плати за відповідною професією (посадою) на такому підприємстві, в установі, організації, що склалася в кожному місяці роботи, за який утрачено документи про нарахування та виплату заробітної плати (доходу).
 
За відсутності на підприємстві, в установі, організації або в їхнього правонаступника відповідної професії (посади) заробітна плата визначається виходячи з розміру середньої заробітної оплати за аналогічною професією (посадою) на такому підприємстві, в установі, організації або в їхнього правонаступника.
 
Довідка про середню заробітну плату за відповідною або аналогічною їй професією (посадою) надається підприємством, установою, організацією, де працює (працювала) особа, або їхнім правонаступником.

Вернуться назад