DataLife Engine 9.2 > Правовой ликбез > оренда земельного паю та земельної ділянки

оренда земельного паю та земельної ділянки


6 сентября 2013. Разместил: Ansin

Звичайно, земельний пай та земельна ділянка є дуже різними категоріями, оскільки земельний пай не є виділеною в натурі (на місцевості) земельною ділянкою, а являє собою лише документально підтверджене право на певну частку землі на певній місцевості чи у певному господарстві.

 

На сьогоднішній день не всім були виділені земельні ділянки на місцевості, а тому при укладенні договору оренди земельної ділянки слід керуватися іншими нормативними актами, ніж при укладенні договору оренди земельного паю.

 

Якщо особою був укладений договір оренди земельної частки (паю), а потім отримано державний акт на право власності на земельну ділянку, то змінюється предмет зобов'язань, і в такому випадку сторони при зміні істотних умов договору повинні привести договірні відносини у належний стан, враховуючи вимоги Закону України «Про оренду землі» № 161-ХІV від 06. 10. 98 року (зі змінами). Тобто слід керуватись постановою Кабінету Міністрів України № 220 від 03. 03. 2004 р. «Про затвердження Типового договору оренди землі». Як вказується у абзаці 2 розділу IX «Перехідні положення Закону України «Про оренду землі»: «після виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв) договір оренди землі переукладається відповідно до державного акта на право власності на земельну ділянку на тих самих умовах, що й раніше укладений, і може бути змінений лише за згодою сторін».

 

Якщо ж договір оренди земельного паю не укладався, то відповідно після отримання держакта на право власності на землю і виділення земельної ділянки в натурі власник має право укласти договір оренди земельної ділянки на власний розсуд, але договір повинен відповідати вимогам постанови Кабінету Міністрів України №220 від 03. 03. 2004 р. «Про затвердження Типового договору оренди землі».

 

На відміну від договору оренди земельної частки (паю), договір оренди земельної ділянки краще врегульований чинним законодавством України.

 

Чинним законодавством для договорів оренди земельної ділянки чітко визначено істотні умови договору, що є невід'ємною частиною договору, порядок реєстрації договорів оренди.

 

Ст. 15 Закону України «Про оренду землі» визначає істотні умови договору оренди землі.

 

Нагадую, що істотними умовами договору відповідно ст. 638 Цивільного кодексу України є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

 

Так, істотними умовами договору оренди землі є:

 

об'єкт оренди (місце розташування та розмір земельної ділянки);

строк дії договору оренди;

орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, форм платежу, строків, порядку її внесення і перегляду та відповідальності за її несплату;

умови використання та цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду;

умови збереження стану об'єкта оренди;

умови і строки передачі земельної ділянки орендарю;

умови повернення земельної ділянки орендодавцеві;

існуючі обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки;

визначення сторони, яка несе ризик випадкового пошкодження або знищення об'єкта оренди чи його частини;

відповідальність сторін.

 

Відсутність у договорі оренди землі однієї з істотних умов, передбачених цією статтею, а також порушення вимог статей 4—6, 11, 17, 19 цього закону є підставою для відмови в державній реєстрації договору оренди, а також для визнання договору недійсним відповідно до закону.

 

За згодою сторін у договорі оренди землі можуть зазначатися інші умови, зокрема якісний стан земельних угідь, порядок виконання зобов'язань сторін, порядок страхування об'єкта оренди, порядок відшкодування витрат на здійснення заходів щодо охорони і поліпшення об'єкта оренди, проведення меліоративних робіт, а також обставини, що можуть вплинути на зміну або припинення дії договору оренди, тощо.

 

Слід звернути особливу увагу і на додатки до договору оренди землі, які є невід'ємною частиною договору:

 

план або схема земельної ділянки, яка передається в оренду;

кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

акт приймання-передачі об'єкта оренди;

проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених цим законом.

 

У разі якщо договором оренди землі передбачається здійснити заходи, спрямовані на охорону та поліпшення об'єкта оренди, до договору додається угода щодо відшкодування орендарю витрат на такі заходи.

 

При укладенні договору оренди землі радимо звертати увагу на прив'язку сплати орендної плати за землю до конкретної дати та передбачити штрафні санкції за прострочення внесення орендної плати за землю.

 

У відповідності із вимогами Земельного кодексу України (стаття 16) договір оренди землі набирає чинності після підписання його сторонами і державної реєстрації.

 

Кабінет Міністрів України постановою № 2073 від 25. 12. 98 р. затвердив порядок державної реєстрації договорів оренди землі.

 

Державна реєстрація договорів оренди проводиться виконавчим комітетом сільської, селищної та міської ради, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за місцем розташування земельної ділянки.

 

Забезпечення реєстрації договорів оренди покладається на відповідні державні органи земельних ресурсів:

районні відділи земельних ресурсів;

управління (відділи) земельних ресурсів у містах обласного і районного підпорядкування;

Київське і Севастопольське міське управління земельних ресурсів.

 

Для державної реєстрації договорів оренди юридична або фізична особа (заявник) подає особисто або надсилає поштою до відповідного державного органу земельних ресурсів:

 

заяву про державну реєстрацію договору оренди; договір оренди (у трьох примірниках);

план (схему) земельної ділянки, яка надається в оренду (у трьох примірниках);

копію державного акта на право власності на землю, що перебуває у власності фізичних або юридичних осіб.

 

Крім зазначених документів, до заяви додаються:

акт перенесення меж земельної ділянки, яка надається в оренду, на місцевість — у разі невизначення їх у натурі;

проект відведення земельної ділянки — у разі надання її в оренду із зміною цільового призначення.

 

У разі державної реєстрації договору суборенди земельної ділянки до заяви про державну реєстрацію договору суборенди додається договір (у трьох примірниках) та акт перенесення меж ділянки на місцевість — якщо передається не визначена в натурі частина орендованої земельної ділянки.


Вернуться назад