DataLife Engine 9.2 > Образцы исков и заявлений > Типовой образец судебного иска по невыплате заработной платы

Типовой образец судебного иска по невыплате заработной платы


21 июля 2009. Разместил: editor

До ____________________________________         (найменування місцевого суду)

Позивач _______________________________ 
 (п. і. б.) що проживає за адресою:
індекс, (місце проживання)
 _________________________ 
Номер засобу зв'язку _____________________

Відповідач _____________________________                      

 місцезнаходження: ________________індекс ________                        

Номер засобу зв'язку _____________________

 

Третя особа: Прокуратура ___ -ського району________області,

Місцезнаходження_____________індекс________,

засоби зв’язку________

Ціна позову: ___________________

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про стягнення заборгованості по зарплаті


Я ________ (П.І.Б) з ________р. по _______р. перебував у трудових правовідносинах із ________, та отримував заробітну плату у розмірі згідно із штатним розкладом підприємства. За розпорядженням (наказом) керівника - директора, голови, президента тощо (чи за власним бажанням) я був .......... року звільнений з посади .............. У відповідності до ст.115 КЗпП України: «Заробітна плата виплачується працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором, але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів». За вимогами встановленими ст. ст. 47, 116 КЗПП України,_________, тобто Відповідач був зобов’язаний в день звільнення видати мені належним чином заповнену трудову книжку та виплати розрахункові кошти - ......... грн. Незважаючи на свій обов’язок встановлений ст. ст. 47, 115,116 КЗпП України Відповідач не здійснив повний розрахунок по заробітній платі, у зв’язку із чим у Відповідача наявна заборгованість по заробітній платі перед мною в розмірі.... грн. Згідно зі ст. 117 КЗпП України в разі невиплати з вини підприємства належних мені сум в день звільнення, підприємство повинно сплатити мені мій середній заробіток за час затримки по день фактичного розрахунку. Отже, окрім прямої заборгованості (... грн), відповідач повинен сплатити мені компенсацію за затримку (ст. 117 КЗПрП України) в розмірі... грн. Таким чином, Відповідач __________ зобов’язаний сплатити мені суму заборгованості по заробітній платі та суму компенсації у загальному розмірі _____грн.
Відповідно до ст.175 Крімінального кодексу України безпідставна свідома невиплата заработної платні більше чім за один місяць вказує на состав правопорушення зі сторони службових осіб підприємства, а тому, прошу суд винести окрему ухвалу по підсумкам розгляду моєї справи.
Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст.55 Конституції України, ст.ст.47,115,116,117 КЗпП України, п. 2 Постанови КМУ від 20.12.97 №1427 із змінами та доповненнями прошу суд:
1.Прийняти позовну заяву до провадження.
2. Зобов’язати Відповідача _________сплатити мені суму заборгованості по заробітній платі та суму компенсації у загальному розмірі _____грн.
3. Винести окрему ухвалу про виявлення порушення закону при розгляді справи, яку на підставі ст.112 КПК України направити для розгляду по суті до органів прокуратури.
Додатки:
копія позовної заяви для відповідача;
довідка про заборгованість відповідача переді мною;
витяг з трудової книжки (або наказ про звільнення).
Дата
Підпис

Вернуться назад