DataLife Engine 9.2 > Показательное дело > Порушення правил територіальної підсудності

Порушення правил територіальної підсудності


18 августа 2009. Разместил: andre
altУ грудні ТОВ-1 звернулося до господарського суду з позовом до ТОВ-2, АТЗТ, в якому просило визнати недійсним укладений між ним та відповідачами договір кулівлї-продажу майна, що вивільняється у зв'язку із перепрофілюванням виробництва, із застосуванням реституційних наслідків, а також стягнути з ТОВ-2 на його користь грошові кошти, які були перераховані як попередня оплата на виконання спірної угоди.
 
В обґрунтування своїх вимог позивач посилався на статті203,215 та230 ЦК України вказавши, що майно, яке мало б перейти у його власність за вказаним договором, не належить першому відповідачу.

Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задоволено частково. Спірний договір купівлі-продажу визнано недійсним із застосуванням реституційних наслідків. У задоволенні вимог щодо стягнення з ТОВ-2 грошових кошти відмовлено. Постановою Вищого господарського суду України вказану постанову суду апеляційної інстанції залишено без змін.
 
Верховний Суд України, скасовуючи постанову Вищого господарського суду України вказав на те, що зі змісту статті 13 Господарського процесуального кодексу України вбачається, що всі справи, підвідомчі господарським судам розглядаються у першій інстанції місцеви господарські суди (господарські суди Автономної Республіки Крим, областей міст Києва та Севастополя). Компетенція зазначених судів щодо розгляду справ розмежовується за територіальною ознакою. Загальні правила територіальної підсудності справ визначено статтею 15 Господарського процесуального кодексу України, якою зокрема передбачено:

справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів, справи у спорах про визнання договорів недійсними розглядаються господарським судом за місцезнаходженням сторони, зобов'язаної за договором здійснити на користь другої сторони певні дії, такі як: передати майно, виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші тощо (частина 1);

Цікавий факт
За умовами цього договору у сторін виникли взаємні права та обов'язки, що також свідчить про те, що підсудність даної справи повинна була визначатись згідно з частиною З статті 15 Господарського процесуального кодексу України, а не за місцезнаходженням позивача


справи у спорах, що виникають при виконанні господарських договорів таз інших підстав, а також справи про визнання недійсними актів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням відповідача (частина 2);

справи у спорах за участю кількох відповідачів розглядаються господарським судом за місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором позивача (частина 3).

Предметом позову у даній справі є матеріально-правова вимога ТОВ-1 про визнання укладеного між ним та ТОВ-2 і АТЗТ договору купівлі-продажу майна, що вивільняється в зв'язку із пврепрофілюванням виробництва, а також стягнення з ТОВ-2 на його користь грошових коштів, які були перераховані як попередня оплата на виконання вищезазначеної угоди.

Визначаючи підсудність даної справи за місцезнаходженням позивача, місцевий господарський суд, з яким погодилися суди апеляційної й касаційної інстанцій, виходив із того, що саме це товариство повинно здійснити певні дії за спірним договором в розумінні частини 1 статті 15 Господарського процесуального кодексу України. Водночас такий висновок суперечить положенням чинного Господарського процесуального кодексу України, оскільки дана позовна вимога, пред'явлена до кількох відповідачів, а відтак питання про підсудність цього спору повинно було вирішуватися за правилами частини З статті 15 Господарського процесуального кодексу України.

Крім того, відповідно до інформаційного листа Вищого господарського суду України від 26 березня 2002 року № 01-8/350 «Про деякі питання практики визначення підсудності справ та передачі справ з одного господарського суду до іншого господарського суду» у випадку, коли договором, який є предметом спору, передбачено відповідні обов'язки обох сторін,то територіальна підсудність у таких випадках має визначатися згідно з частиною 3 статті 15 Господарського процесуального кодексу України, і розгляд справи здійснюється тим господарським судом, до якого звернувся позивач. З цим слід погодитися.

Під час розгляду спору судами було встановлено що за спірним договором Т0В-2 взяло на себе обов'язок передати у власність позивача майно, що складає частину технічно-технологічного комплексу з виготовлення цукру, а останній зобов'язувався прийняти вказане майноусвоювласністьта оппатити його на умовах цього договору.

Отже, за умовами цього договору у сторін виникли взаємні права та обов'язки, що також свідчить про те, що підсудність даної справи повинна була визначатись згідно з частиною 3 статті 15 Господарського процесуального кодексу України.
Відповідно до пункту 6 частини 3 статті 104 та пункту 6 частини 2 етапі 11110 Господарського процесуального кодексу України прийняття рішення господарським судом з порушенням правил територіальної підсудності у будь-якому випадку є підставою для його скасування.

Однак на вказані порушення норм процесуального права ні апеляційний господарський суд, ні Вищий господарський суд України уваги не звернули. За таких обставин всі ухвалені уданій справі судові рішення є незаконними, у зв'язку з чим їх слід скасувати, а справу передати на новий розгляд до господарського суду першої інстанції.

Вернуться назад