DataLife Engine 9.2 > Горячая линия > Строк на подачу апеляційної скарги

Строк на подачу апеляційної скарги


6 августа 2009. Разместил: admincat
altЯ хворів 2 місяці, через що не подав вчасно апеляційну скаргу. Чи можна поновити строк на подачу апеляційної скарги?
Відповідно до ст. 296 Цивільного процесуального ко­дексу України (далі — ЦПК) ви можете подати клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження разом з апеляційною скаргою через суд першої інстанції. У ньому мають бути зазначені причини пропущення строку на апе­ляційне оскарження та докази, що підтверджують наявність поважних причин його пропуску. Наявність ухвали про за­лишення апеляційної скарги без розгляду з підстав пропус­ку строку на оскарження за відсутності клопотання про поновлення строку не перешкоджає розгляду згодом по­даної заяви про поновлення пропущеного строку.
Заява розглядається апеляційним судом у судовому за­сіданні з повідомленням осіб, які беруть участь у справі, однак їх присутність не є обов'язковою. Розгляд заяви повинен передувати вирішенню питання про прийняття апе­ляційної скарги до розгляду й не може збігатися із часом проведення підготовчих дій, визначених ст. 301 ЦПК, та апеляційним розглядом справи.
За наслідками розгляду заяви постановляється ухвала про поновлення строку на апеляційне оскарження в разі пропущення його з поважних причин, яка оскарженню не підлягає, або, за відсутності таких причин,— про відмову в поновленні строку на апеляційне оскарження судового рішення та апеляційної скарги, яка може бути оскаржена в касаційному порядку.
Якщо ж при розгляді справи в апеляційній інстанції буде встановлено, що заява про апеляційне оскарження чи апе­ляційна скарга подана без дотримання встановлених строків і не містить у собі клопотання про поновлення пропущеного строку, а під час розгляду справи таке клопотання не заяв­лене, апеляційний суд ухвалою залишає апеляційну скаргу без розгляду.
Апеляційна скарга, подана після закінчення встановле­них строків, без наявності клопотання або окремої заяви про поновлення цього строку, ухвалою судді-доповідача апеляційного суду залишається без розгляду, справа по­вертається до суду першої інстанції.

 


Вернуться назад