DataLife Engine 9.2 > Важно знать > Земельний сервітут

Земельний сервітут


30 июня 2015. Разместил: Ansin

Часто виникає необхідність проходу, проїзду чи іншої дії через чужу (наприклад, сусідню) земельну ділянку. Така необхідність зумовила існування ще одного виду прав на землю — земельного сервітуту.

Право земельного сервітуту — це право власника або користувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою (ділянками). Земельні сервітути можуть бути постійними і строковими.

Власники або користувачі земельних ділянок можуть вимагати встановлення з-поміж інших таких земельних сервітутів:

· право проходу та проїзду на велосипеді;

· право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху;

· право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв'язку, трубопроводів та інших лінійних комунікацій;

· право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку;

· право відведення води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку;

· право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми;

· право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми;

· право прогону худоби по наявному шляху;

· право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд.

Сервітут може бути встановлений договором, законом, заповітом або рішенням суду. Сервітут може належати власникові (володільцеві) сусідньої земельної ділянки, а також іншій конкретно визначеній особі (особистий сервітут). Земельний сервітут може бути встановлений договором між особою, яка вимагає його встановлення, та власником (володільцем) земельної ділянки. Договір про встановлення земельного сервітуту підлягає державному реєструванню в порядку, встановленому для державного реєстрування прав на нерухоме майно.

Встановлення земельного сервітуту не веде до позбавлення власника земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, прав володіння, користування та розпорядження нею. Також земельний сервітут здійснюється способом, найменш обтяжливим для власника земельної ділянки, щодо якої він встановлений, Більше того, власник або користувач земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, має право вимагати від осіб, в інтересах яких встановлено земельний сервітут, плату за його встановлення, якщо інше не передбачено законом. До того ж власник земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, має право на відшкодування збитків, завданих встановленням земельного сервітуту.

Дія земельного сервітуту зберігається у разі переходу прав на земельну ділянку, щодо якої встановлений земельний сервітут, до іншої особи. При цьому земельний сервітутне може бути предметом купівлі-продажу, застави та його не можуть передавати будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам.

Дія земельного сервітуту припиняється в разі:

· поєднання в одній особі суб'єкта права земельного сервітуту, в інтересах якого він встановлений, та власника земельної ділянки;

· відмови особи, в інтересах якої встановлено земельний сервітут, від цього сервітуту; 

· рішення суду про скасування земельного сервітуту;

· завершення строку, на який було встановлено земельний сервітут;

· невикористання земельного сервітуту протягом трьох років;

· порушення власником сервітуту умов користування сервітутом.

На вимогу власника земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, дія цього сервітуту може бути припинена в судовому порядку у випадках:

· припинення підстав його встановлення; та

· коли встановлення земельного сервітуту унеможливлює використання земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, за її цільовим призначенням.


Вернуться назад