DataLife Engine 9.2 > Правовой ликбез > Цена защиты прав

Цена защиты прав


27 июня 2015. Разместил: aleksey

нПогрешность в несколько копеек при оплате сбора станет преградой для рассмотрения гражданского иска

На Черниговщине отмечают, что основными причинами оставления гражданских исков без движения являются неуплата судебного сбора, уплата в меньшем размере, чем предусмотрено законодательством, или неверно определенная цена иска.

Загальні підстави

У Бахмацькому районному суді Чернігівської області підготували узагальнення практики застосування вимог законодавства про судовий збір та судові витрати, які підлягають стягненню в дохід держави, у цивільних справах за минулий рік.

Протягом періоду, що аналізується, в порядку цивільного судочинства було розглянуто 987 справ. При поданні позовних заяв розрахункова сума збору становила 401644 грн. Позивачі фактично сплатили 338426 грн. у 870 справах. При цьому сторони звільнено від сплати судового збору відповідно до ст.5 закону « Про судовий збір» на загальну суму 50648 грн. Повернуто судового збору на загальну суму 15845 грн. у 40 справах.

Порядок звернення до суду регулюється Цивільним процесуальним кодексом. Подається заява із дотриманням певних умов. Зокрема, ч.5 ст.119 ЦПК передбачено, що до позовної заяви додається документ, який підтверджує сплату судового збору. Отже, якщо сплата згідно з вимогами закону є обов’язковою, то наслідком недотримання цієї умови є залишення позовної заяви без руху, а якщо документ, який підтверджує сплату судового збору, не буде поданий у строк, установлений судом, то заява визначається неподаною та повертається позивачеві (ст.121 ЦПК) або залишається без розгляду (п.8 ч.1 ст.207 ЦПК).

У 2014 році Бахмацький районний суд залишив без руху 68 позовних заяв, із них у порядку ст.6 закону «Про судовий збір» —24.

За наявності сумнівів у оплаті судового збору суд вправі витребувати у платника відповідне підтвердження (довідку) органу Державної казначейської служби, якому перераховано гроші.

Залишення без руху

При вивченні цивільних справ, які торік надійшли на розгляд суду, виявлено справи, залишені без руху, оскільки позивачі при поданні заяви або не сплачували судового збору, або не надавали доказів, які б підтверджували підстави звільнення від його сплати, або сума була меншою, ніж передбачено чинним законодавством. Так, у справі, порушеній за позовом Особи 1 до Особи 2, про зменшення розміру аліментів була винесена ухвала про залишення заяви без руху, оскільки позивач одночасно заявив вимогу й про забезпечення доказів у справі, але не надав документ, який підтверджував би сплату судового збору при зверненні до суду із відповідною заявою.

З аналогічних підстав була залишена без руху заява за позовом Особи 3 до Бахмацької міської ради Чернігівської області про визнання права власності на нерухоме майно. Позивач не надав підтвердження сплати судового збору в сумі 458 грн. 51 коп., а також документи, які б свідчили про пільги позивача.

У справі, порушеній за позовом Особи 4 до Особи 5 про поділ майна подружжя, позивач при поданні позовної заяви сплатив судовий збір у розмірі 229 грн. 40 коп., у той час як за подання до суду позову майнового характеру на 1 січня 2014 року встановлено мінімальний розмір судового збору 243 грн. 60 коп., а отже, недоплачено 14 грн. 20 коп. Із цих підстав позовна заява була залишена без руху та повернута позивачу у зв’язку з неусуненням указаних недоліків.

Два в одному

Відповідно до ч.3 ст.6 закону «Про судовий збір» за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, передбаченими для позовних заяв майнового та немайнового характеру.

При вивченні справ було встановлено, що при зверненні до суду із заявами, які мають одночасно майнові та немайнові вимоги, позивачі сплачують судовий збір один раз — як за вимогу, котра має майновий характер. Відповідно до вимог чинного законодавства, якщо судовий збір сплачено тільки за однією з вимог, суд повинен дати позивачу строк для усунення недоліків, запропонувати сплатити судовий збір за іншою вимогою майнового чи немайнового характеру.

Так, у справі, відкритій за позовом Особи 6 до Голінської сільської ради, третя особа — відділ Держземагентства у Бахмацькому районі, про визнання недійсним державного акта на право приватної власності на землю та про визнання права власності на земельну ділянку позивач одночасно заявив дві вимоги (майнового та немайнового характеру), але в матеріалах справи є лише квитанція про сплату судового збору за спір майнового характеру в розмірі 878 грн. 80 коп. А тому позов був залишений без руху, а позивачу запропонували доплатити судовий збір.

З аналогічних підстав було залишено без руху справу, порушену за позовом Особи 7 до Особи 8, про усунення перешкод у користуванні житловим будинком та про вселення. Позивачу запропонували доплатити судовий збір у розмірі 243 грн.60 коп.

У справі, відкритій за позовом Особи 9 до Городищенської сільської ради Бахмацького району Чернігівської області, третя особа — відділ Держземагентства у Бахмацькому районі, про визнання права власності на земельну ділянку було встановлено, що позивачка за подання позовної заяви мала сплатити 487 грн. 20 коп. (243 грн. 60 коп. — за вимоги немайнового характеру і 243 грн. 60 коп. — за вимоги майнового характеру з ціною позову 10557 грн. 09 коп.), тому вона повинна доплатити 121 грн. 20 коп.

Також у справі, порушеній за позовом Особи 10 до Митченківської сільської ради Бахмацького району Чернігівської області, третя особа — Бахмацька районна державна нотаріальна контора, було встановлено, що позовна заява містить дві вимоги майнового характеру, зокрема щодо визнання права власності за померлим сином та визнання права власності на майно за спадкоємцем за законом, однак судовий збір сплачено лише в сумі 243 грн. 60 коп., тобто не в повному обсязі. Адже лише за одну вимогу майнового характеру позивач має сплатити 555 грн. 28 коп. Ця позовна заява залишена без руху, а позивачу дали строк для усунення недоліків.

Якщо в позовній заяві об’єднано дві або більше самостійні вимоги немайнового характеру, пов’язані між собою, судовий збір сплачується окремо за кожну з таких вимог (або загальною сумою), наприклад за вимоги про усунення перешкод у користуванні власністю та компенсацію моральної шкоди. За подання позовної заяви про розірвання шлюбу з одночасним поділом майна судовий збір справляється за розірвання шлюбу і за поділ майна. Бахмацький районний суд справи цієї категорії без руху не залишав.

За подання позову одночасно кількома особами до одного або кількох відповідачів судовий збір обчислюється, виходячи із загальної суми позову, й сплачується кожним позивачем пропорційно частці поданих кожним з них вимог окремим платіжним документом. Однак не є порушенням вимог закону, якщо один з позивачів однією квитанцією сплатить всю суму судового збору за одним платіжним документом, головне, щоб кошти надійшли до державного бюджету.

Помилкові розрахунки

При вирішенні питання про відкриття провадження були виявлені випадки, коли позивачі при заявленні позовних вимог про визнання права власності на нерухоме майно визначають ціну позову, виходячи з балансової вартості майна, визначеної бюро технічної інвентаризації, або з договірної ціни, вказаної в правовстановлюючому документі. Безумовно, такий розмір ціни позову не відповідає дійсній вартості майна та вимогам законодавства.

Так, у справі, порушеній за позовом Особи 11 до Особи 12, про визнання права власності на житловий будинок з надвірними будівлями було встановлено, що в технічному паспорті на будинок, доданому до матеріалів справи, не вказаний розмір дійсної вартості домоволодіння. Позивач визначив ціну позову в розмірі 66569 грн. і, виходячи із цієї суми, сплатив судовий збір у сумі 665 грн. 69 коп., що стало підставою для залишення позову без руху.

У справі, відкритій за позовом Особи 13 до Особи 14, про компенсацію майнової та моральної шкоди було встановлено, що позивачка взагалі не зазначила ціни позову майнового характеру, тобто розміру шкоди, яка підлягає компенсації, що не дає можливості встановити суму судового збору й суперечить вимогам чинного законодавства.

Платниками судового збору є громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи та фізичні особи — підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судове рішення. Всупереч зазначеним вимогам, у справі, порушеній за позовом Особи 15 до Особи 16, про виключення відомостей з актового запису про народження дітей було встановлено, що до позовної заяви додана квитанція про сплату судового збору, де платником зазначена Особа 16, яка є відповідачем у справі, хоча саме Особа 15 звертається до суду і повинен сплатити судовий збір.

Якщо визначена позивачем ціна позову не відповідає дійсній вартості спірного майна або на момент пред’явлення позову встановити точну ціну неможливо, то розмір судового збору попередньо визначає суд з наступним стягненням недоплаченої або поверненням переплаченої суми відповідно до ціни позову, встановленої судом при вирішенні справи по суті. При аналізі ухвал, залишених без руху, таких справ не виявлено.

Повернення сплати

Сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі:

• зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж установлено законом;

• повернення заяви або скарги;

• відмови у відкритті провадження у справі;

• залишення заяви або скарги без розгляду;

• закриття провадження у справі.

Так, у справі, порушеній за позовом Особи 17 до Особи 18, про розірвання шлюбу до відкриття провадження позивачка звернулася до суду щодо повернення їй позовної заяви та сплаченого судового збору. Заява була задоволена, а судовий збір — повернутий.

З аналогічних підстав був повернутий сплачений судовий збір у справі, порушеній за позовом Особи 19 до Особи 20, про розірвання шлюбу. Позовна заява була залишена без руху, а позивачу дали строк для усунення недоліків — 5 днів з дня отримання ухвали суду. Однак той недоліків не усунув, тому позовна заява була повернута разом із сплаченим судовим збором у сумі 229 грн. 40 коп.

У справі, відкритій за позовом Особи 21 до Гайворонської сільської ради Бахмацького району Чернігівської області, про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини ухвалою суду ця заява була залишена без руху. Недоліків позивач не усунув. На підставі п.2 ч.1 ст.7 закону «Про судовий збір» йому було повернуто 243 грн. 60 коп.

Судовий збір повертався ухвалою суду також у зв’язку із закриттям провадження. Так, у справі, порушеній за позовом Особи 22 до Особи 23, про визнання права власності на 1/2 частину квартири та визначення порядку користування частиною квартири позивачка після відкриття провадження подала заяву про відмову від позову. Провадження у справі закрите, а судовий збір повернуто.

Також судовий збір неодноразово повертався у справах, порушених за позовами про стягнення заборгованості за комунальні послуги, оскільки підприємства зверталися із заявами про закриття провадження у справі у зв’язку із добровільною сплатою боргу відповідачами та просили повернути їм судовий збір.

Також кошти поверталися у зв’язку із внесенням судового збору в більшому розмірі, ніж передбачено законом. Так, у справі, порушеній за позовом Особи 24, Особи 25 до Тиницької сільської ради Бахмацького району, про визнання права власності на 1/4 частину житлового будинку з надвірними будівлями за кожним суд установив, що позивач сплатив 1872 грн., хоча ціна позову становить 93511 грн., тому йому повернули 936,89 грн.

Розподіл коштів

Якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, звільнено від оплати судових витрат, з другої сторони стягуються витрати на користь осіб, що їх зазнали, пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог. Якщо позивача, на користь якого ухвалено рішення, звільнено від сплати судового збору, останній стягується з відповідача в дохід держави пропорційно до задоволеної чи відхиленої частини вимог.

Так, задоволено позов прокурора Бахмацького району в інтересах Бахмацької центральної районної лікарні до Особи 26 про стягнення коштів, витрачених на стаціонарне лікування. Враховуючи, що позивача було звільнено від сплати судового збору, з Особи 26

було стягнуто 243 грн. 60 коп.

Також з відповідачів було стягнуто судовий збір за позовами прокуратури Бахмацького району в інтересах неповнолітнього Особи 27 до Особи 28 про накладення заборони на відчуження майна, прокурора — в інтересах Бахмацької міської ради Чернігівської області про стягнення заборгованості орендної плати.

Від сплати судового збору звільняються позивачі за подання позовів про стягнення заробітної плати, поновлення на роботі та за іншими вимогами, що випливають із трудових правовідносин.

Так, у справі, порушеній за позовом Особи 29 до Особи 30, про визнання наказу незаконним, поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та моральної шкоди позивач був звільнений від сплати судового збору, а тому при винесенні рішення у справі судовий збір у розмірі 243 грн. 60 коп. був стягнутий з відповідача.

Такий принцип стягнення судового збору застосовується і при винесенні рішень за позовами, в яких позивачем є інвалід І—ІІ групи, позовами про компенсацію матеріальної, моральної шкоди, завданої злочином, а також у справах про стягнення аліментів.

У справі, порушеній за позовом Особи 31 до Особи 32, про компенсацію моральної шкоди, завданої злочином, позовна заява була залишена без руху, оскільки позивач ставив питання про стягнення моральної шкоди, завданої злочином, а згідно з п.6 ч.1 ст.5 закону «Про судовий збір» від сплати судового збору звільняються громадяни за подання позовів про відшкодування матеріальних збитків, завданих унаслідок вчинення кримінального правопорушення.

При задоволенні позовних вимог, які мають матеріальний характер, солідарна відповідальність до судових витрат не застосовується, що відповідає положенню ст.541 ЦК, згідно з яким солідарний обов’язок виникає у випадках, установлених договором або законом, зокрема в разі неподільності предмета зобов’язання, коли чинним цивільним процесуальним законодавством не передбачено солідарного порядку стягнення судових витрат.

При вирішенні питання про відкриття провадження у справі та при розгляді справ судді звертають увагу на дотримання всіх вимог законодавства щодо сплати судового збору. При недотриманні будь-якої з них до відкриття провадження у справі суд виносить ухвалу про залишення позовної заяви без руху, а заявнику дається строк для усунення недоліків.

У випадках, передбачених законом «Про судовий збір», ухвалою суду гроші повертаються позивачу. Найчастіше підставами повернення судового збору були закриття провадження у справі та сплата судового збору в більшому розмірі, ніж визначено законом.

 

 

Источник: Закон и Бизнес


Вернуться назад