DataLife Engine 9.2 > Горячая линия > З якою категорією працівників укладаються контракти?

З якою категорією працівників укладаються контракти?


23 августа 2009. Разместил: admincat
altУ ч. З ст. 21 КЗпП вказано, що сфера застосування кон­тракту визначається законами України — отже, укладення трудового контракту з працівником с можливим лише у разі, коли він належить до категорії працівників, котрі згідно із законами України можуть працювати за контрактом. Пору­шення цього правила може бути підставою для визнання відповідно до ст. 9 КЗпП недійсними умов праці за контрактом, які погіршують становище порівняно з законодавством України (п. 7 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 лис­топада 1992 р. №9).
У деяких випадках передбачається обов'язкове укладен­ня контракту (зазвичай це стосується керівників підприємств, установ та організацій). Зокрема, обов'язково укладається контракт із керівником підприємства, закладу освіти, що пе­ребуває в загальнодержавній власності, керівником, науко­вим, творчим та іншим співробітником національного закла­ду (установи) України, та інших випадках, передбачених зако­нодавством.
Контракт обов'язково має бути укладений у письмовій формі і оформлений у двох примірниках, що мають однако­ву юридичну силу і зберігаються у кожної зі сторін контрак­ту. Чинності контракт набуває з моменту його підписання.
Контракт за певних умов може перетворитися зі строко­вого договору на договір, укладений на невизначений строк (із поширенням на контракт усіх особливостей договорів, ук­ладених на невизначений строк). Це пов'язано з тим, що відповідно до ст. 391 КЗпП у разі, коли після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна зі сторін не вимагає їх припинення, дія такого договору вважається продовженою на невизначений строк. Крім того, трудові договори, що були переукладені один чи декілька разів, вважаються такими, що укладені на невизна­чений строк (окрім випадків укладення трудового договору в ситуації, коли трудові відносини не можна було встановити на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами). Це означає, що працівників, з якими переукладалися контракти, вже не можна буде звільнити з роботи з мотивів закінчення строку дії трудового договору.

Вернуться назад