DataLife Engine 9.2 > Горячая линия > Чи встановлюється випробний строк при прийнятті на роботу?

Чи встановлюється випробний строк при прийнятті на роботу?


23 августа 2009. Разместил: admincat
altСт. 26 Кодексу законів України про працю (далі — КЗпП) передбачено, що при укладенні трудового договору може бути обумовлене угодою сторін випробування з метою пе­ревірки відповідності працівника роботі, яка йому доручаєть­ся. Умова про випробування повинна бути застережена в наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу.
Встановлювати випробування — це право, а не обов'я­зок власника, тому воно визначається угодою сторін. Якщо працівник відмовляється від випробування, трудовий до­говір не може вважатись укладеним. У період випробуван­ня на працівників поширюється законодавство про працю. Це означає, що, з одного боку, працівник зобов'язаний виконувати всі трудові обов'язки, покладені на нього тру­довим договором і законодавством, а зіншого,— випробу­вання не тягне за собою ніяких обмежень трудових прав працівника.
Випробування не встановлюється під час прийняття на роботу для певної категорії осіб, зокрема:
осіб, які не досягли 18 років;
молодих робітників після закінчення професійних навчаль­но-виховних закладів;
молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів;
осіб, звільнених у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;
інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомен­дації медико-соціальної експертизи.
Крім того, випробування не встановлюється також під час влаштування на роботу в іншу місцевість, на інше підприє­мство, в установу, організацію, під час прийняття за конкур­сом.
Строк випробування під час прийняття на роботу, якщо інше не встановлено законодавством, не може перевищува­ти 3 місяців, а в окремих випадках за погодженням з відпо­відним виборним органом первинної профспілкової органі­зації — 6 місяців.
Строк випробування під час прийняття на роботу робіт­ників не може перевищувати 1 місяця. Якщо впродовж стро­ку випробування, буде встановлено невідповідність праців­ника роботі, на яку його прийнято, його упродовж цього строку власник має право розірвати трудовий договір з обо­в'язковим посиланням на ст. 28 КЗпП. 

Вернуться назад