DataLife Engine 9.2 > Образцы исков и заявлений > Скарга на необгрунтоване затягування страховиком строків виплати страхового

Скарга на необгрунтоване затягування страховиком строків виплати страхового


9 февраля 2016. Разместил: Ansin

Голові

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Волзі Василю Олександровичу

01001, м. Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3

_________

(П. І. Б, страхувальника)

_________

(адреса місця проживання)

 

Копія: _________ 

_________

(найменування СК)

_________

(місце знаходження)

 

Скарга

на необгрунтоване затягування страховиком строків виплати страхового

відшкодування

 

«___» _________ 20 ___р. між мною та СК _________ було укладено договір страхування № _________ від «___» _________20 ___ р. (надалі - Договір).

Відповідно до Договору взято під страховий захист майнові інтереси що пов’язані із_________.

Під час дії Договору, «___ » _________ 20___р. стався страховий випадок, а саме _________ , який передбачений пунктом _________ Договору.

Після настання страхового випадку, на виконання пункту Договору були вчинені наступні дії _________.

За результатами розгляду страхового випадку «___» _________ 20 ___ р. було прийнято рішення про виплату страхового відшкодування, яке до цього часу не виплачене, а страхова компанія не надає жодної мотивації та пояснень своєї поведінки.

Вважаю дії/бездіяльність СК _________ неправомірними, такими, що не відповідають вимогам чинного законодавства України, виходячи із наступного _________ (перерахувати пункти і положення страхового договору, які порушила страхова компанія)

Відповідно до ст. 979 ЦК України за Договором страхування одна сторона (страховик) зобов’язується у разі настання певної поди (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у Договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови Договору.

Відповідно до ст. 990 ЦКУ страховик здійснює страхову виплату відповідно до умов Договору на підставі заяви страхувальника (його правонаступника) або іншої особи, визначеної договором, і страхового акта (аварійного сертифіката). Страховий акт (аварійний сертифікат) складається страховиком або уповноваженою ним особою у формі, що встановлюється страховиком.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про страхування» страховик зобов’язаний при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений Договором строк.

Відповідно до ст. 36 Закону України «Про страхування» Державний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків та захисту інтересів страхувальників.

На підставі викладеного, прошу Вас провести перевірку в частині дотримання страхового законодавства СК щодо затягування розгляду справи.

Додаток до скарги:

1. Копія договору страхування.

2. Копія заяви про страховий випадок.

3. Копії документів по страховому випадку.

4. Інші документи, які підтверджують право страхувальника на отримання відшкодування.

 

Дата 

_________              _________

(П. І. Б. )                (Піпис)

 


Вернуться назад