DataLife Engine 9.2 > Образцы исков и заявлений > СКАРГА

СКАРГА


9 февраля 2016. Разместил: Ansin

Копия:

Моторне (транспортне) страхове бюро України,

01001, м. Київ, вул. Русанівськии бульвар, 8

Голові Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг

 _________

(П. І. Б. )

01001, Київ-1, вул. Б. Грінченка, 3

Копія:  _________

(найменування СК)

 _________

(місце знаходження)

 _________

(П. І. Б. постраждалого-скаржника, адреса)

 

СКАРГА

 

 _________ (дата і місце) зі мною стався страховий випадок, а саме:  _________ (суть випадку із зазначенням підтверджу вальних документів: протоколи, рішення/постанови/ухвали суду, заяви до страхової компанії тощо)

Згідно з постановою _________ суду у м.  _________ громадянина  _________ (П. І. Б. ), що застрахував свою відповідальність відповідно до Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», уклавши договір страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів _________(номері і дата) із _________(повна назва страхової компанії), було визнано винним у дорожньо-транспортній пригоді.

«___ » _________ р. я подав заяву до Страхової компанії про настання страхового випадку. До заяви було додано наступні документи: _________.

Розмір ліміту відповідальності страховика за договором становить _________.

Вартість відновлювального ремонту згідно з експертним висновком становить _________.

«___ » _________ р. я отримав повідомлення про виплату страхового відшкодування у розмірі меншому, ніж встановлено висновком експерта, а саме _________.

З огляду на вищенаведене, вважаю, що страхова компанія діяла без дотримання вимог чинного законодавства.

Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України, зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог — відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ч. 3 ст. 20 Закону України «Про страхування», страховик зобов’язаний при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового відшкодування у передбачений договором строк.

Відповідно до ч. 1 ст. 22. Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», страховик, відповідно до лімітів власної відповідальності, відшкодовує у встановленому цим Законом порядку оцінену шкоду, яку було завдано у результаті дорожньо-транспортної пригоди життю, здоров’ю, майну третьої особи.

Відповідно до ст. 29 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», у зв’язку з пошкодженням транспортного засобу відшкодовуються витрати, пов’язані з відновлювальним ремонтом транспортного засобу з урахуванням зношення, розрахованого у порядку, встановленому законодавством, включаючи витрати на усунення пошкоджень, зроблених навмисно з метою порятунку потерпілих внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, з евакуацією транспортного засобу з місця дорожньо-транспортної пригоди до місця проживання того власника чи законного користувача транспортного засобу, який керував транспортним засобом у момент дорожньо-транспортної пригоди, чи до місця здійснення ремонту на території України. Якщо транспортний засіб необхідно з поважних причин помістити на стоянку, до розміру шкоди додаються також витрати на евакуацію транспортного засобу до стоянки та плата за послуги стоянки.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про страхування» Державний нагляд за страховою діяльністю здійснюється з метою дотримання вимог законодавства України про страхування, ефективного розвитку страхових послуг, запобігання неплатоспроможності страховиків та захисту інтересів страхувальників.

На підставі викладеного, прошу Вас провести перевірку в частині дотримання страхового законодавства СК _________ щодо безпідставного заниження суми страхового відшкодування.

Додаток до скарги (копії документів, які підтверджують право на виплату):

1. _________ .

2. _________ .

3. _________ .

 

Дата

 _________      _________

(П. І. Б. )         (Підпис)

 


Вернуться назад