DataLife Engine 9.2 > Горячая линия > На основі якого доходу призначається субсідія ?

На основі якого доходу призначається субсідія ?


28 августа 2009. Разместил: andre
altСубсідія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, у т.ч. осіб, призваних на строкову військову службу.
 
Кількість осіб визначається на початок місяця, в якому надійшло звернення за призначенням субсидії.
 
Розрахунок сукупного доходу для призначення субсидії провадиться відповідно до Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінфіну, Мінекономіки, Держкомсім'ямолоді, Держкомстату.

Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається на основі середньомісячного, а для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива — на основі річного сукупного доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) за попередній календарний рік з урахуванням коефіцієнта зростання середньої заробітної плати працівників, зайнятих у галузях економіки.

Для обчислення доходу непрацюючих громадян, яким призначено пенсію вперше або якщо вони залишили роботу в період, за який ураховуються доходи, і не мають інших доходів, крім пенсії та доходів від особистого селянського господарства, земельних ділянок, наданих для потреб городництва, сінокосіння і випасання худоби, в сукупному доході на розсуд пенсіонера враховується дохід за зазначений період або розмір призначеної щомісячної пенсії та доходи від земельних ділянок.

Якщо серед осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) є громадяни, які одержують стипендію, соціальні виплати (допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років, за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80 років, за дитиною-інвалідом віком до 18 років, інвалідом чи II групи внаслідок психічного розладу, допомоги по безробіттю, а також компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги і мають право на отримання субсидії, у т. ч. на підставі рішень комісій, під час визначення сукупного доходу осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку), враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.

Якщо у складі зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) є громадяни, які одержують стипендію, соціальні виплати (допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею З років, за 3 і більше дітьми до 16 років, за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80 років, за дитиною-інвалідом віком до 16 років, а також допомоги по безробіттю) і мають право на отримання субсидій, у т. ч. і на підставі рішень комісій, під час визначення сукупного доходу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.

У разі коли квартиронаймач є студентом, що навчається за денною формою у вищому навчальному закладі І—IV рівнів акредитації або професійно-технічному навчальному закладі, і його середньомісячний дохід менший від неоподаткованого мінімуму доходів громадян, в розрахунок субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива включається дохід на рівні неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Після закінчення терміну отримання субсидії (крім субсидії для відшкодування витрат на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива) у разі подання звернення за призначенням субсидії і довідок про відсутність доходів у окремих працездатних громадян, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) — крім осіб, що навчаються у загальноосвітніх, професійно-техн іч-них, вищих навчальних закладах І—IV рівня акредитації за денною формою навчання, та осіб, які одержують соціальні виплати, зазначені вище, перебувають на обліку в центрах зайнятості як такі, що шукають роботу, а також визнаних в установленому порядку безробітними, які за інформацією центрів зайнятості не порушували законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню протягом останніх 3 місяців,— або якщо середньомісячний розмір доходів залишається меншим від неоподаткованого мінімуму доходів громадян, субсидія не призначається. Виходячи з конкретних обставин, що склалися, на підставі рішень районних, районних у мм. Києві, і Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів міських і районних рад або утворених ними комісій органи праці та соціального захисту населення можуть зробити виняток.

Вернуться назад