DataLife Engine 9.2 > Новости > СУДДЮ ПРИТЯГНУТО ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАСІДАННЯ ШЛЯХОМ SMS

СУДДЮ ПРИТЯГНУТО ДО ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НЕПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАСІДАННЯ ШЛЯХОМ SMS


2 августа 2016. Разместил: inna

"...Обставини свідчать про недотримання суддею вимог статті 306 КПК України щодо розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування не пізніше 72 годин з моменту надходження і підтверджують невжиття суддею заходів щодо належного повідомлення заявника про призначені дати судових засідань за допомогою SMS-повідомлень"
ВИЩА КВАЛІФІКАЦІЙНА КОМІСІЯ СУДДІВ УКРАЇНИ

Вища кваліфікаційна комісія суддів України у складі дисциплінарної палати: головуючого - Патрюка М.В.,

членів Комісії: Бутенка В.І., Заріцької А.О., Луцюка П.С., Макарчука М.А. - доповідача, Прилипка С.М., Устименко В.Є.,

розглянувши дисциплінарну справу, відкриту стосовно судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області Черниш Тетяни Олександрівни за зверненням Єжаченка Василя Євтихійовича,

встановила:

У травні 2015 року до Комісії надійшло звернення Єжаченка В.Є. щодо поведінки судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області Черниш Т.О., яка може мати наслідком дисциплінарну відповідальність судді з підстав, передбачених частиною першою Закону України «Про судоустрій і статус суддів», а саме з умисною або внаслідок недбалості незаконною відмовою у доступі до правосуддя (у тому числі незаконною відмовою в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило учасниками судового процесу реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків або призвело до порушення правил підсудності чи підвідомчості та безпідставним затягуванням або невжиттям суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень (№ 8вк-3805/15 від 18 травня 2015 року).

Заявник зазначає, що 17 лютого 2015 року ним подано до суду скаргу на бездіяльність прокурора міста Умань Черкаської області.

Автоматизованою системою документообігу суду визначено для розгляду слідчого суддю Черниш Т.О.

18 лютого 2015 року суддею постановлено ухвалу про повернення скарги скаржникові, яку направлено на адресу скаржника простою письмовою кореспонденцією. Заявник вважає, що такими діями суддя перешкоджала йому у доступі до правосуддя, оскільки направлення ухвали простою письмовою кореспонденцією позбавляло заявника своєчасного звернення до суду першої інстанції з виправленою скаргою на бездіяльність органів прокуратури чи своєчасного оскарження постановленої ухвали до суду апеляційної інстанції.
Копію ухвали заявником отримано 24 лютого 2015 року, однак докази вказаного відсутні.

03 березня 2015 року колегією суддів апеляційного суду Черкаської області постановлено ухвалу, відповідно до якої ухвалу суду першої інстанції від 18 лютого 2015 року скасовано та справу направлено для розгляду по суті.

Після повернення скарги до суду першої інстанції суддею безпідставно затягувався її розгляду, що призвело до звернення заявника до суду з клопотанням про відвід судді.

Про дати призначених судових засідань заявник не повідомлявся належним чином.

Суддею не вжито заходів щодо розгляду вказаної скарги протягом передбачених законодавством 72 годин.

Посилаючись на вказані обставини, заявник просить провести перевірку та вжити заходів дисциплінарного впливу стосовно судді.

Рішенням Комісії № 2909/дп-15 від 26 жовтня 2015 року стосовно судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області Черниш Т.О. відкрито дисциплінарну справу.

У засідання Комісії з’явилася суддя Черниш Т.О. та заявник Єжаченко В.Є.

Заслухавши доповідача, заявника, який підтримав подану скаргу, пояснення судді, який підтримав надані письмові пояснення, повно та всебічно дослідивши матеріали дисциплінарної справи, Комісія встановила такі обставини та дійшла таких висновків.

18 лютого 2015 року автоматизованою системою документообігу суду розподілено у провадження судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області Черниш Т.О. скаргу Єжаченка В.Є. на бездіяльність прокурора.

18   лютого 2015 року суддею постановлено ухвалу про повернення скарги Єжаченку В.Є. у зв’язку із тим, що неможливо встановити, чи дотримався заявник вимог КПК при подачі скарги слідчому судді.

19    лютого 2015 року копію зазначеної ухвали направлено Єжаченку В.Є.

26 лютого 2015 року до апеляційного суду Черкаської області надійшла апеляційна скарга Єжаченка В.Є. на ухвалу слідчого судді від 18 лютого 2015 року та автоматизованою системою документообігу суду визначено колегію суддів у складі головуючого судді Євтушенко В.Г. та суддів Іваненко І.В., Биби Ю.В.

26 лютого 2015 року заявника повідомлено про розгляд апеляційної скарги.

03 березня 2015 року апеляційним судом Черкаської області постановлено ухвалу, відповідно до якої апеляційну скаргу задоволено частково, ухвалу суду першої інстанції скасовано з підстав з істотного порушення слідчим суддею вимог кримінального процесуального закону, а скаргу направлено до суду першої інстанції для продовження розгляду скарги по суті. При перегляді судового рішення апеляційним судом Черкаської області встановлено, що слідчим суддею Уманського міськрайонного суду Черниш Т.О. під час постановления 18 лютого 2015 року ухвали не звернула уваги на зміст скарги, в якій були зазначені всі обставини, необхідні для її розгляду і постановления судового рішення за результатами її розгляду.

19 березня 2015 року матеріали справи надійшли до суду першої інстанції та 20 березня 2015 року передано для розгляду судді Черниш Т.О.

23 березня 2015 року ухвалою слідчого судді відкрито провадження у справі та призначено до розгляду на 26 березня 2015 року.

26 березня 2015 року справу знято з розгляду у зв’язку із перебуванням судді у нарадчій кімнаті у іншій справі.

31 березня та 08 квітня 2015 року розгляд справи відкладено через неявку скаржника.

17 квітня 2015 року Єжаченко В.Є. заявив відвід судді.

21 квітня 2015 року слідчим суддею Годік Л.С. винесено ухвалу про задоволення клопотання Єжаченка В.Є. про відвід судді Черниш Т.О. та справу передано до канцелярії суду для повторного автоматизованого визначення судді для розгляду.

Заперечуючи проти дисциплінарного проступку, судця Черниш Т.О. пояснила, що ухвалу 18 лютого 2015 року постановила з урахуванням пунктів 1, 3 частини другої статті 304 КПК України. Також вважає, що після скасування ухвали від 18 лютого 2015 року судом апеляційної інстанції, справу було призначено до розгляду у строки, передбачені чинним КПК України. У зв’язку із неявкою скаржника розгляд справи двічі відкладався, що і спричинило затягування строків розгляду справи. Особа, яка подала скаргу та прокурор щоразу належним чином повідомлялись про дату і час судового засідання, про що свідчать копії судових повідомлень, які надано до Комісії.

Про призначення дати судового засідання на 17 та 21 квітня 2015 року Єжаченко В.Є. був повідомлений за допомогою SMS-повідомлення, про що свідчать довідки про доставку, копії яких надано до Комісії.

Окрім того, про призначення дати судового засідання на 21 квітня 2015 року заявник був повідомлений телефонограмою, копію якої також надано до Комісії.

Однак про судові засідання, призначені на 26, 31 березня та 08 квітня 2015 року заявник повідомлявся простою кореспонденцією з урахуванням того, що ним не подавалась заява про виклик в судове засідання за допомогою SMS-повідомлення.

Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір щодо його прав та обов'язків цивільного характеру або встановить обґрунтованість будь-якого висунутого проти нього кримінального обвинувачення.

Згідно з частиною першою статті 2 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Статтею 8 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом.

Відповідно до постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17 жовтня 2014 року № 11 «Про деякі питання дотримання розумних строків розгляду судами цивільних, кримінальних справ і справ про адміністративні правопорушення» розумним, зокрема вважається строк, що є об’єктивно необхідним для виконання процесуальних дій, прийняття процесуальних рішень та розгляду і вирішення справи з метою забезпечення своєчасного (без невиправданого зволікання) судового захисту.

Відповідно до частини третьої статті 306 КПК України розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов’язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника.

Згідно з частиною першою статті 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв’язком, здійснення виклику за телефоном або телеграмою.

Відповідно до частини восьмої статті 135 КПК України особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дати, коли вона зобов’язана прибути за викликом. У випадку встановлення цим Кодексом строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом.

Частиною першою статті 136 КПК України передбачено, що належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

При перевірці звернення щодо порушення суддею строків розгляду скарги встановлено, що Єжаченко В.Є., звертаючись до слідчого судді, у скарзі на бездіяльність прокурора міста Умань, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, зазначив свою адресу та номери домашнього і мобільного телефонів.

Із поданих суддею копій матеріалів судової справи вбачається, що суддя повідомляла заявника про судові засідання 26 і 31 березня та 08 квітня 2015 року шляхом направлення викликів простою письмовою кореспонденцією. Зважаючи на встановлені статтею 306 КПК України скорочені терміни розгляду зазначених скарг, слідчий суддя Черниш Т.О. могла дотриматися цього строку, якби направила заявнику судовий виклик за допомогою SMS-повідомлення.

Комісією також встановлено, що такий спосіб повідомлення був використаний суддею для повідомлення заявника про розгляд скарги 17 квітня 2015 року.

Зазначені обставини свідчать про недотримання суддею вимог статті 306 КПК України щодо розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування не пізніше 72 годин з моменту надходження і підтверджують невжиття суддею заходів щодо належного повідомлення заявника про призначені дати судових засідань за допомогою SMS-повідомлень.

Ураховуючи зазначене, встановлені обставини свідчать про наявність у діях судді Черниш Т.О. ознак дисциплінарного проступку, наслідком якого може бути притягнення судді до дисциплінарної відповідальності з підстав, передбачених частиною першою статті 92 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» (з умисною або внаслідок недбалості незаконною відмовою у доступі до правосуддя (у тому числі незаконною відмовою в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило учасниками судового процесу реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків або призвело до порушення правил підсудності чи підвідомчості та безпідставним затягуванням або невжиттям суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень).

Обираючи вид дисциплінарного стягнення стосовно судді Черниш Т.О. Комісія враховує характер проступку, його наслідки, особу судді, її досвід роботи на посаді (указом Президента України від 23 січня 2012 року № 29/2012 обрано на посаду судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області), позитивні характеристики судді, навантаження, ступінь вини та обставини, що впливають на можливість притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та приходить до рішення про застосування дисциплінарного стягнення у виді попередження.

Керуючись статтею 58 Конституції України, статтями 92- 97 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, Комісія

вирішила:

притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Уманського міськрайонного суду Черкаської області Черниш Тетяну Олександрівну за зверненням Єжаченка Василя Євтихійовича.

Застосувати до судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області Черниш Тетяни Олександрівни дисциплінарне стягнення у виді попередження.

Рішення Комісії про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності може бути оскаржено суддею, стосовно якого воно прийнято, до Вищої ради юстиції або Вищого адміністративного суду України в порядку, передбаченому Кодексом адміністративного судочинства України, не пізніше одного місяця з дня вручення чи отримання поштою копії рішення.

Скарга до Вищої ради юстиції подається суддею через Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.

До Вищого адміністративного суду України рішення оскаржується у порядку, передбаченому процесуальним законом.

03 грудня 2015 року,  м. Київ


Вернуться назад