DataLife Engine 9.2 > Образцы исков и заявлений > Позовна заява про визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення

Позовна заява про визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення


9 ноября 2009. Разместил: andrew
 За порушення трудової дисципліни власник або уповноважений ним орган може застосовувати до винних осіб згідно з ст. 147 КЗпП України тільки один з таких видів дисциплінарних стягнень: догана, звільнення.

Законодавством про дисциплінарну відповідальність, статутами та положеннями про дисципліну для окремих категорій працівників можуть бути передбачені й інші дисциплінарні стягнення.

Згідно з ст. 148 КЗпП України, дисциплінарне стягнення застосовується власником або уповноваженим ним органом безпосередньо після виявлення проступку, але не пізніше одного місяця з дня його видалення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв'язку з Тимчасовою непрацездатністю або перебуванням його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

За кожне порушення трудової дисципліни застосовується лише одне дисциплінарне стягнення, яке оголошується в наказі (розпорядженні) і повідомляється працівникові під розписку.

Якщо працівник не погоджується з накладеним дисциплінарним стягненням, він може звернутися з письмовою заявою до комісії по трудових спорах у тримісячний строк з дня, коли він дізнався чи повинен був дізнатися про накладення стягнення. Комісія по трудових спорах зобов'язана розглянути трудовий спір у десятиденний строк з дня подання заяви. У разі незгоди з рішенням комісії по трудових спорах працівник, власник або уповноважений ним орган вправі оскаржити її рішення до суду у десятиденний строк з дня отримання витягу з протоколу засідання або копії рішення.
 
В _________________ районний
(міський) суд_______________
ПОЗИВАЧ_____________________
(п.і.п.б.)
___________________________ (адреса)
ВІДПОВІДАЧ ________________(найменування підприємства,
установи чи організації,
юридична адреса)


 Позовна заява
про визнання незаконним наказу про
накладення дисциплінарного стягнення 

  
Я працюю на (в) ________ (посада, виконувана робота) _________ (найменування підприємства, установи чи організації)з "__" ______ 19_ р. Наказом №__від "____" _______ 19__р. на мене накладено _________ (вид дисциплінароного стягнення) за _______ (характер порушення трудової дисципліни, викладений в наказі).

Накладення дисциплінарного стягнення вважаю необгрунтованим і незаконним __________ (вказати мотиви).

Комісія з трудових спорів ________ (найменування підприємства, установи чи організації) залишила мою скаргу на необгрунтоване накладення дисциплінарного стягнення без задоволення.

На підставі викладеного та згідно з ст.ст. 150, 228, 231 КЗпП України та ст. 3, 15, 118, 119 Цивільного процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Визнати незаконним наказ № від "__" _____ 19_ р. про накладення на мене дисциплінарного стягнення у вигляді ___ 
2. Викликати до суду свідків _______ (п.і.п.б., адреса). 
Додаток: 
1. Копія наказу про прийняття на роботу. 
2. Копія наказу про накладення дисциплінарного стягнення. 
3. Копія рішення комісії по трудових спорах. 
4. Копія позовної заяви. 
5. Відповідно до ст. 4 Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито" та ст. 81 Цивільного процесуального кодексу України державне мито та судові витрати не сплачувались.

Підпис 
Дата


Вернуться назад