DataLife Engine 9.2 > Важно знать > Про навчання та перевірку знань з питань охорони праці

Про навчання та перевірку знань з питань охорони праці


1 августа 2017. Разместил: inna
Картинки по запросу про навчання та перевірку знань з питань охорони праці

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ПРАЦІ

ЛИСТ

від 02.12.2015 р. N 5160/0/4.4-06/6/ДП-15

Державна служба України з питань праці розглянула лист про навчання та перевірку знань з питань охорони праці й повідомляє.

Загальна норма щодо навчання та перевірки знань з питань охорони праці закріплена у ст. 18 Закону України "Про охорону праці" (далі - Закон), відповідно до якої працівники повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварій.

Відповідно до розділу 3 Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. N 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 р. за N 231/10511 (далі - Типове положення), працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи, а також учні, курсанти, слухачі під час трудового і професійного навчання проходять на підприємстві за рахунок роботодавця інструктажі, навчання та перевірку знань з питань охорони праці, надання першої допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також правил поведінки у разі виникнення аварії.

Разом з тим підприємству надано право самостійно визначати порядок навчання і перевірки знань з питань охорони праці. З урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці розробляються і затверджуються відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, а також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.

Організацію навчання та перевірки знань з питань охорони праці працівників, у тому числі під час професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації на підприємстві, здійснюють працівники служби кадрів або інші спеціалісти, яким роботодавець доручив організацію цієї роботи.

Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці підприємства, склад якої затверджується наказом керівника. Усі члени комісії в порядку, установленому Типовим положенням, повинні пройти навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Порядок проведення навчання посадових осіб визначено розділом 5 Типового положення.

У додатку 3 Типового положення наведено Перелік посад посадових осіб, які проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці, серед яких керівники, заступники керівників, головні спеціалісти, керівники основних виробничих та технічних служб підприємств, установ і організацій, об'єднань підприємств незалежно від форм власності та характеру виробничої діяльності, які безпосередньо пов'язані з організацією безпечного ведення робіт. Відповідно до п. 5.1 Типового положення посадові особи, згідно з переліком під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, навчаються згідно з Типовим тематичним планом і програмою навчання з питань охорони праці посадових осіб.

Пунктом 5.4 Типового положення встановлено, що посадові особи малих підприємств, де немає можливості провести навчання безпосередньо на підприємстві та створити комісію з перевірки знань з питань охорони праці, проходять навчання у навчальних закладах та установах, які в установленому Типовим положенням порядку проводять відповідне навчання. Перевірка знань з питань охорони праці таких посадових осіб проводиться комісією, створеною місцевим органом виконавчої влади або територіальним управлінням спеціально вповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці за участю представників інших органів державного нагляду за охороною праці.

Розділом 6 Типового положення регламентується організація проведення інструктажів з питань охорони праці.

Пунктом 6.1 Типового положення визначено, що працівники, під час прийняття на роботу та періодично, повинні проходити на підприємстві інструктажі з питань охорони праці, надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також з правил поведінки та дій при виникненні аварійних ситуацій, пожеж і стихійних лих.

За характером і часом проведення інструктажі з питань охорони праці поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий.

Інструктажі проводяться спеціалістом служби охорони праці або іншим фахівцем відповідно до наказу (розпорядження) по підприємству, який в установленому Типовим положенням порядку пройшов навчання і перевірку знань з питань охорони праці.

Звертаємо Вашу увагу, що листи центральних органів виконавчої влади мають лише інформативний характер і не встановлюють правових норм.

Номер: 
5160/0/4.4-06/6/ДП-15

Тип:

  • Лист

Статус:

  • Чинний

Видавці:

  • Інше
Дата прийняття: 
02 Грудня 2015

Вернуться назад