DataLife Engine 9.2 > Образцы исков и заявлений > АНКЕТА ДОБРОЧЕСНОСТІ ПРОКУРОРА

АНКЕТА ДОБРОЧЕСНОСТІ ПРОКУРОРА


2 августа 2017. Разместил: inna

Картинки по запросу анкета

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Генеральної прокуратури України

16 червня 2016 року № 205

 

 

                                                  АНКЕТА ДОБРОЧЕСНОСТІ ПРОКУРОРА

 

Я, _______________________________________, що працюю на посаді
                                                   (прізвище, ім’я та по батькові)

_______________________________________________________________________________________________

(посада та найменування органу прокуратури)

_______________________________________________________________________________________________,

керуючись частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про прокуратуру», повідомляю про правдивість (неправдивість) таких тверджень.

За час перебування на посаді прокурора:

 

я не вчиняв дій, що порочать звання прокурора і можуть викликати сумнів у моїй об’єктивності, неупередженості та незалежності, у чесності та непідкупності органів прокуратури

____________________________________________________________________;

(підтверджую / не підтверджую)

я своєчасно та достовірно задекларував своє майно, доходи, видатки і зобов’язання фінансового характеру, а також членів моєї сім’ї у порядку, встановленому Законами України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про запобігання корупції»

____________________________________________________________________;

(підтверджую / не підтверджую)

мій рівень життя відповідає наявному в мене та членів моєї сім’ї майну і одержаним нами доходам

____________________________________________________________________;

(підтверджую / не підтверджую)

я не вчиняв корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення та  не порушував обмежень, передбачених законодавством у сфері запобігання корупції

____________________________________________________________________;

(підтверджую / не підтверджую)

я не здійснював у випадках, не передбачених законодавством, втручання у службову діяльність іншого прокурора, службових, посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи суддів, у тому числі шляхом публічних висловлювань стосовно їх рішень, дій чи бездіяльності

____________________________________________________________________;

(підтверджую / не підтверджую)

я сумлінно виконую обов’язки прокурора та неухильно дотримуюсь Присяги працівника прокуратури

____________________________________________________________________;

(підтверджую / не підтверджую)

заборони, передбачені Законом України «Про очищення влади», до мене не застосовуються

____________________________________________________________________.

(підтверджую / не підтверджую)

 

Повідомте будь-які інші відомості, які вважаєте необхідними зазначити у зв’язку з таємною перевіркою доброчесності:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Підписуючи цю особисто заповнену анкету, я підтверджую, що надані мною вище відомості є повними та достовірними.

 

 

«____» ____________ 20__ р.                         _______________        ______________________

(підпис)                                        (ініціали та прізвище)

 


Вернуться назад