DataLife Engine 9.2 > Новости > Справа № 644/2538/17 від 27.07.20017р

Справа № 644/2538/17 від 27.07.20017р


8 августа 2017. Разместил: inna
Картинки по запросу суд фотоДержавний герб України

 

 

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.07.2017 р.                                                 Справа № 644/2538/17

 

Колегія суддів Харківського апеляційного адміністративного суду у складі

Головуючого судді: П'янової Я.В.

Суддів: Зеленського В.В. , Чалого І.С.

за участю секретаря судового засідання Городової А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Харківського апеляційного адміністративного суду адміністративну справу за апеляційною скаргою Каряки Олександра геннадійовича на ухвалу Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від    08.06.2017р. по справі   № 644/2538/17 за позовом  Каряки Олександра Геннадійовича  до  Директора Департаменту територіального контролю Харківської міської ради Калини Олексія Леонідовича  про визнання протиправними дій, прийнятих суб'єктом владних повноважень,

ВСТАНОВИЛА:

Позивач, Каряка Олександр Генадійович (далі - Каряка О.Г. позивач), звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова з позовом до Директора Департаменту територіального контролю Харківської міської ради Калини Олексія Леонідовича про визнання протиправними дій, прийнятих суб'єктом владних повноважень.

Ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 08.06.2017 року адміністративний позов Каряки Олександра Генндадійовича повернуто позивачу.

Позивач, не погодившись з ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 08.06.2017 року, подав апеляційну скаргу, в якій, посилаючись на порушення норм матеріального та процесуального права, просив скасувати зазначену ухвалу, а справу направити до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Відповідно до ч. 6 ст. 12 та ч. 1 ст. 41 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) фіксування судового засідання 27.07.2017 року за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснювалось.

Колегія суддів, заслухавши доповідь обставин справи, перевіривши рішення суду першої інстанції та доводи апеляційної скарги, дослідивши матеріали справи, вважає, що апеляційна скарга  підлягає задоволенню з наступних підстав.

Повертаючи адміністративний позов, суд першої інстанції виходив з того, що оскільки позивачем не були у встановлений строк усунуті недоліки, зазначені в ухвалі суду від 28.04.2017 року, суддя дійшов висновку про повернення позову позивачу.

Так, як вбачається з матеріалів справи, ухвалою Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 28.04.2017 року в задоволенні заяви позивача про звільнення від сплати судового збору за позовом Каряки О.Г. до Директора Департаменту територіального контролю Харківської міської ради Калини Олексія Леонідовича про визнання протиправними дії, прийнятих суб'єктом владних повноважень - відмовлено. Позовну заяву Каряки Олександра Геннадійовича - залишено без руху, надавши позивачу строк для усунення недоліків до 15 травня 2017 року.

Колегія суддів не погоджується з висновком суду першої інстанції з огляду на таке.

Згідно з п.1 ч.3 ст.108 КАС України позовна заява повертається позивачеві, якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви, яку залишено без руху.

Відповідно до ст. 88  КАС України суд, враховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою зменшити розмір належних до оплати судових витрат чи звільнити від їх оплати повністю або частково, чи відстрочити або розстрочити сплату судових витрат на визначений строк.

Як вбачається з матеріалів справи, підставою для ухвалення оскаржуваної ухвали було те, що позивач у встановлений строк не усунув недоліки апеляційної скарги по сплаті судового збору, а також з відсутності підстав для звільнення від сплати судового збору.

Разом з тим, колегія суддів апеляційної інстанції зазначає, що судом першої інстанції при відхиленні клопотання позивача про звільнення від сплати судового збору не надано оцінки доказам, якими позивач обґрунтовував своє прохання.

Так, до позовної заяви Каряка Олександр Геннадійович додавав заяву про звільнення від сплати судового збору, в якій посилався на приписи статті 88 КАС України. Також , у відповідності до статті 8 Закону України "Про судовий збір", враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору, зменшити розмір судового збору або звільнити від його сплати. Вказував на те, що його скрутне матеріальне становище не дозволяє сплатити судовий збір, що позбавляє його можливості захисту порушених прав. Зазначав, що протягом останнього року він тривалий час перебував на лікуванні в лікарнях міста Харкова з різними діагнозами. З 17 травня 2016 року йому встановлено групу інвалідності. Окрім того, на його утриманні перебувають малолітні діти. Посилався на рішення Європейського суду з прав людини у справі "Креуз проти Польщі", відповідно до якого сплата судового збору не повинна перешкоджати доступу до правосуддя, ускладнювати цей доступ таким чином і такою мірою, щоб завдати шкоди самій суті цього права, та має переслідувати законну мету. Просив суд від сплати судового збору за подання позовної заяви звільнити. До заяви додавав копії довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією, медичних довідок, свідоцтв про народження дітей.

Відмовляючи в задоволенні заяви про звільнення від сплати судового збору та залишаючи адміністративний позов без руху, суд першої інстанції виходив з того, що позивач переконливих доказів на підтвердження тяжкого майнового стану не надав, а отже підтивердження складного майнового стану позивача відсутні, висновку про неможливість сплати ним судового збору при пред'явленні позову зробити неможна.

В свою чергу, колегія суддів апеляційної інстанції вважає за необхідне зауважити на те, що згідно з п. 3 ч.1 ст. 107 КАС України суддя після одержання позовної заяви з'ясовує, чи відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтею 106 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 106 КАС України у позовній заяві зазначаються: найменування адміністративного суду, до якого подається позовна заява; ім'я (найменування) позивача, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі є; ім'я (найменування) відповідача, посада і місце служби посадової чи службової особи, поштова адреса, а також номер засобу зв'язку, адреса електронної пошти, якщо такі відомі; зміст позовних вимог згідно з частинами четвертою і п'ятою статті 105 цього Кодексу і виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, а в разі подання позову до декількох відповідачів, - зміст позовних вимог щодо кожного з відповідачів; у разі необхідності - клопотання про звільнення від сплати судового збору; про звільнення від оплати правової допомоги і забезпечення надання правової допомоги, якщо відповідний орган відмовив особі у забезпеченні правової допомоги; про призначення судової експертизи; про витребування доказів; про виклик свідків тощо; перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 108 КАС України, суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтею 106 цього Кодексу, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху, в якій зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб їх усунення і встановлюється строк, достатній для усунення недоліків.

Проте, в ухвалі Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 28.04.2017 року про відмову в задоволенні заяви про звільнення від сплати судового збору  та  залишення позову без руху відсутня вказівка на спосіб усунення недоліків поданої позовної заяви, не зазначено реквізити сплати судового збору, а саме: хто отримувач коштів, його МФО, код ЄДРПОУ, реквізити банку, рахунок, код класифікації доходів бюджету та код ЄДРПОУ суду.

Відповідно до Закону України "Про судовий збір" судовий збір - це збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених Законом України "Про судовий збір". Розмір судового збору визначено зазначеним Законом і залежить від об'єктивних ознак позову (заяви), з яких правовідносин виник і який предмет позову.

Між тим, дійшовши висновку про необхідність сплати судового збору, судом першої інстанції не зазначено суму судового збору, порядок його обчислення та з яких підстав він виходив, зазначаючи вказану суму.

Приймаючи рішення про відмову в задоволенні клопотання про звільнення від сплати судового збору, суд першої інстанції виходив з того, що позивачем переконливих доказів на підтвердження тяжкого майнового стану не надано.

В свою чергу, положеннями ч. 1 ст. 88 КАС України, які кореспондуються з приписами ч. 1 та ч. 2 ст. 8 Закону України "Про судовий збір", встановлено, що єдиною підставою для зменшення розміру належних для оплати судових витрат, звільнення від їх оплати, відстрочення або розстрочення сплати судового збору, є врахування судом майнового стану сторони, тобто фізичної або юридичної особи (наприклад, довідка про доходи, про склад сім'ї, про наявність на утриманні непрацездатних членів сім'ї, банківські документи про відсутність на рахунку коштів, довідка контролюючого органу про перелік розрахункових та інших рахунків тощо).

При цьому, особа, яка заявляє відповідне клопотання, згідно з ч. 1 ст. 71 КАС України повинна навести доводи і подати докази на підтвердження того, що її майновий/фінансовий стан перешкоджав (перешкоджає) сплаті нею судового збору у встановленому законодавством порядку і розмірі.

Згідно з ст. 165 КАС України суд повинен зазначити мотиви, з яких він дійшов певних висновків.

Як вбачається зі змісту заяви про звільнення від сплати судового збору, заявник посилається на скрутне матеріальне становище, як на підставу для звільнення від сплати судового збору.

На підтвердження викладених обставин позивачем надано документи на підтвердження майнового стану.

На думку колегії суддів, суд першої інстанції не приділив належної уваги наданим доказам на підтвердження цих обставин, належним чином не дослідив їх.

Ухвалюючи рішення по заяві позивача про звільнення від сплати судового збору, суд першої інстанції повинен був вказати, з яких саме причин заява позивача не підлягає задоволенню, чому надані позивачем документи не є належними доказами, підтверджуючими складний майновий стан позивача, та який саме доказ ним не було враховано.

Проте, суд першої інстанції цього в ухвалі не зазначив, обмежившись загальними висновками про відсутність переконливих доказів.

За вказаних обставин, колегія суддів вважає висновок суду першої інстанції про відмову у звільненні від сплати судового збору необґрунтованим, при прийнятті даного рішення судом першої інстанції не надано оцінки наданих позивачем доказів, чим допущено порушення норм процесуального права.

Окрім того, колегія суддів вважає за необхідне звернути увагу на те, що як свідчать матеріали справи, ухвалу суду першої інстанції від 28.04.2017р. про залишення позовної заяви без руху, позивачем не було отримано (на адресу суду поштою повернено конверт з ухвалою - а.с.25).

Відповідно до ст. 195 КАС України суд апеляційної інстанції може вийти за межі доводів апеляційної скарги в разі встановлення під час апеляційного провадження порушень, допущених судом першої інстанції, які призвели до неправильного вирішення справи.

Виходячи з вищезазначеного, суд першої інстанції неправомірно залишив без руху адміністративний позов, чим порушив при винесенні рішення норми процесуального права, тому ухвала від 28.04.2017 р. підлягає скасуванню на підставі п.4 ч. 1 ст. 204 Кодексу адміністративного судочинства України.

З огляду на те, що ухвала суду про залишення позову без руху від 28.04.2017 року є неправомірною, та враховуючи факт її неотримання позивачем, прийнята на її підставі оскаржувана ухвала від 08.06.2017 року про повернення позову, також підлягає скасуванню, а справа підлягає поверненню до суду першої інстанції для продовження розгляду.

Керуючись ст.ст. 160, 167, 195, 196, п. 3 ст. 199,п.4 ч. 1 ст. 204, ст.ст. 205, 206, 209, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційну скаргу Каряки Олександра Геннадійовича  задовольнити.

Ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 28.04.2017 р. та від 08.06.2017р. по справі     №644/2538/17 скасувати.

Справу за позовом  Каряки Олександра Геннадійовича   до  Директора Департаменту територіального контролю Харківської міської ради Калини Олексія Леонідовича про визнання протиправними дій, прийнятих суб'єктом владних повноважень направити до суду першої інстанції для продовження розгляду справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та в силу ч. 2 ст. 211 КАС України оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя Пянова Я.В.Судді   Зеленський В.В.   Чалий І.С. Повний текст ухвали виготовлений  01.08.2017 р.

 

 


Вернуться назад