DataLife Engine 9.2 > Образцы исков и заявлений > Заява про відкладення розгляду справи (зупинення провадження в справі)

Заява про відкладення розгляду справи (зупинення провадження в справі)


19 ноября 2009. Разместил: andrew
 На прохання сторін або інших осіб, які беруть участь у справі, а також з власної ініціативи суд може відкласти розгляд справи за наявності підстав для цього, а також зупинити провадження в справі у випадках, якщо позивач або відповідач перебуває в складі Збройних Сил України на дійсній строковій службі чи ці особи залучені до виконання будь-якого державного обов'язку, в разі тяжкого захворювання сторони, підтвердженого документами лікувального закладу, у зв'язку з розшуком відповідача, перебуванням сторони у тривалому службовому відрядженні, призначення судом експертизи. 
На ухвалу суцу або судді про зупинення провадження в справі може бути подано скаргу. 
Провадження в справі відновлюється після усунення обставин, що викликали його зупинення.
 
До________________районного
(міського) суду ___________
___________________________
(п.і.п.б. заявника)
 
Заява
про відкладення розгляду справи
(зупинення провадження в справі) 

 
У провадженні суду є справа за позовом ____ (вказати позивача, відповідача та предмет спору) 
На "__" ____ 200__ р. призначено її розгляд.

У зв'язку з тим, що _____ (вказати причини неможливості розгляду справи в цьому судовому засіданні або необхідність зупинити провадження) прошу відкласти розгляд справи (зупинити провадження в справі) до "____" _______200_р.

Підпис 
Дата Вернуться назад