DataLife Engine 9.2 > Важно знать > ВІДСЬОГОДНІ ДІЄ ОНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

ВІДСЬОГОДНІ ДІЄ ОНОВЛЕНИЙ ПОРЯДОК ВЕДЕННЯ КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ


6 января 2018. Разместил: inna

Відсьогодні діє оновлений порядок ведення касових операцій

Національний банк України унормував власні нормативно-правові акти з питань ведення касових операцій у національній валюті в Україні у зв’язку з оновленням українського законодавства.

 

 

 

Відповідні зміни містяться у постанові Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148, якою викладено у новій редакції Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні і яка набирає чинності 5 січня 20017 року.

 

 

 

Положення передбачає низку новацій, а саме можливість здійснення підприємством збору готівкової виручки (готівки), отриманої від реалізації продукції, для подальшого її здавання до банку з використанням комплексу технічних та програмних засобів, розташованих у місці здійснення готівкових розрахунків, які б забезпечували безпечне передавання коштів з робочих місць касирів до спеціально обладнаного приміщення для зберігання та подальшого здавання готівки до кас банків (так звана «пневмопошта».

 

 

 

Також передбачається можливість здавання готівкової виручки (готівки) до банку через підприємства, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації і застосування електронного цифрового підпису юридичної особи під час надання послуг в електронній формі або під час здійснення інформаційного обміну з іншими суб’єктами електронної взаємодії.

 

 

 

Окрім того, документ дозволяє покладати функції касира на працівника іншого підприємства, залученого на підставі укладеної угоди на надання послуги з надання персоналу.

 

 

 

Крім того, лібералізовано низку вимог щодо ведення касових операцій, зокрема, визначення внутрішніми наказами (розпорядженнями тощо) особливостей оприбуткування готівки в касах підприємств та відокремлених підрозділів залежно від графіку роботи, способів здавання готівки; визначення внутрішніми наказами (розпорядженнями тощо) особливостей встановлення лімітів каси відокремленим підрозділам підприємств.

 

 

 

Положення також містить вимогу щодо обов’язку небанківських фінансових установ, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, та підприємств – агентів банків здавати готівку (готівкову виручку), отриману через платіжні пристрої та пункти приймання готівки для подальшого переказу, на окремий поточний рахунок/рахунки, відкритий у банку/банках для обліку коштів, прийнятих для подальшого переказу.

 

 

 

При цьому небанківські фінансові установи, які, крім операцій з приймання готівки для подальшого її переказу, здійснюють видачу переказів готівкою, зобов’язані забезпечити здавання на такі рахунки готівки в сумі перевищення прийнятої для подальшого переказу готівки над виданою за переказами готівкою.

 

 

 

Також у зв’язку зі змінами у законодавстві України Положенням передбачено, що використання печатки підприємством не є обов’язковим.

 

 

 

При цьому граничні суми розрахунків готівкою залишилися не змінними, а саме: між підприємствами (підприємцями) протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами – в розмірі 10 000 гривень; між підприємством (підприємцем) та фізичною особою протягом одного дня – в розмірі 50 000 гривень і між фізичними особами за

договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню – в розмірі 50 000 гривень.


Вернуться назад