DataLife Engine 9.2 > Образцы исков и заявлений > ЗАПЕРЕЧЕННЯ на Акт про результати документальної (планової/позапланової, виїзної/невиїзної)/камеральної/фактичної перевірки (найменування платника податків) з питань_(номер, дата)

ЗАПЕРЕЧЕННЯ на Акт про результати документальної (планової/позапланової, виїзної/невиїзної)/камеральної/фактичної перевірки (найменування платника податків) з питань_(номер, дата)


30 августа 2018. Разместил: inna

Ð154;аÑ128;Ñ130;инки по запÑ128;оÑ129;Ñ131; Ð151;Ð144;Ð159;Ð149;РÐ149;ЧÐ149;Ð157;Ð157;Я на Ð144;кÑ130; пÑ128;о Ñ128;езÑ131;лÑ140;Ñ130;аÑ130;и докÑ131;менÑ130;алÑ140;ноÑ151; (плановоÑ151;/позаплановоÑ151;, виÑ151;зноÑ151;/невиÑ151;зноÑ151;)/камеÑ128;алÑ140;ноÑ151;/Ñ132;акÑ130;иÑ135;ноÑ151; пеÑ128;евÑ150;Ñ128;ки (найменÑ131;ваннÑ143; плаÑ130;ника подаÑ130;кÑ150;в) з пиÑ130;анÑ140;_(номеÑ128;, даÑ130;а)

Найменування територіального органу

Державної фіскальної служби, який

здійснив податкову перевірку та склав Акт

 

адреса:

 

код за ЄДРПОУ: Номер засобу зв'язку: Електронна адреса:

 

Найменування платника податків

 

адреса:

 

код за €ДРПОУ/РНОКПП Номер засобу зв'язку: Електронна адреса:

 

ЗАПЕРЕЧЕННЯ на Акт про результати документальної (планової/позапланової, виїзної/невиїзної)/камеральної/фактичної перевірки (найменування платника податків) з питань_(номер, дата)

 

Головним управлінням ДФС у________(м. Києві/області), відповідно до наказу (номер, дата) керівника (заступника керівника або уповноваженої особи контролюючого органу) на підставі (зазначаються норми ПК України), було проведено податкову перевірку (найменування платника податків) тривалістю робочі дні.*

 

За результатами податкової перевірки складено Акт (номер, дата).

 

Перевіркою встановлено, що платником податків порушено**:

 

• зазначається опис виявлених перевіркою порушень законодавства з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, з посиланням на підпункти, пункти, статті законодавчих актів.

 

Платник податків не погоджується з висновками Акту перевірки (номер, дата) з огляду на наступні аргументи:

 

1. Зазначається про дотримання/недотримання умов та порядку доступу посадових осіб контролюючого органу до проведення перевірки (ст. 81 ПК України) - у випадку проведення документальної/фактичної перевірки;

 

2. Зазначається про невідповідність Акта перевірки вимогам оформлення результатів податкових перевірок (як приклад, про невідповідність вимогам наказу Міністерства фінансів України від 20.08.2015 року № 727 - у випадку проведення документальної планової/позапланової виїзної/не виїзної) перевірки);

 

3. Зазначається про необгрунтовані висновки, суперечності, недоліки, не вірне застосування норм матеріального права контролюючим органом під час проведення перевірки та позиція платника податків щодо виявлених порушень з посиланням на окремі положення Акта перевіри та документи, які обґрунтовують доводи платника податків.

 

Окремо слід зазначити про документи, які були надані на запит контролюючого органу під час проведення перевірки та документи, які не було взято до уваги.

 

Доцільно додати до заперечень або зазначити у тексі окремі розрахунки, було можливо співзіставити позицію платника податків та позицію контролюючого органу з кожного окремо питання.

 

Відповідно до п. 86.7 ст. 86 ПК України у разі незгоди платника податків або його представників з висновками перевірки чи фактами і даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення та/або додаткові документи в порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 цього Кодексу, до контролюючого органу, який проводив перевірку платника податків, протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня, наступного за днем отримання акта (довідки).

 

Такі заперечення та/або додаткові документи розглядаються контролюючим органом протягом 7 (семи) робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв'язку з необхідністю з'ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному ст. 58 ПК України, для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

 

Платник податків (його уповноважена особа та/або представник) мас право брати участь у розгляді заперечень та/або додаткових документів, про що такий платник податків зазначає у запереченнях та/або листі про надання додаткових документів в порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 ПК України.

 

У разі якщо платник податків виявив бажання брати участь у розгляді його заперечень до акта перевірки та/або додаткових документів, зазначивши про це в запереченні та/або листі про надання додаткових документів у порядку, визначеному у п. 44.7 ст. 44 ПК України, контролюючий орган зобов'язаний повідомити такому платнику податків про місце і час проведення такого розгляду. Таке повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень та/або листа про надання додаткових документів у порядку, визначеному п. 44.7 ст. 44 ПК України, але не пізніше ніж за 4 (чотири) робочі дні до дня їх розгляду. Повідомлення має бути надіслано у порядку, визначеному ст. 42 ПК України.

 

Участь керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу у розгляді заперечень платника податків до акта перевірки є обов'язковою. Такі заперечення є невід'ємною частиною акта (довідки) перевірки.

Рішення про визначення грошових зобов'язань приймається керівником (його заступником або уповноваженою особою) контролюючого органу з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності). Платник податків або його законний представник може бути присутнім під час прийняття такого рішення.

 

Контролюючим та іншим державним органам забороняється використовувати акт перевірки як підставу для висновків стосовно взаємовідносин платника податків з його контрагентами, якщо за результатами складення акта перевірки податкове повідомлення-рішення не надіслано (не вручено) платнику податків або воно вважається відкликаним відповідно до статті 60 ПК України.

 

Акт (номер, дата) надійшов на адресу платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або був вручений особисто представнику суб'єкта господарювання (дата вручення), що підтверджується копією поштового конверту та інформаційною довідкою про поштове відправлення зі штрихкодовим ідентифікатором________________/ про що зазначено у журналі обліку контролюючого органу. Останнім днем для подачі заперечень є (5 робочих днів з дня, наступного за днем отримання Акта перевірки).

 Беручи до уваги вищезазначене та керуючись п. 86.7 ст. 86 ПК України,

 

ПРОШУ:

 

1. Надати можливість уповноваженій особі та/або представнику (найменування платника податків) взяти участь у розгляді заперечення на Акт про результати документально (планової/позапланової, виїзної/невиїзно )/камеральноі/фактичної перевірки (найменування платника податків) з питань (номер, дата).

2. Надати відповідь заперечення у порядку, визначено в п. 86.7 ст. 86 ПК України.

3. Врахувати заперечення на Акт про результати документальної (планової/позапланової, виїзної/невиїзної)/камеральної/фактичної перевірки

(найменування платника податків) з питань_________(номер, дата) під час прийняття податкових повідомлень-рішень:

3.1. зазначається позиція платника податків щодо виявлених перевіркою порушень законодавства з питань державної митної справи, податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, з посиланням на норми законодавства, з порушенням яких платник податків погоджується та опис розрахунків - щоб було можливо сяівдісташіга позицію платника податків та позицію контролюючого органу) з кожного окремо питання ( у випадку часткового згоди з виявленими порушеннями).

3.2. та не приймати податкові - повідомлення рішення ( у випадку повної незгоди з виявленими порушеннями).

 

Додатки:

 

1. Документи, що гтїд-верджують повноваження представника платника податків, у випадку подач» загеречень представником;

 

2. Документи, що підтверджують дату отримання ак-у перевірки, за наявності;

 

3. Документи, що підтверджують обставини, на яких грунтується позиція глатнмка податків.

 

Дата                                                                                                                           Підпис

 


Вернуться назад