DataLife Engine 9.2 > Горячая линия > Продаж майна об'єднання співвласників багатоквартирного будинку

Продаж майна об'єднання співвласників багатоквартирного будинку


10 апреля 2009. Разместил: admincat
alt Свого часу мешканці нашого будинку створили об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Зараз до нас звернулися з пропозицією продати приміщення будинку, що не використовується, для розміщення там майстерні. Чи можливо це зробити?

Відповідно до ст. 1 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" від 29.11.2001 р. № 2866 об'єднання співвласників багатоквартирного будинку — юридична особа, створена власниками для сприяння використанню їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна.

Допоміжні приміщення багатоквартирного будинку — приміщення, призначені для забезпечення експлуатації будинку та побутового обслуговування мешканців будинку (сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, кладові, сміттєкамери, горища, підвали, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші технічні приміщення).

Згідно зі ст. 19 Закону спільне майно співвласників багатоквартирного будинку складається з неподільного та загального майна.

Загальне майно — частина допоміжних приміщень житлового комплексу, що можуть використовуватися згідно з їх призначенням на умовах, визначених у статуті об'єднання (кладові, гаражі, у тому числі підземні, майстерні тощо). Неподільне майно — неподільна частина житлового комплексу, яка складається з частини допоміжних приміщень, конструктивних елементів будинку, технічного обладнання будинку, що забезпечують належне функціонування житлового будинку.

Неподільне майно перебуває у спільній власності співвласників багатоквартирного будинку. Неподільне майно не підлягає відчуженню.

Загальне майно перебуває у спільній частковій власності співвласників багатоквартирного будинку.

Власники приміщень володіють, користуються і у встановлених цим Законом та цивільним законодавством межах розпоряджаються спільним майном. При відчуженні приміщень у житловому будинку право на частку неподільного майна підлягає відчуженню разом з приміщенням без виділення частки в натурі. Об'єкти права спільної власності на майно можуть бути передані в користування фізичній або юридичній особі, або групі осіб у разі, якщо це не пов'язано з порушення прав та інтересів інших співвласників неподільного та загального майна, які охороняються законом.

Відповідно до ст. 10 Закону до виключної компетенції загальних зборів членів об'єднання, зокрема, відноситься:

— питання про використання об'єктів, що перебувають у спільній власності членів об'єднання;

— затвердження договорів (угод), укладених на суму, що перевищує визначену в статуті об'єднання.

Отже, ураховуючи викладене, ОСББ має право відчужувати загальне майно на умовах:

— ОСББ є балансоутримувачем житлового будинку;

— за умови погодження всіх власників квартир, незалежно від того, чи є вони членами ОСББ;

— за наявності рішення загальних зборів про відчуження приміщення, з подальшим цільовим використанням коштів на капітальний ремонт або інші потреби будинку.


Вернуться назад