DataLife Engine 9.2 > Специальный повод > Стосовно законності розташування нежитлових приміщень підвалу № 1-12, 1-го поверху № 1-14, № 16-22, 1, II в літ. «А-2»,

Стосовно законності розташування нежитлових приміщень підвалу № 1-12, 1-го поверху № 1-14, № 16-22, 1, II в літ. «А-2»,


9 июня 2019. Разместил: inna

Департаментом територіального контролю Харківської міської ради (далі - Департамент) розглянуто Вашу скаргу (вх. № К-3-389/0/31-19 від 18.03.2019) стосовно законності розташування нежитлових приміщень підвалу № 1-12, 1-го поверху № 1-14, № 16-22, 1, II в літ. «А-2», загальною площею 452,0 кв.м., та нежитлових приміщень 1-го поверху № 23-30, ІІІ-V, 2-го поверху № 1-7, І в літ. «А-2» загальною площею 278,1 кв.м., розташованих по вул. Каразіна, 5 в м. Харкові.

За результатами розгляду, в межах компетенції, повідомляємо наступне.

Відповідно до ст. З Закону України «Про звернення громадян» під зверненнями громадян слід розуміти викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви (клопотання) і скарги.

Заява (клопотання) - звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності. Клопотання - письмове звернення з проханням про визнання за особою відповідного статусу, прав чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних інтересів громадян, порушених діями (бездіяльністю), рішеннями державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян, посадових осіб.

Вивчивши текст Вашої скарги, з урахуванням вимог вищенаведених норм Закону України «Про звернення громадян», вбачається, що подане звернення не являється скаргою, оскільки у ній Вами не зазначено в чому полягає порушення Ваших прав і законних інтересів та не ставиться вимоги про їх поновлення і захист, а є заявою, в якій міститься повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності.

Департамент є виконавчим органом Харківської міської рад. та відповідно до Положення про Департамент, затвердженого рішенням Харківської міської ради від 20.11.2015 № 7/15, здійснює самоврядний контроль за використанням та охороною земель комунальної власності, додержанням юридичними та фізичними особами вимог земельного законодавства України, забезпечує виконання повноважень з питаць державного архітектурно-будівельного контролю, здійснює контроль за дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, розміщенням, функціонуванням та обладнанням майданчиків для паркування на території м. Харкова.

Департамент, згідно функцій та повноважень, розраховує розмір збитків, заподіяних територіальній громаді міста Харкова порушенням вимог земельного законодавства, у випадках, визначених Земельним кодексом України, розмір коштів, які підлягають відшкодуванню Харківській міській раді в результаті набуття, зберігання майна (земельних ділянок) територіальної громади м. Харкова без достатніх правових підстав (у розмірі орендної плати за землю), плату за землю як податок (у формі орендної плати або земельного податку), а також вживає заходів зі звільнення території м. Харкова від самовільно розміщених об'єктів.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно (далі - Реєстр) право приватної власності на нежитлові приміщення 1-го поверху № 23-30, III-V, 2-го поверху № 1-7, І загальною площею 278,1 кв.м.; нежитлові приміщення підвалу № 1 12, 1-го поверху № 1-:-5, 5а, 6-:-14, 16-:-22, І, II загальною площею 438,9 кв.м. в літ. «А-2» за вищевказаною адресою зареєстровані на праві власності за ТОВ «ГІРКА 1» на підставі договорів купівлі-продажу від 23.11.2005 № 1207 та від 03.11.2005 № 1078, актів приймання-передачі від 23.11.2005 та від 03.11.2005.

Згідно наявних інформаційних масивів, рішенням Харківської міської ради від 23.12.2005 № 257/05 ТОВ «ГІРКА 1» надано в оренду земельну ділянку (кадастровий номер 63101366600:02:014:0011) загальною площею 0,1501 га по вул. Каразіна, 5 для експлуатації та обслуговування нежитлових приміщень (кафе та кондитерський цех), строком до 01.12.2030.

Згідно інформації з Реєстру право оренди земельної ділянки (кадастровий номер 63101366600:02:014:0011) загальною площею 0,1501 га по вул. Каразіна, 5 зареєстроване за ТОВ «ГІРКА 1» на підставі договору оренди землі від 25.04.2006 б/н, укладеного з Харківською міською радою (інше речове право зареєстроване 19.07.2016 за № 15565983). Земельна ділянка надана в оренду для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, строком до 01.12.2030.

До вищевказаного договору оренди землі укладена додаткова угода від 05.02.2009 б/н (щодо зміни розміру орендної плати), яка зареєстрована у Харківській регіональній філії «Центр державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах» у Державному реєстрі земель 03.04.2009 за № 340967100095.

Виїздом на місце встановлено, що земельна ділянка по вул.. Каразін^, 5 в м. Харкові частково огороджена, використовується для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі.

Разом з цим, будівля по вул. Каразіна, 5 у м. Харкові перебуває на державному обліку як пам’ятка архітектури та містобудування місцевого значення (охоронний номер 191), яка прийнята на облік рішенням виконавчого комітету Харківської обласної ради народних депутатів від 30.04.1980 № 334.

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (далі - Закон), пам’ятки культурної спадщини, визначені Законом України «Про охорону культурної спадщини», відносяться до об’єктів значного класу наслідків (ССЗ).

Згідно ст. 7 Закону державний архітектурно-будівельний контроль щодо всіх об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із значними наслідками (ССЗ), розташованих у межах населених пунктів, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, через головних інспекторів будівельного нагляду та не входить до повноважень Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю Департаменту територіального контролю Харківської міської ради.

 

Одночасно роз’яснюємо, що відповідно до ст. 16 Закону України «Про звернення громадян» скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду.

Про це листом №5843/0/226-19  від 17.04.2019, повідомив МГ Адвокат Консалтінг Заступник директора Департаменту - начальник відділу правового забезпечення Є.І.Швець

 Вернуться назад