DataLife Engine 9.2 > Образцы исков и заявлений > Довідка у про середньоденне грошове забезпечення для розрахунку виплат на випадок безробіття

Довідка у про середньоденне грошове забезпечення для розрахунку виплат на випадок безробіття


11 февраля 2010. Разместил: andrew
Кутовий штамп підприємства                                                       Додаток 5 до Порядку
Дата, вихідний номер довідки

ДОВІДКА ПРО СЕРЕДНЬОДЕННЕ ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ВИПЛАТ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

видана___________________________________________________________________________ ,
                                                             (прізвище, ім'я та по батькові)
яка проходила службу_______________________________________________________________ 
                                    (найменування військового комісаріату, де особа перебувала на
__________________________________________________________________________________
обліку, або військової частини, підприємства, установи, організації, органу, 
__________________________________________________________________________________
де особа проходила службу (адреса)
ідентифікаційний номер особи___________________________
Місяці розрахункового періоду {зазначити рік, в якому визначений розрахунковий період, та назву місяців) Місяці розрахункового періоду (за винятком
місяців розрахункового періоду, в яких особа
перебувала {з першого до першого числа) у
відпустці для догляду за
дитиною до досягнення
нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком {зазначити назву
місяців, що залишилися в розрахунковому періоді)

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді {за винятком календарних днів, не відпрацьованих у зв'язку з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком) Грошове забезпечення, що враховується для розрахунку середнього грошового забезпечення, гривень Страхові внески, сплачені застрахованою
особою до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, гривень

 
 
 
Усього
 Середньоденне грошове забезпечення військовослужбовця обчислюється шляхом ділення грошового забезпе-
чення за розрахунковий період, що враховується для розрахунку середнього грошового забезпечення у гривнях, на
кількість календарних днів у розрахунковому періоді (за винятком календарних днів, не відпрацьованих у зв'язку з
відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним виснов-
ком). Частка (результат) становить_____________________________________________ 
                                                           (сума словами і цифрами)
_________________________________ гривень_____ копійок.

Якщо у розрахунковому періоді особа не мала грошового забезпечення у зв'язку з відпусткою для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком, середньоденне грошове забезпечення визначається шляхом ділення місячного посадового окладу, встановленого на момент звільнення,
___________________ гривень, не середньомісячну кількість календарних днів - 30,44. Частка (результат) становить
 
__________________________________________________________________________________________________
                                                                     (сума словами і цифрами)
________________________________________________ гривень ________________копійок.
 Розмір середньоденного грошового забезпечення не може перевищувати максимальну суму (граничний розмір) заробітної плати (грошового забезпечення) та оподатковуваного доходу (прибутку), з яких сплачуються страхові внески, в розрахунку на один календарний день, що обчислюється шляхом ділення її розміру, встановленого в останньому місяці розрахункового періоду, на середньомісячну кількість календарних днів — 30,44.
Виплачена грошова допомога при звільненні и відповідно ___________________________до Закону України
___________________________________________________________________________________________
                                                           (назва Закону, статті)
Керівник підприємства____________________________________________________________
  (фізична особа)                           (підпис)                           (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер______________________________________________________________
                                                  (підпис)                            (ініціали та прізвище)

Вернуться назад