DataLife Engine 9.2 > Образцы исков и заявлений > Додаток 2 до Інструкції, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, затвердженої наказом МВС України від 22 жовтня 2003 р. № 1217 (в редакції наказу МВС України від 31 грудня 2004 р. № 1664)

Додаток 2 до Інструкції, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, затвердженої наказом МВС України від 22 жовтня 2003 р. № 1217 (в редакції наказу МВС України від 31 грудня 2004 р. № 1664)


16 апреля 2010. Разместил: andrew
Додаток 2
до Інструкції з організації провадження та діловодства у справах про адміністративні порушення правил, норм і стандартів, що стосуються забезпечення безпеки дорожнього руху, затвердженої наказом МВС України від 22 жовтня 2003 р. № 1217 (в редакції наказу Міністерства внутрішніх справ України від 31 грудня 2004 р. № 1664)

ПОСТАНОВА за справою про адміністративне правопорушення

День Місяць Рік________________________________ 

Дата розгляду справи________________ до протоколу серії_______ №__________________
 
_______________________________________________________________________________
 
________________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові порушника та обставини, установлені при розгляді справи)

Відповідно до частини _____ статті ______ КУпАП накласти адміністративне стягнення у вигляді _________________
___________________________________________________________________________________________________
 
___________________________________________________________________________________________________
                                            (посада, прізвище, ініціали службової особи) (підпис)

Порядок виконання накладеного стягнення, а також порядок і строк оскарження постанови мені роз'яснені.

Стаття 289 КУпАП: Скаргу на постанову за справою про адміністративне правопорушення може бути подано протягом десяти днів з дня винесення постанови. У разі І пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом (службовою особою), правочинним розглядати скаргу.

Копію постанови отримав ______________________
                                                (підпис)

Копія постанови надіслана_____________________ 
                                                  (підпис)

Копію постанови отримав_________________________
                                                     (підпис)

Копія постанови надіслана потерпілому ______________________

Дата _________________________________

Вернуться назад