DataLife Engine 9.2 > Правовой ликбез > Об'єкти незавершеного будівництва. Порядок передачі в іпотеку

Об'єкти незавершеного будівництва. Порядок передачі в іпотеку


21 апреля 2010. Разместил: andrew

alt  Ще не так давно придбання об'єктів незавершеного будівництва резидентами чи нерезидентами (чи то фізичними, чи то юридичними особами) так само, як і передача в іпотеку об'єктів незавершеного будівництва, мали неабиякий резонанс. Сьогодні, незважаючи на зниження зацікавленості, тема не втрачає актуальності.

МОЖЛИВІСТЬ ПЕРЕДАЧІ В ІПОТЕКУ ОБ'ЄКТА НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

  Пункт4 ст. 5 Закону України «Про іпотеку» від 05.06.2003 (далі-Закон №898 IV) встановлює, що предметом іпотеки може бути об'єкт незавершеного будівництва або інше нерухоме майно, яке ста не власністю іпотекодавця після укладення іпотечного договору за умови, що іпотекодавець може документально під твердити право на набуття ним у власність відповідного нерухомого майна у майбутньому. Цим пунктом передбачено два види предмета іпотеки: об'єкт незавершеного будівництва та інше нерухоме майно, яке стане власністю у майбутньому.


Стаття 5 Закону України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» від 19.06.2003 (далі - Закон № 979-ІУ) встановлює, що предметом іпотеки можуть бути нерухоме майно, об'єкти незавершеного будівництва, права на нерухомість та користування нею, майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено. У цій статті новий об'єкт предмета іпотеки — майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, та майнові права на нерухомість, право власності якої виникне у покупця (іпотекодавця) після державної реєстрації нерухомості.

  Стаття (10 Закон № 978-IV) Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» від 19.06.2003 (далі — Закон № 978-ІV) встановлює, що предметом іпотеки можуть бути майнові права на нерухомість, яка є об'єктом будівництва.   

  Стосовно визначення об'єкта незавершеного будівництва необхідно звернутися до ч. З ст. 331 ЦКУ, за якою до завершення будівництва особа вважається власником матеріалів, які були використані в процесі цього будівництва, тому і предметом іпотеки у цьому випадку можуть бути тільки матеріали. Статтею 16 Закону № 898-IV передбачені особливості іпотеки незавершеного будівництва. А саме: по-перше, право власності виникає після завершення будівництва та реєстрації права власності на цей об'єкт; по-друге, іпотекодавцем при фінансуванні будівництва споруд житлового чи нежитлового призначення може бути забудовник—особа, яка у встановленому законодавством порядку отримала право на використання земельної ділянки для спорудження об'єктів будівництва та уклала угоду з управителем, яким є фінансова установа, що здійснює управління майном, отриманим у довірчу власність за договором управління майна (останнє — на підставі Закону № 978-ІУ).

  Іпотека об'єктів незавершеного будівництва може провадитися як передача в іпотеку земельної ділянки, на якій виконується будівництво, передача в іпотеку нерухомого майна, право власності іпотекодавця на яке виникає в майбутньому (фактично, це майнові права). Іпотечний договір, укладений при цих умовах, не укладається знову після завершення будівництва об'єкта нерухомого майна, а згідно зі ст. 16 Закону № 898-ІУ залишається предметом іпотеки, відповідно, іпотечного договору.

  Стосовно іншого нерухомого майна, яке стане власністю іпотекодавця в майбутньому, ЦКУ не дає роз'яснення, крім випадків набуття майна після виникнення застави, а саме: майбутній урожай, приплід худоби тощо згідно з ч. 2ст. 576 ЦКУ. Отже, право власності на нерухоме майно, що виникає у іпотекодавця після укладення іпотечного договору необхідно розглядати як майнові права на нерухомість, що можуть бути предметом іпотеки згідно зі ст. 5 Закону № 979-ІV

  ВАРТІСТЬ (ОЦІНКА) ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ

  Вартість предмета іпотеки визначається за згодою між іпотекодавцем і іпотекодержателем або шляхом проведення оцінки предмета іпотеки відповідним суб'єктом оціночної діяльності у випадках, встановлених законом або договором. Обов'язковість проведення експертної оцінки майна при передачі його в заставу виключено Законом № 898-ІV (розділ VI 

«Прикінцеві положення»), за винятком застави державного та комунального майна. Цим же Законом встановлено, що державне мито не пов'язане з вартістю оцінки заставного майна.

  Цікавий факт 

Зараз більшість Бюро технічної! інвентаризації відмовляють у реєстрації незавершених об'єктів будівництва

УМОВИ ПЕРЕДАЧІ НЕРУХОМОГО МАЙНА В ІПОТЕКУ

При передачі в іпотеку будівлі (споруди) іпотека також поширюється на належну іпотекодавцю на праві власності земельну ділянку або її частину, на якій розташована відповідна будівля. Іпотека поширюється і на земельну ділянку, яка передана іпотекодавцю в оренду (користування) — ст. 6 Закону ІІІЬ 898-1V. Так само, як і коли передається в іпотеку земельна ділянка — у цьому випадку іпотека поширюється на будівлі (споруди) та об'єкти незавершеного будівництва, що належать іпотекодавцю на праві власності.

  На практиці це означає передачу в іпотеку будівлі, що належить на праві власності іпотекодавцю, разом із земельною ділянкою, на якій знаходиться будівля, де правовою підставою для іпотеки земельної ділянки буде право власності або право користування (оренди), яке належатиме іпотекодавцю.

  Відповідно до ст. 5 Закону № 979-ІУ майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено, можуть бути предметом іпотеки при тих же умовах, що і у ст. 5 Закону № 898-ІV, а саме: на підставі документів, що підтверджують майнові права на цю нерухомість. Іпотекодавець за таким договором може бути забудовником. Цією статтею регулюється виникнення права власності на збудовану нерухомість, коли до завершення її будівництва укладався іпотечний договір, де предметом іпотеки були майнові права на цю нерухомість.

  ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ НА ОБ'ЄКТ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА

  Тимчасове положення про державну реєстрацію прав власності на нерухоме майно, затверджене Наказом Мін'юсту від 7 лютого 2002 року № 7/5 і яким керуються БТІ при реєстрації права власності на нерухоме майно, взагалі «непрямо» забороняє реєструвати право власності на незавершені об'єкти будівництва. Так пп. 1.6 п. 1 Тимчасового положення встановлює, що: «реєстрації підлягають права власності тільки на об'єкти нерухомого майна, будівництво яких закінчено та які прийняті в експлуатацію у встановленому порядку, за наявності матеріалів технічної інвентаризації, підготовлених тим БТІ, шо проводить реєстрацію права власності на ці об'єкти».

Тому зараз більшість Бюро технічної інвентаризації відмовляють у реєстрації незавершених об'єктів будівництва, та деякі все ж реєструють. Підставою для реєстрації об'єктів незавершеного будівництва для більшості БТІ є Лист Мін'юсту № 19-32/1. Але Лист — не закон, тому на практиці є можливість зареєструвати незавершену нерухомість. На основі Додатку № 1 «Перелік правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться реєстрація прав власності на об'єкти нерухомого майна» того ж Тимчасового положення. Проаналізувавши цей перелік, можна дійти висновку, що зареєструвати об'єкт незавершеного будівництва можна за належністю земельної ділянки «власнику». Треба мати акт права власності на земельну ділянку, акт оренди чи акт на землекористування. Реєстр прав власності на нерухоме майно містить такий вид майна як об'єкт незавершеного будівництва. А отже, якщо буде кадастровий номер земельної ділянки, ця система дає можливість зареєструвати відповідне майно.

  ІСТОТНІ УМОВИ ІПОТЕЧНОГО ДОГОВОРУ

  Стаття 18 Закону № 898-ІV визначає такі істотні умови іпотечного договору:

  1) для іпотекодавця та іпотекодержателя юридичних осіб відомості про:

  для резидентів — найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України;

  для нерезидентів — найменування, місцезнаходження та державу, де зареєстровано особу;

  для іпотекодавця та іпотекодержателя — фізичних осіб відомості про:

  для громадян України—прізвище, ім'я, по батькові, адресу постійного місця проживання та індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів;

  для іноземців, осіб без громадянства — прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), адресу постійного місця проживання за межами України;

  2) зміст та розмір основного зобов'язання, строк і порядок його виконання;

  3) опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані;

  4) посилання на випуск заставної або її відсутність;

  У разі відсутності в іпотечному договорі однієї зі вказаних вище істотних умов він вважається неукладеним.

  ОФОРМЛЕННЯ ІПОТЕЧНОГО ДОГОВОРУ

  Іпотечний договір укладається в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню.

  Стаття 18 Закону № 898-ІV визначає, що іпотечний договір та договір, що обумовлює основне зобов'язання, можуть бути оформлені у вигляді одного документа. Цей документ за формою і змістом повинен відповідати вимогам, встановленим законом для договору, який визначає основні зобов'язання.

  Тобто іпотечний кредит та іпотечний договір, що є його забезпеченням, можуть бути укладені в одному документі. На підставі ст. 5 Закону № 979-ІV іпотечний договір, предметом іпотеки за яким є нерухомість, що належить третім особам, та стане власністю іпотекодавця після укладення такого договору, посвідчується нотаріусом до моменту оформлення права власності іпотекодавця на нерухомість.

  Посвідчення застави майбутнього майна регламентується ч. 1 ст. 55 Закону України «Про нотаріат», а саме у разі застави майбутнього майна або створення заперечувального обтяження в майбутньому майні, нотаріусу надаються документи, що підтверджують наявність прав на набуття такого майна у власність у майбутньому, наприклад, такими документами можуть бути: договір купівлі-продажу до його реєстрації, попередній договір згідно зі ст. 635 ЦК України.

  Можливе одночасне укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна та іпотечного договору (Закон № 898-ІV), якщо іпотекою забезпечується повернення позики, кредиту для придбання цього нерухомого майна.

  У цьому випадку предметом і іпотеки будуть майнові права на нерухомість, право власності якої виникне у покупця (іпотекодавця) після державної реєстрації нерухомості. Переукладати іпотечний договір після реєстрації права власності на нерухомість не потрібно, бо ст. 5 Закону № 979-ІV врегульовано факт набуття права власності предмета іпотеки після укладення іпотечного договору стосовно об'єктів незавершеного будівництва (по аналогії закону), ці умови повинні бути вказані в іпотечному договорі.

  Іпотечний договір може містити інші положення (але це не обов'язково), зокрема, зазначення вартості предмета іпотеки, посилання на документ, що підтверджує право власності іпотекодавця на предмет іпотеки, відповідне застереження про задоволення вимог іпотекодержателя, який визначає можливий спосіб звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до ст. 36 Закону № 898-IV або до ст. 36 Закону № 979-ІV.

  СТРАХУВАННЯ ТА РЕЄСТРАЦІЯ ОБМЕЖЕНЬ ПРЕДМЕТА ІПОТЕКИ

  Відповідно до ст. 8 Закону № 898- IV іпотекодавець зобов'язаний застрахувати предмет іпотеки на його повну вартість від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, якщо іпотечним договором цей обов'язок не покладено на іпотекодержателя. У разі наступної іпотеки страхування предмета іпотеки не є обов'язковим.

  Державна реєстрація обмежень щодо нерухомого майна, право власності на яке не зареєстровано, проводиться одночасно з державною реєстрацією права власності на цей об'єкт нерухомого майна. Власник нерухомого майна зобов'язаний у цьому випадку подати заяву про державну реєстрацію права власності на такий об'єкт відповідно до Закону.


Вернуться назад