DataLife Engine 9.2 > Важно знать > Інструкція про порядок застосування штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби

Інструкція про порядок застосування штрафних (фінансових) санкцій органами державної податкової служби


1 июля 2010. Разместил: andrew
altЗатверджено
                                      Наказ Державної податкової
                                      адміністрації України
                                      17.03.2001 N 110
 
( Назва Інструкції із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 98 ( z0327-02 ) від 11.03.2002 )
1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до Законів України «Про державну податкову службу в Україні» ( 509-12 ), «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» ( 2181-14 ), «Про систему оподаткування» ( 1251-12 ), «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» ( 265/95-ВР ), законів з питань зовнішньоекономічної діяльності та інших законодавчих актів, відповідно до яких органам державної податкової служби надано право застосовувати штрафні (фінансові) санкції. ( Пункт 1 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 326 ( z0924-05 ) від 10.08.2005 )

2. Терміни, викладені в цій Інструкції, вживаються у такому значенні:

2.1) платники податків - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно з законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції, у тому числі особи, які відповідно до чинного законодавства мають статус податкових агентів; ( Підпункт 2.1 пункту 2 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 326 ( z0924-05 ) від 10.08.2005 )

2.2) податкове зобов'язання - зобов'язання платника податків сплатити до бюджетів або державних цільових фондів відповідну суму коштів (податків, зборів, обов'язкових платежів, неподаткових доходів*, штрафних (фінансових) санкцій, у т.ч. пені за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності) у порядку та у строки, визначені чинним законодавством України;

• Відповідно до законодавчих актів, контроль за виконанням яких покладено на органи державної податкової служби України ( Підпункт 2.2 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 174 ( z0334-03 ) від 11.04.2003, N 326 ( z0924-05 ) від 10.08.2005 )

2.3) штрафна (фінансова) санкція (штраф) - плата у фіксованій сумі або у вигляді відсотків від суми податкового зобов'язання (без урахування пені та штрафних санкцій), яка справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним правил оподаткування, визначених відповідними законодавчими та іншими нормативно-правовими актами, а також відповідно до законодавчих актів, якими надано право органам державної податкової служби застосовувати штрафні (фінансові) санкції, на підставі рішення контролюючого органу; ( Підпункт 2.3 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 98 ( z0327-02 ) від 11.03.2002, N 326 ( z0924-05 ) від 10.08.2005 )

2.4) податкова декларація, розрахунок (далі - податкова декларація) - документ, що подається платником податків до контролюючого органу у строки, встановлені законодавством, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податку, збору (обов'язкового платежу); ( Підпункт 2.4 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 174 ( z0334-03 ) від 11.04.2003 ) 2.5) податкове повідомлення-рішення (далі - податкове повідомлення) - це рішення керівника органу державної податкової служби (його заступника) щодо виявленого перевищення (заниження) бюджетного відшкодування або відмови у наданні бюджетного відшкодування, а також обов'язку платника податків: ( Абзац перший підпункту 2.5 пункту 2 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 326 ( z0924-05 ) від 10.08.2005 ) сплатити нараховану або донараховану суму податкового зобов'язання; сплатити суми застосованих штрафних (фінансових) санкцій (у тому числі пеню за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності) за порушення податкового законодавства та інших нормативно-правових актів; таке рішення приймається за результатами перевірок платника податків (у т.ч. камеральних); сплатити суми штрафних санкцій за порушення граничних термінів сплати узгодженого податкового зобов'язання; сплатити штраф за самостійне відчуження активів, які перебувають у податковій заставі та потребують обов'язкової попередньої згоди податкового органу на таке відчуження (далі - податкове повідомлення);

( Підпункт 2.5 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 98 ( z0327-02 ) від 11.03.2002, підпункт 2.5 пункту 2 в редакції Наказу ДПА N 174 ( z0334-03 ) від 11.04.2003 ) 2.6) рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій - це рішення керівника органу державної податкової служби (його заступника) щодо виявленого порушення (крім порушення правил оподаткування), яке приймається відповідно до законодавчих актів, якими надано право органам державної податкової служби застосовувати штрафні (фінансові) санкції. ( Пункт 2 доповнено підпунктом 2.6 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 326 ( z0924-05 ) від 10.08.2005 )

2.7) контролюючий орган - орган державної податкової служби, який у межах своєї компетенції, визначеної законодавством, здійснює контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування податків, зборів, інших обов'язкових платежів та погашенням податкових зобов'язань чи податкового боргу, дотриманням Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» ( 265/95-ВР ), законів з питань зовнішньоекономічної діяльності та інших нормативно-правових актів, контроль за виконанням яких покладено на органи державної податкової служби;

( Підпункт 2.7 пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 326 ( z0924-05 ) від 10.08.2005 )

2.8) недоплата - заниження суми податкового зобов'язання за відповідні базові податкові (звітні) періоди. ( Пункт 2 доповнено підпунктом згідно з Наказом ДПА N 174 ( z0334-03 ) від 11.04.2003; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 326 ( z0924-05 ) від 10.08.2005 )

3. У порядку, викладеному в цій Інструкції, проводиться застосування сум штрафних та фінансових санкцій органами державної податкової служби відповідно до законодавчих та інших нормативно-правових актів. ( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 98 ( z0327-02 ) від 11.03.2002, N 174 ( z0334-03 ) від 11.04.2003 )

4. Дія цієї Інструкції поширюється на юридичних осіб, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичних осіб, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно з законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки, збори, інші обов'язкові платежі, у тому числі на осіб, які відповідно до чинного законодавства мають статус податкових агентів, а також обов'язок щодо сплати штрафних (фінансових) санкцій відповідно до законодавчих актів, якими органам державної податкової служби надано право застосовувати штрафні (фінансові) санкції. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 326 ( z0924-05 ) від 10.08.2005 )

5. До платників податків за порушення норм податкового та іншого законодавства, яке контролюється органами державної податкової служби, застосовуються штрафні та фінансові санкції, передбачені чинним законодавством. ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 174 ( z0334-03 ) від 11.04.2003 )

6. Згідно з чинним законодавством органам державної податкової служби надано право:

6.1. Застосовувати до платників податків штрафні та фінансові санкції у порядку та розмірах, установлених законодавством. ( Абзац перший підпункту 6.1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 326 ( z0924-05 ) від 10.08.2005 )

Відповідно до пункту 17.1 статті 17 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» ( 2181-14 ) штрафні санкції за порушення податкового законодавства, крім штрафних санкцій за порушення валютного законодавства, що встановлюються окремим законодавством, накладаються на платника податків у таких розмірах:

6.1.1. У разі неподання податкової декларації у строки, визначені законодавством, платник податків сплачує штраф у розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або його затримку.

Для фізичних осіб, які займають посади, що підпадають під визначення суб'єктів корупційних діянь відповідно до законодавства, за неподання або несвоєчасне подання декларації про доходи таких фізичних осіб, отримані протягом зайняття такої посади, штраф застосовується у розмірі тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожне таке неподання або її затримку.

6.1.2. Якщо платник податків не подає у встановлені терміни податкову декларацію і контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання платника податків, у тому числі за даними документальних перевірок, то додатково за кожний звітний податковий період, в якому виникає податкове зобов'язання, до штрафу, установленого підпунктом 6.1.1 цього пункту, платник податків сплачує штраф у розмірі десяти відсотків суми податкового зобов'язання за кожний повний або неповний місяць затримки податкової декларації, але не більше п'ятдесяти відсотків суми нарахованого податкового зобов'язання та не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

6.1.3. У разі коли за даними документальних перевірок результати діяльності платника податків свідчать про заниження суми його податкових зобов'язань, заявлених у податкових деклараціях, і контролюючий орган виявляє суму недоплати платника податків, такий платник податків зобов'язаний сплатити штраф у розмірі десяти відсотків від суми недоплати за кожний з податкових періодів, установлених для такого податку, збору (обов'язкового платежу), починаючи з податкового періоду, на який припадає така недоплата, та закінчуючи податковим періодом, на який припадає отримання таким платником податків податкового повідомлення від контролюючого органу, але не більше п'ятдесяти відсотків такої суми недоплати та не менше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян сукупно за весь строк недоплати, незалежно від кількості податкових періодів, що минули. ( Абзац перший підпункту

6.1.3 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 326 ( z0924-05 ) від 10.08.2005 ) Якщо за результатами перевірки виявлено в окремих податкових періодах суми недоплат, то за кожний з таких податкових періодів нараховуються штрафні (фінансові) санкції у порядку та в розмірах, визначених цим пунктом.

Для дотримання вимог щодо максимального (п'ятдесяти відсотків) та мінімального (десять неоподаткованих мінімумів доходів громадян) розміру штрафних (фінансових) санкцій:

1) визначається сукупно сума недоплат за кожною з декларацій за всіма податковими періодами, в яких вони виявлені;

2) визначається сукупно сума штрафних (фінансових) санкцій за всіма податковими періодами, у яких були виявлені суми недоплат та за якими нараховані такі штрафні (фінансові) санкції;

3) здійснюється обрахування максимального та мінімального розміру штрафних (фінансових) санкцій від сукупної суми недоплат та порівнюється із фактично нарахованою сумою штрафних (фінансових) санкцій, визначеною сукупно за всі податкові періоди, в яких були виявлені суми недоплат.

До сплати визначаються суми штрафних (фінансових) санкцій, що не перевищують максимальний розмір та не є нижчими від мінімального розміру, визначених цих пунктом. З метою практичного застосування цього підпункту періодом, на який припадає недоплата, слід уважати період, на який припадає граничний термін подання податкової декларації. З метою обрахування штрафів відповідно до цього пункту Інструкції під базовим податковим (звітним) періодом для земельного податку, фіксованого сільськогосподарського податку та податку з власників транспортних засобів береться календарний місяць.

Штрафні (фінансові) санкції, визначені цим пунктом, не застосовуються до платників податків - фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, результати перевірок діяльності яких свідчать про заниження (приховування) суми його доходів або завищення суми витрат у поданих деклараціях, якщо податковий орган самостійно визначав суму податкового зобов'язання такої особи у випадках, передбачених законодавством. ( Підпункт 6.1.3 пункту 6 доповнено абзацом десятим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 326 ( z0924-05 ) від 10.08.2005 )

6.1.4. У разі коли контролюючий орган внаслідок проведення камеральної перевірки виявляє арифметичні або методологічні помилки в поданій платником податків податковій декларації, які призвели до заниження суми податкового зобов'язання, і самостійно донараховує суму податкового зобов'язання платника податків, такий платник податків зобов'язаний (крім випадків, коли податкова декларація не приймається всупереч нормам Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» ( 2181-14 )) сплатити штраф у розмірі п'яти відсотків суми донарахованого податкового зобов'язання, але не менше одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян сукупно за весь строк недоплати, незалежно від кількості податкових періодів, що минули.

Камеральною вважається перевірка, яка проводиться контролюючим органом виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях, без проведення будь-яких інших видів перевірок платника податків.

6.1.5. У разі коли контролюючий орган самостійно визначає суму податкового зобов'язання платника податків за умови, коли згідно із законодавством з питань оподаткування особою, відповідальною за нарахування окремого податку або збору (обов'язкового платежу), є контролюючий орган, штрафні санкції не застосовуються за винятком випадків, які підпадають під дію підпункту 6.1.7 цього пункту.

6.1.6. У разі, якщо платник податків декларує переоцінені (завищені) або недооцінені (занижені) об'єкти оподаткування, що призводить до заниження податкового зобов'язання (з конкретного податку, збору, обов'язкового платежу) у великих розмірах, до такого платника додатково до штрафів, визначених цим пунктом, за наявності підстав для їх накладання, застосовуються штрафні санкції у розмірі 50 відсотків від суми недоплати, але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян сукупно за весь строк недоплати, незалежно від кількості податкових періодів, що минули.

Цей штраф застосовується у разі, якщо загальна сума у такий спосіб донарахованого податкового зобов'язання (з конкретного податку, збору, обов'язкового платежу) за актом перевірки (сукупно із врахуванням недоплат в одних періодах та завищення сум податкових зобов'язань в інших періодах) дорівнює або перевищує законодавчо визначені великі розміри.

Заниженням податкового зобов'язання у великих розмірах уважається сума недоплати, яка встановлюється на рівні, визначеному Кримінальним кодексом України ( 2341-14 ). У тому разі, коли платника податків (посадову особу платника податків) засуджено за скоєння злочину щодо ухилення від сплати податків, такий платник податків додатково до штрафів, визначених цим пунктом, за наявності підстав для їх накладання, сплачує суми штрафних санкцій у розмірі 50 відсотків від суми недоплати, але не менше ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, сукупно за весь строк недоплати, незалежно від кількості податкових періодів, що минули.

При цьому, в обох (наведених) випадках податкове повідомлення вручається платнику згідно з вимогами, установленими Порядком направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 21.06.2001 N 253 ( z0567-01 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.07.2001 за N 567/5758 (зі змінами та доповненнями).

6.1.7. У разі, коли платник податків не сплачує (не погашає) узгоджену суму податкового зобов'язання протягом граничних строків, визначених законодавством, такий платник податку зобов'язаний сплатити штраф у таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання, - у розмірі десяти відсотків погашеної суми податкового боргу; при затримці від 31 до 90 календарних днів включно, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання, - у розмірі двадцяти відсотків погашеної суми податкового боргу; при затримці, що є більшою 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати узгодженої суми податкового зобов'язання, - у розмірі п'ятдесяти відсотків погашеної суми податкового боргу.

Платник податків сплачує один із зазначених у цьому підпункті штрафів відповідно до загального строку затримки незалежно від того, чи були застосовані штрафи, визначені у підпунктах 6.1.1 - 6.1.6 цього пункту, чи ні.

При цьому, складається податкове повідомлення за формою та згідно з вимогами, установленими Порядком направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 21.06.2001 N 253 ( z0567-01 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.07.2001 за N 567/5758 (зі змінами та доповненнями).

Повідомлення про застосування штрафів, зазначених у цьому підпункті, складається в залежності від терміну затримки сплати (погашення) узгодженого податкового зобов'язання:

1) при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем граничного строку сплати (погашення) узгодженої суми податкового зобов'язання, на наступний день після закінчення зазначених 30 календарних днів повідомлення про застосування штрафу приймається у розмірі десяти відсотків від суми фактично сплаченого (погашеного) за цей період податкового боргу. Тобто, повідомлення приймається одне на всю суму сплаченого (погашеного) податкового боргу за період з 1 до 30 календарного дня незалежно від кількості випадків сплати за вказаний період;

2) при затримці від 31 до 90 календарних днів включно, наступних за останнім днем граничного строку сплати (погашення) узгодженої суми податкового зобов'язання, на наступний день після закінчення зазначених 90 календарних днів повідомлення про застосування штрафу приймається у розмірі двадцяти відсотків від суми фактично сплаченого (погашеного) за цей період податкового боргу.

Аналогічно до попереднього повідомлення приймається одне повідомлення за весь період;

3) при затримці, що є більшою 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати (погашення) узгодженої суми податкового зобов'язання, повідомлення приймається у розмірі п'ятдесяти відсотків від суми фактично сплаченого (погашеного) податкового боргу.

Податкове повідомлення приймається одне на всю суму сплаченого (погашеного) податкового боргу за період від 91 календарного дня до дня фактичного погашення всієї суми податкового зобов'язання, незалежно від кількості випадків сплати за цей період.

У разі несплати узгодженої суми штрафу в установлений термін така сума визнається сумою податкового боргу і до неї застосовуються процедури стягнення на загальних підставах. У разі прийняття рішення про розстрочення (відстрочення) податкового зобов'язання платника та, якщо договір про розстрочення (відстрочення) укладається пізніше дня прийняття відповідного рішення, то таке рішення на відповідну суму є підставою для скасування штрафу, визначеного цим підпунктом, за період з початку дії розстрочки (відстрочки) до дати підписання договору.

Зазначені в підпункті 6.1.7 цієї Інструкції штрафні

(фінансові) санкції не поширюються на суми штрафних (фінансових) санкцій та пені.

6.1.8. У разі коли платник податків, активи якого перебувають у податковій заставі, відчужив такі активи без попередньої згоди податкового органу, якщо отримання такої згоди є обов'язковим згідно з вимогами Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» ( 2181-14 ), платник податків додатково сплачує штраф у розмірі суми такого відчуження, визначеної за звичайними цінами.

За кожним фактом відчуження окремо нараховується відповідна сума штрафу.

При цьому складається податкове повідомлення за формою та згідно з вимогами, встановленими Порядком направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 21.06.2001 N 253 ( z0567-01 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.07.2001 за N 567/5758 (із змінами та доповненнями).

6.1.9. У разі коли платник податків здійснює продаж (відчуження) товарів (продукції) або здійснює грошові виплати без попереднього нарахування та сплати податку, збору (обов'язкового платежу), якщо відповідно до законодавства таке нарахування та сплата є обов'язковою передумовою такого продажу (відчуження) або виплати, такий платник податків сплачує штраф у подвійному розмірі від суми зобов'язання з такого податку, збору (обов'язкового платежу). До платників податків - податкових агентів, на яких згідно із законами з питань оподаткування покладено обов'язок нараховувати, утримувати та сплачувати до бюджету податок з доходів фізичних осіб (прибутковий податок з громадян) від імені та за рахунок таких фізичних осіб, вести податковий облік та подавати податкову звітність податковим органам відповідно до законодавства, дія цього підпункту застосовується в усіх випадках ненарахування (неповного нарахування) сум цього податку. При цьому, сплата зазначеного штрафу не звільняє платника податків від адміністративної або кримінальної відповідальності та/або конфіскації таких товарів (продукції) або коштів відповідно до закону. ( Підпункт 6.1.9 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 326 ( z0924-05 ) від 10.08.2005 )

6.1.10. Штрафні санкції, визначені підпунктами 6.1.1 - 6.1.6 та 6.1.9 цього пункту, застосовуються незалежно від стану розрахунку платника податків з бюджетами, існування податкового боргу чи переплати платника податків за податками (зборами, обов'язковими платежами).

( Підпункт 6.1 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 98 ( z0327-02 ) від 11.03.2002, в редакції Наказу ДПА N 174 ( z0334-03 ) від 11.04.2003 )

6.2. Застосовувати до юридичних осіб, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які у встановлений законом строк не повідомили про відкриття або закриття рахунків у банках, а також до установ банків, що не подали відповідним органам державної податкової служби в установлений законом строк повідомлень про закриття рахунків платників податків або розпочали здійснення видаткових операцій за рахунком платника податків до отримання документально підтвердженого повідомлення відповідного органу державної податкової служби про взяття рахунку на облік в органах державної податкової служби, штрафні санкції у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ( Підпункт

6.2 пункту 6 в редакції Наказу ДПА N 174 ( z0334-03 ) від 11.04.2003 )

6.3. У разі порушення валютного законодавства до платників податків застосовувати штрафні санкції та фінансові, у вигляді пені за порушення у сфері зовнішньоекономічної діяльності, у розмірах, визначених відповідними законодавчими актами.

6.4. За порушення термінів перерахування податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» ( 2346-14 ), банк сплачує суми штрафних санкцій, встановлені підпунктом 6.1.7 цієї Інструкції. ( Пункт 6 доповнено пунктом 6.4 згідно з Наказом ДПА N 174 ( z0334-03 ) від 11.04.2003 )

6.5. У разі порушення юридичними особами та фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності норм, визначених Законом України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» ( 265/95-ВР ), законами з питань зовнішньоекономічної діяльності та іншими законодавчими актами, контроль за виконанням яких покладено на органи державної податкової служби, штрафні санкції застосовуються в розмірах, передбачених відповідними законодавчими актами.

Штрафні санкції, визначені підпунктами 6.2, 6.5, застосовуються органами державної податкової служби на підставі рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій, складання та надсилання (вручення) яких здійснюється у порядку, передбаченому Порядком направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 21.06.2001 N 253 ( z0567-01 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.07.2001 за N 567/5758 (із змінами та доповненнями). Застосування та стягнення фінансових санкцій, передбачених ст. 17 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» ( 481/95-ВР ), здійснюється відповідно до порядку їх застосування, встановленого Кабінетом Міністрів України. ( Пункт 6 доповнено підпунктом 6.5 згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 326 ( z0924-05 ) від 10.08.2005 )

7. Платник податків має право виправити допущені та самостійно виявлені помилки, що містяться в раніше поданій ним податковій декларації до початку перевірки, у такому порядку. Якщо платник податків до початку його перевірки контролюючим органом самостійно виявляє факт заниження податкового зобов'язання минулих податкових періодів, то такий платник зобов'язаний: а) або надіслати уточнений розрахунок і сплатити суму такої недоплати та штраф у розмірі п'яти відсотків від такої суми не пізніше дня подання такого уточненого розрахунку; б) або відобразити суму такої недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за наступний податковий період, збільшену на суму штрафу в розмірі п'яти відсотків від такої суми, з відповідним збільшенням загальної суми податкового зобов'язання з цього податку.

Якщо після подачі декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, то штрафи, визначені в цьому пункті, не застосовуються.

При самостійному донарахуванні суми податкових зобов'язань адміністративні штрафи не накладаються.

Ця норма не застосовується, якщо:

а) платник податків не подає податкову декларацію за період, протягом якого відбулася недоплата податкового зобов'язання; б) судом встановлено скоєння злочину посадовими особами платника податків або фізичною особою - платником податків щодо умисного ухилення від сплати зазначеного податкового зобов'язання. Штрафні санкції, визначені підпунктом 6.1.1 цієї Інструкції, не застосовуються протягом строків продовження граничних строків подання податкової декларації згідно з нормами пункту 15.4 статті 15 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» ( 2181-14 ).

( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 98 ( z0327-02 ) від 11.03.2002, в редакції Наказу ДПА N 174 ( z0334-03 ) від 11.04.2003 )

( Пункт 8 вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 326 ( z0924-05 ) від 10.08.2005 )

8. Платники податку, визначені у підпунктах «а», «в», «г», «д» пункту 10.1 статті 10 Закону України «Про податок на додану вартість», відповідають за дотримання достовірності та своєчасності визначення сум податку, а також за повноту та своєчасність його внесення до бюджету відповідно до закону. Особа, яка згідно з вимогами пункту 2.3 статті 2 Закону України «Про податок на додану вартість» ( 168/97-ВР ) мала зареєструватися платником податку, але не здійснила таку реєстрацію, несе обов'язки з нарахування та сплати цього податку, а також відповідальність за його ненарахування або несплату на рівні особи, зареєстрованої як платник податку, без права виписки податкової накладної. ( Абзац перший пункту 8 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 326 ( z0924-05 ) від 10.08.2005 )

У разі коли за наслідками перевірки виявляється факт завищення суми бюджетного відшкодування, заявленого в податковій декларації про податок на додану вартість, сума такого завищення вважається сумою податкового зобов'язання, прихованою від оподаткування. Якщо внаслідок такого завищення отримано бюджетне відшкодування, платник податку визнається таким, що ухиляється від оподаткування, і до нього застосовуються санкції відповідно до законодавства.

У разі коли на момент перевірки платника податку органом державної податкової служби суми податку на додану вартість, попередньо включені до складу податкового кредиту, залишаються документально не підтвердженими, платник податку несе відповідальність у вигляді штрафних (фінансових) санкцій, установлених законодавством, нарахованих на суму податкового кредиту, не підтверджену документально, незалежно від виду та типу податкової декларації (повна, скорочена). ( Абзац третій пункту із змінами, внесеними згідно з Наказами ДПА N 98 ( z0327-02 ) від 11.03.2002, N 326 ( z0924-05 ) від 10.08.2005 ) Штрафні санкції згідно з абзацами другим та третім цього пункту застосовуються в порядку та розмірах, визначених підпунктом 6.1.3 пункту 6 цієї Інструкції. ( Пункт доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом ДПА N 98 ( z0327-02 ) від 11.03.2002 ) При цьому штрафна (фінансова) санкція згідно з абзацом другим цього пункту застосовується, починаючи з податкового періоду, на який припадає граничний термін подання такої податкової декларації, згідно з якою платником податків заявлено відшкодування податку на додану вартість з бюджету у завищеній сумі, та закінчуючи податковим періодом, на який припадає отримання таким платником податків податкового повідомлення від контролюючого органу. ( Пункт 8 доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом Державної податкової адміністрації N 326 ( z0924-05 ) від 10.08.2005 )

У разі, якщо в результаті перевірки зменшується сума податку на додану вартість, заявлена до відшкодування, яка не була відшкодована з бюджету, штрафні санкції не застосовуються. ( Пункт доповнено абзацом п'ятим згідно з Наказом ДПА N 98 ( z0327-02 ) від 11.03.2002 )

( Пункт 9 вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 326 ( z0924-05 ) від 10.08.2005 ) ( Пункт 10 вилучено на підставі Наказу Державної податкової адміністрації N 326 ( z0924-05 ) від 10.08.2005 )

9. Зазначені в підпунктах 6.1.1 - 6.1.6 цієї Інструкції штрафні санкції застосовуються щодо податків, інших платежів і внесків, за якими встановлено обов'язкове подання органам державної податкової служби податкових декларацій. ( Пункт в редакції Наказу ДПА N 98 ( z0327-02 ) від 11.03.2002, із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 174 ( z0334-03 ) від 11.04.2003 )

10. Факти порушень податкового та іншого законодавства посадова особа органу державної податкової служби оформляє актом перевірки, в якому чітко викладається зміст порушення з обгрунтуванням порушених норм законодавчих актів та вказуються конкретні їх пункти і статті. Такий акт підписується посадовими особами контролюючого органу та підприємства. ( Пункт в редакції Наказу ДПА N 174 ( z0334-03 ) від 11.04.2003 )

11. Податкове повідомлення-рішення або рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій за розглядом матеріалів перевірки приймає керівник органу державної податкової служби або його заступник за формою та згідно з вимогами, установленими Порядком направлення органами державної податкової служби України податкових повідомлень платникам податків та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України від 21.06.2001 N 253 ( z0567-01 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.07.2001 за N 567/5758 (із змінами та доповненнями), протягом десяти робочих днів від дня реєстрації акта перевірки або вручення його поштою платнику податків (на підставі відмітки на поштовому повідомленні), а за наявності заперечень посадових осіб платника податків щодо акта перевірки - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків. ( Пункт в редакції Наказів ДПА N 98 ( z0327-02 ) від 11.03.2002, N 326 ( z0924-05 ) від 10.08.2005 )

12. Відповідальність за повноту і своєчасність сплати донарахованих податків, інших платежів, застосованих сум штрафних (фінансових) санкцій несуть платники податків. ( Пункт в редакції Наказу ДПА N 98 ( z0327-02 ) від 11.03.2002 ) 13. Сплата (стягнення) штрафних (фінансових) санкцій, передбачених цією Інструкцією, та інших штрафних (фінансових) санкцій, застосування і стягнення яких чинним законодавством віднесено до компетенції органів державної податкової служби, здійснюється у порядку, визначеному відповідними законами України. Сплата штрафних (фінансових) санкцій, за винятком штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, здійснюється у терміни, зазначені безпосередньо в законах України. Якщо актом законодавства встановлено штрафні (фінансові) санкції і не визначено конкретних термінів сплати в податковому повідомленні, то необхідно запропонувати платнику здійснити сплату у терміни, визначені відповідними законами України. ( Пункт в редакції Наказу ДПА N 98 ( z0327-02 ) від 11.03.2002, із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 174 ( z0334-03 ) від 11.04.2003 )

14. Оскарження податкових повідомлень-рішень та рішень про застосування штрафних (фінансових) санкцій здійснюється у порядку, встановленому законодавством. ( Пункт в редакції Наказу ДПА N 98 ( z0327-02 ) від 11.03.2002, із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА N 174 ( z0334-03 ) від 11.04.2003; пункт 14 в редакції Наказу Державної податкової адміністрації N 326 ( z0924-05 ) від 10.08.2005 )

( Пункт 18 виключено на підставі Наказу ДПА N 174 ( z0334-03 ) від 11.04.2003 )

Заступник Голови І.В.Кальніченко

 


Вернуться назад