DataLife Engine 9.2 > Горячая линия > Яким чином присвоїти кадастровий номер земельній ділянці, якщо я вже маю державний акт на право власності на неї?

Яким чином присвоїти кадастровий номер земельній ділянці, якщо я вже маю державний акт на право власності на неї?


30 июля 2010. Разместил: andrew

altЯким чином присвоїти кадастровий номер земельній ділянці, якщо я вже маю державний акт на право власності на неї?
Кадастровий номер земельної ділянки - це код, який присвоюється кожній земельній ділянці з метою її ідентифікації і залишається незмінним протягом усього часу існування земельної ділянки як єдиного цілого.

Кадастрові номери присвоюються земельним ділянкам усіх форм власності. При переході прав на земельну ділянку від одного власника до іншого кадастровий номер земельної ділянки залишається без змін.

Система кадастрової нумерації земельних ділянок є єдиною на всій території України.

Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці на стадії кадастрових зйомок територіальними органами Держкомзему. При цьому використовується індексний кадастровий план об'єкта адміністративно-територіального устрою.

Наявність кадастрового номера є підставою для формування Поземельної книги на земельну ділянку та здійснення державної реєстрації земельної ділянки.

Кадастровий номер гарантує захист державою конституційних прав громадян та юридичних осіб на землю.

Відповідно до ст. 132 Земельного кодексу України угоди про перехід права власності на земельні ділянки повинні містити кадастровий номер земельної ділянки.

Згідно з ч. 6 ст. 120 цього Кодексу істотною умовою договору, який передбачає набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв'язку з набуттям права власності на ці об'єкти.

Виготовлення державних актів на право власності та на право постійного користування земельною ділянкою здійснюється на підставі розробленої технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку (статті 25, 56 Закону України «Про землеустрій»), яка містить результати кадастрових зйомок.

Законодавство не передбачає обов'язковості для громадян заміни державного акта на право власності на земельну ділянку старого зразка на державний акт нового зразка. Відповідно до п. 2 постанови Кабінету Міністрів України № 449 від 02.04.2002 р. (із змінами) раніше видані державні акти на право власності на земельну ділянку залишаються чинними і підлягають заміні у разі добровільного звернення громадян.

Для вирішення питання щодо присвоєння кадастрового номера земельній ділянці необхідно звернутися до територіального органу земельних ресурсів із заявою щодо присвоєння земельній ділянці кадастрового номера.

Присвоєння кадастрових номерів на вже приватизовані земельні ділянки при наявному державному акті старого зразка повинно відбуватися на підставі технічної документації із землеустрою по відновленню меж земельної ділянки, виконання робіт з визначення геодезичних координат поворотних точок наявних меж земельної ділянки з прив'язкою до державної геодезичної мережі, а також із внесенням відомостей про земельну ділянку до бази даних автоматизованої системи державного земельного кадастру.

Технічна документація із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, а також документація щодо відновлення меж земельної ділянки розробляється землевпорядними організаціями, які мають ліцензії на проведення землевпорядних робіт.

Для належного складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та внесення відомостей про неї до автоматизованої системи державного земельного кадастру необхідно виконати низку процедур з ведення державного реєстру земель відповідно до вимог Тимчасового порядку ведення державного реєстру земель, затвердженого наказом Держкомзему № 174 від 02.07.2003 р. та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.07.2003 р. за № 641 /7962, а саме: перевірку та обробку інформації на магнітному носії (обмінного файлу), внесення відомостей до бази даних автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру та внесення записів до Поземельної книги.

Загальна вартість послуг зі складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), внесення відомостей до бази даних автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру, перевірки та обробки інформації на магнітних носіях та внесення записів до Поземельної книги, що надаються структурними підрозділами державного підприємства «Центр державного земельного кадастру», визначається відповідно до Розмірів оплати земельно-кадастрових робіт та послуг, затверджених спільним наказом Держкомзему, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України № 97/298/124 від 15.06.2001 р., зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10.07.2001 р. за № 579/5770 (із змінами).

У разі наявності архівних примірників технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку, або проекту відведення земельної ділянки в територіальних органах Держкомзему для присвоєння кадастрового номера територіальним підрозділом Держкомзему здійснюються роботи по формуванню обмінного файлу для внесення даних про земельну ділянку до автоматизованої системи державного земельного кадастру.

Після отримання кадастрового номера земельної ділянки громадянин безоплатно отримує довідку про його присвоєння.Вернуться назад