Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


СУДОВА ПАЛАТА В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ Рішення9 червня 2010 року
Категория: Показательное дело

alt
Колегія суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду України у складі: головуючого — Григор'євої Л.І., суддів: Барсукової В.М., Данчука В.Г., Балюка М.І., Косенка В.Й.,
 
розглянувши в судовому засіданні справу за позовом Особи 1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «А.» про розірвання договору оренди земельної ділянки,
 
ВСТАНОВИЛА:
 
У січні 2009 року позивач, звернувшись до суду з указаним позовом, зазначав, що 2.06.2006 між ним та Товариством з обмеженою відповідальністю «А.» (далі—ТОВ «А.») було укладено договір оренди земельної ділянки площею 2,7468 га, яка знаходиться на території Рогівської сільської ради Уманського району Черкаської області, строком на 10 років зі сплатою орендної плати в розмірі 1,5 %-від проіндексованої вартості земельної ділянки.
 
Указом Президента від 19.08.2008 «Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» було підвищено розмір орендної плати за договорами оренди земельних ділянок до 3%, однак відповідач відмовляється переглянути орендну плату та збільшити її розмір відповідно до указу Президента.
Посилаючись на викладене, Особа 1 просив розірвати договір оренди земельної ділянки від 2.06.2006.
 
Рішенням Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 1.10.2009, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду Черкаської області від 19.02.2010, позов задоволено. Розірвано договір оренди від 2.06.2006, укладений між Особою 1 та ТОВ «А.».
 
У поданій касаційній скарзі ТОВ «А.» просить зазначені судові рішення скасувати, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права, та ухвалити нове рішення про відмову у позові.
 
Касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.
 
Відповідно до ст.213 ЦПК рішення суду повинно бути законним і обгрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обгрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
 
Суд, задовольняючи позов, виходив із того, що відповідач змінив умови укладеного договору у відповідності з указами Президента від 3.12.99 № 1529 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектора економіки», від 2.02.2002 №92 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян — власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» та від 19.08.2008 №725 «Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)», не збільшив орендну плату до розміру 3% визначеної відповідно до законодавства вартості земельної частки (паю), допустив інші суттєві порушення умов договору.
 
Проте з таким висновком суду погодитися не можна.
 
Судом установлено, що між сторонами 2.06.2006 було укладено договір оренди земельної ділянки площею 2,7468 га, яка знаходиться на території Рогівської сільської ради Уманського району Черкаської області, строком на 10 років зі сплатою орендної плати в розмірі 1,5% від проіндексованої вартості земельної ділянки (п.9). Розмір орендної плати за договором переглядається 1 раз на рік за певних обставин.
 
Згідно з п.36 договору зміна його умов здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.
 
Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається. Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є систематична несплата орендної плати (п.39 договору).
 
Відповідно до вимог чч.1, 2 ст.651 ЦК зміна або розірвання договору допускається тільки за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором чи законом. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, установлених договором чи законом.
 
Згідно з ч.1 ст.32 закону «Про оренду землі», який є спеціальним законом і має пріоритет перед іншими законами в застосуванні щодо даних правовідносин, на вимогу однієї зі сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених стст.24 і 25 цього закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке суттєво перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом та іншими законами.
 
Як убачається з матеріалів справи, позивач, заявляючи позов, не посилався на невиконання відповідачем обов'язків орендаря, передбачених ст.25 закону «Про оренду землі», а лише посилався на те, що, на порушення п. 13 договору, відповідач тривалий час не переглядав розмір орендної плати, яку безпідставно відмовляється збільшити до 3% від проіндексованої вартості земельної ділянки відповідно до указу Президента від 19.08.2008.
 
Ухвалююча рішення, суд визнав, що відповідачем порушується п.13 договору, котрий передбачає щорічний перегляд розміру орендної плати та який тривалий час не переглядався, що відповідач безпідставно відмовився збільшити орендну плату до 3% від проіндексованої грошової оцінки земельної ділянки згідно з указом Президента від 19.08.2008, що є істотним порушенням умов договору.
 
Проте згідно з п.13 укладеного договору розмір орендної плати переглядається 1 раз на рік у разі: зміни умов господарювання, передбачених договором, зміни розмірів земельного податку, підвищення 
 
цін, тарифів, зокрема внаслідок інфляції, погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами, в інших випадках, передбачених законом.
 
Тобто умови договору не зобов'язують сторони вносити зміни до договору, зокрема збільшувати чи зменшувати розмір орендної плати, а тільки зобов'язують за певних обставин переглянути умови договору. Зміна умов договору можлива на вимогу однієї із сторін і за взаємною згодою (п.36 договору).
 
Однак доказів пред'явлення таких вимог сторонами надано не було й матеріалами справи не встановлено. Не може бути визнано таким доказом колективну заяву орендодавців до керівництва ТОВ «А.», або проведення загальних зборів чи рішення зборів власників земельних паїв, оскільки відповідно до ст.626 ЦК договором є домовленість двох чи більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків. Даний договір є двостороннім, він не стосується прав та обов'язків усіх власників земельних ділянок, а зобов'язує лише позивача і відповідача до виконання його умов, оскільки тільки вони є сторонами договору.
 
Відповідно до ст.21 закону «Про оренду землі» орендна плата за землю — це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди. Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.
 
Розмір та умови оплати, вказані в договорі, не можуть суперечити чинному на час укладення договору законодавству. Договір між сторонами укладено 2.06.2006—у період дії указу Президента від 2.02.2002 №92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян — власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)», яким був установлений мінімальний розмір орендної плати 1,5%, визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки.
 
Указом Президента від 19.08.2008 №725/2008 «Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)» установлено розмір орендної плати не менш ніж 3% визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки і є обов'язковим з дня набрання указом чинності. В тексті указу відсутнє посилання про те, що його дія поширюється на договори, укладені до набрання ним чинності, а тому змінити розмір орендної плати можна лише за згодою сторін.
 
Таким чином, суд застосував до спірних правовідносин положення нормативно-правового акта, дія якого на спірні правовідносини не поширюється, а апеляційний суд на зазначене уваги не звернув та залишив рішення міськрайонного суду без змін. З огляду на викладене, колегія суддів уважає, що висновки суду про порушення відповідачем умов договору оренди земельної ділянки не відповідають обставинам справи, вимогам закону і тому таке рішення не можна визнати законним і обгрунтованим відповідно до вимог ст.213 ЦПК.
 
Оскільки обставини справи з'ясовані в повному обсязі, колегія суддів уважає за можливе за наявними у справі доказами ухвалити нове рішення — про відмову в задоволенні позовних вимог.
 
Керуючись ст.336 ЦПК, колегія суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду ВИРІШИЛА:
 
Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «А.» задовольнити.
 
Рішення Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 1.10.2009 та ухвалу Апеляційного суду
Черкаської області від 19.02.2010 скасувати.
 
У задоволенні позову Особи 1 до Товариства з обмеженою відповідальністю «А.» про розірвання договору оренди земельної ділянки відмовити.
Рішення оскарженню не підлягає.
 
 

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Популярное
 • “Їм кінець”: У ЗМІ потрапило листування Шарія і ОПЗЖ, де блогер обговорив, як посадити в СІЗО своїх противників
 • Вместо работы загорает на солнце: в сети появились фото Зайцевой за решеткой
 • Государственные проверки от А до Я: как бизнесу пережить приход инспектора. Инструкция
 • ВОЗ направит в Китай экспертов для поиска источника коронавируса
 • Зеленский подарил херсонский торговый порт друзьям Саакашвили
 • Даркнет в кармане: как работает черный рынок в Телеграме
 • Безхмарне життя експрокурора Нечипоренка
 • Щодо будівництва котеджного містечка «Еталон» по вул. Бєркоса, 151
 • Генпрокурору заплатили 1 мільйон доларів за закриття справи Бахматюка – Шабунін
 • Стосовно розміщення одноповерхового нежитлового приміщення кафе-бару по вул. Клочківській, 358-А.

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .