Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК присвоєння кадастрового номера земельній ділянці
Категория: Важно знать

altЗАТВЕРДЖЕНО Постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 р. № 749
 
Загальні питання
 
1. Цей Тимчасовий порядок визначає процедуру присвоєння кадастрового номера земельній ділянці та внесення відповідних даних до державного реєстру земель.
 
2. У цьому Тимчасовому порядку терміни вживаються у такому значенні:
 
індексна кадастрова карта - графічне зображення кадастрових зон і кварталів, розташованих у межах адміністративно-територіальних утворень (село, селище, місто, район), із зазначенням їх номерів;
кадастрова зона - сукупність кадастрових кварталів у межах або за межами населеного пункту;
кадастровий квартал - компактне об'єднання земельних ділянок з природними або штучними межами (річками, струмками, каналами, лісосмугами, вулицями, шляхами, інженерними спорудами, огорожами, фасадами будівель, лінійними спорудами тощо);
кадастровий номер земельної ділянки - індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що не повторюється на всій території України, присвоюється земельній ділянці під час проведення її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування такої ділянки;
кадастровий план земельної ділянки - аналітичне графічне зображення (зображення, що містить конкретні неу-загальнені або мало узагальнені показники) зовнішніх меж земельної ділянки, земельних угідь та земель, обмежених у використанні та обмежених (обтяжених) правами інших осіб;
територіальна зона - частина території з особливим правовим режимом використання земельних ділянок;
черговий кадастровий план - графічне зображення земельних ділянок, розташованих у межах кадастрових зон і кварталів, адміністративно-територіальних утворень (село, селище, місто, район), із зазначенням номерів кадастрових зон і кварталів, їх меж, розмірів і кадастрових номерів земельних ділянок, меж земельних угідь та сервітутів, територіальних зон.
 
3. В Україні створюється єдина система присвоєння кадастрового номера земельній ділянці.
 
4. Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності. У разі переходу права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, виникнення інших, крім права власності, речових прав на земельну ділянку, зміни речових прав на земельну ділянку кадастровий номер не змінюється.
 
5. У разі поділу чи об'єднання земельній ділянці присвоюється новий кадастровий номер. При цьому попередній кадастровий номер отримує статус архівного і в подальшому не використовується.
 
6. Актуалізацію чергового кадастрового плану здійснюють територіальні органи Держкомзему.
 
7. Плата за присвоєння кадастрового номера земельній ділянці не стягується.
 
Структура кадастрового номера земельної ділянки
 
8. Кадастровий номер земельної ділянки складається з таких структурних елементів:
 
КОАТУУ: НКЗ: НКК: НЗД, де
 
КОАТУУ - десятизначний код згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-96, останніми двома цифрами якого є нулі;
НКЗ - двозначний номер кадастрової зони (максимальна кількість кадастрових зон у межах одного об'єкта адмі-ністративнотериторіального устрою становить 99);
НКК - тризначний номер кадастрового кварталу в межах кадастрової зони (максимальна кількість кадастрових кварталів у межах кадастрової зони становить 999);
 
НЗД - чотиризначний номер земельної ділянки в межах кадастрового кварталу (максимальна кількість земельних ділянок у межах кадастрового кварталу становить 9999).
 
Структурні елементи кадастрового номера земельної ділянки відокремлюються один від одного двокрапкою.
 
9. Структурні елементи кадастрового номера земельної ділянки визначаються на підставі:
 
1) індексної кадастрової карти;
2) чергового кадастрового плану;
3) даних, що містяться у державному реєстрі земель;
4) відомостей про обробку теодолітного ходу та визначення координат поворотних точок меж земельної ділянки;
5) плану меж земельної ділянки або кадастрового плану земельної ділянки, складеного за результатами кадастрової зйомки (далі - план меж або кадастровий план земельної ділянки).
 
Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці
 
10. Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці здійснюють територіальні органи Держкомзему.
 
11. Для визначення кадастрового номера земельної ділянки розробник документації із землеустрою подає до територіального органу Держкомзему за місцезнаходженням земельної ділянки:
 
заяву про визначення кадастрового номера земельної ділянки;
документацію із землеустрою, зокрема документи, зазначені в підпунктах 4 і 5 пункту 9 цього Тимчасового порядку;
файл обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (далі - обмінний файл).
Забороняється вимагати подання документів та відомостей, не передбачених цим пунктом.
Посадова особа територіального органу Держкомзему присвоює зазначеній заяві та документації із землеустрою обліковий номер.
 
12. Територіальний орган Держкомзему перевіряє протягом трьох робочих днів відповідність меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану та:
 
1) у разі відповідності меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану:
 
визначає кадастровий номер земельної ділянки з дотриманням вимог пунктів 8 і 9 цього Тимчасового порядку та вносить до обмінного файла відомості про кадастровий номер земельної ділянки;
робить на титульному аркуші документації із землеустрою, плані меж або кадастровому плані земельної ділянки, відомостях про обробку теодолітного ходу та визначення координат поворотних точок меж земельної ділянки позначку, в якій зазначаються кадастровий номер, дата його визначення, прізвище та ініціали посадової особи, що зробила цю позначку, і ставиться її підпис. Виправлення у такій позначці не допускаються. Визначений та зазначений на даних документах кадастровий номер земельної ділянки не вважається присвоєним;
подає до державного підприємства "Центр державного земельного кадастру" (далі - Центр кадастру) документацію із землеустрою та обмінний файл згідно з актом приймання-передач і;
 
2) у разі невідповідності меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану повертає розробникові документації із землеустрою таку документацію та обмінний файл для доопрацювання протягом п'яти робочих днів з урахуванням зауважень, зазначених у протоколі проведення перевірки та викопіюванні з чергового кадастрового плану, і проведення повторної перевірки.
 
Форма протоколу проведення перевірки та порядок його складення затверджуються Держкомземом.
 
13. Центр кадастру проводить протягом п'яти робочих днів з дня надходження документації із землеустрою та обмінного файла:
 
1) перевірку такої документації та обмінного файла щодо:
 
відповідності вимогам, установленим до структури кадастрового номера земельної ділянки;
 
відповідності структурних елементів кадастрового номера земельної ділянки індексній кадастровій карті;
 
відсутності дублювання кадастрового номера земельної ділянки;
 
2) процедуру приймання обмінного файла.
 
14. Центр кадастру в разі прийняття за результатами проведення перевірки документації із та ШШГТ) файла 1 процедури приймання обмінного файла:
 
1) позитивного висновку - вносить відповідні відомості до автоматизованої системи державного земельного кадастру (далі - автоматизована система), подає до територіального органу Держкомзему документацію із землеустрою з позначкою про приймання обмінного файла згідно з актом приймання-передачі та готує з використанням даних автоматизованої системи Поземельну книгу;
2) негативного висновку - подає до територіального органу Держкомзему документацію із землеустрою та обмінний файл згідно з актом приймання-передачі для доопрацювання протягом п'яти робочих днів з урахуванням зауважень, зазначених у протоколі проведення перевірки та викопіюванні з чергового кадастрового плану, і проведення повторної перевірки.
 
Територіальний орган Держкомзему залучає у разі потреби розробника документації із землеустрою для доопрацювання такої документації та обмінного файла.
 
Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, переданій у власність (користування) без проведення її державної реєстрації
 
15. Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, переданій у власність (користування) без проведення її державної реєстрації, здійснюють територіальні органи Держкомзему.
 
16. Для визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, переданій у власність (користування) без проведення п державної реєстрації, власник (користувач) такої ділянки або уповноважена ним особа подає до територіального органу Держкомзему за місцезнаходженням земельної ділянки заяву про державну реєстрацію земельної ділянки (далі - заява про державну реєстрацію) та копії:
 
документа, що посвідчує особу, а для уповноваженої особи також документа, що посвідчує її повноваження;
документа, що посвідчує право на земельну ділянку;
ідентифікаційного номера згідно з Державним реєстром фізичних осіб - для фізичної особи (у разі наявності), ідентифікаційного коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України - для юридичної особи.
 
Посадова особа територіального органу Держкомзему присвоює заяві про державну реєстрацію обліковий номер.
 
17. Територіальний орган Держкомзему розглядає протягом трьох робочих днів подані згідно з пунктом 16 цього Тимчасового порядку документи та:
 
1) у разі наявності в архіві територіального органу документації із землеустрою, зокрема документів, зазначених у підпунктах 4 і 5 пункту 9 цього Тимчасового порядку, та відповідності меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану:
 
визначає кадастровий номер земельної ділянки з дотриманням вимог пунктів 8 і 9 цього Тимчасового порядку;
робить на титульному аркуші документації із землеустрою, плані меж або кадастровому плані земельної ділянки, відомостях про обробку теодолітного ходу та визначення координат поворотних точок меж земельної ділянки позначку, в якій зазначаються кадастровий номер, дата його визначення, прізвище та ініціали посадової особи, що зробила цю позначку, і ставиться її підпис. ^ і^іФі позначці не допускаються. Визначений та зазначений на даних документах кадастровий номер земельної ділянки не вважається присвоєним;
 
подає до Центру кадастру документацію із землеустрою та копію заяви про державну реєстрацію згідно з актом приймання-передачі;
 
2) у разі відсутності в архіві територіального органу документації із землеустрою, зокрема документів, зазначених у підпунктах 4 і 5 пункту 9 цього Тимчасового порядку, або невідповідності меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану інформує власника (користувача) такої ділянки або уповноважену ним особу про необхідність розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці у такому разі здійснюються відповідно до пунктів 10-15 цього Тимчасового порядку.
 
18. Центр кадастру протягом 15 робочих днів з дня надходження документації із землеустрою та копії заяви про державну реєстрацію:
 
формує обмінний файл, вносить відомості про визначений кадастровий номер земельної ділянки до обмінного файла, проводить перевірку та процедуру приймання обмінного файла;
перевіряє кадастровий номер земельної ділянки відповідно до підпункту 1 пункту 13 цього Тимчасового порядку;
вносить до автоматизованої системи відомості про земельну ділянку;
подає до територіального органу Держкомзему документацію із землеустрою з позначкою про приймання обмінного файла згідно з актом приймання-передачі та готує з використанням даних автоматизованої системи Поземельну книгу.
 
19. Територіальний орган Держкомзему відкриває в одноденний строк після надходження документації із землеустрою Поземельну книгу.
 
20. Кадастровий номер земельної ділянки вважається присвоєним з моменту відкриття територіальним органом Держкомзему Поземельної книги.

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

Популярное
 • Коньяк, водка и разбитые квадроциклы. Как директор НАБУ Сытник оказался в реестре коррупционеров и приведет ли это к его отставке
 • БУДУТ СЛУШАТЬ ЗАНОВО: ДЕЛО КЕРНЕСА ВЕРНУЛИ В СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
 • Бывший "министр ДНР" сдался СБУ – спецслужба
 • Ночью избит и ограблен полицейский: у патрульного отобраны барсетка и телефон (ФОТО)
 • Газель проти BMW Х5: як власник розтрощеного бусика із потерпілого став обвинуваченим (відео)
 • В Харькове ушла из жизни председатель апелляционного суда
 • Страсти в Харьковском облсовете: Как антикоррупционер Булах может стать коррупционером
 • БЛАГОДАРЯ ЧИНОВНИКУ, ЗЕМЛИ ЗАПОВЕДНИКА РАЗДАЛИ ЧАСТНИКАМ ПОД ДАЧИ
 • Директор департамента ГАСК в Харьковской области отстранена от исполнения служебных обязанностей
 • Турция перебрасывает танки, военную технику к границе с Сирией

 • Наш опрос

  Погода в Харькове

  Погода в Харькове

  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)

  Курсы наличного обмена на сегодня  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .