Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Про розірвання кредитного договору за касаційною скаргою
Категория: Показательное дело

altСУДОВА ПАЛАТА В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ
 
Ухвала
від 19 травня 2010 року
 
Колегія судців Судової палати в цивільних справах Верховного Суду України у складі: головуючого — Григор'євої Л.І., суддів: Балюка М.І., Косенка В.Й., Барсукової В.М., Луспеника Д.Д., розглянувши в судовому засіданні цивільну справу за позовом Особи 1 до Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» про розірвання кредитного договору, за касаційною скаргою ПАТ «О.» на рішення Замостянського районного суду м.Вінниці від 16.10.2009 та ухвалу Апеляційного суду Вінницької області від 1 7.12.2009,
 
ВСТАНОВИЛА:
 
У січні 2009 року Особа 1 звернулася до суду із зазначеним позовом, мотивуючи вимоги тим, що 26.12.2007 нею та ПАТ «О.» (далі — банк) укладено кредитний договір на суму $440 тис. Цього ж дня сторонами укладено договори іпотеки та поруки. Посилаючись на істотну зміну обставин, а саме: значне зростання курсу долара США відносно гривні, що потягло за собою подорожчання кредитного ресурсу та суттєве зменшення ціни об'єктів нерухомого майна, переданого в іпотеку, просила розірвати кредитний договір від 26.12.2007, договір іпотеки та договір поруки, визнати наслідком розірвання кредитного договору виплату Особою 1 банку залишку боргу за кредитом згідно з умовами договору, стягнути з відповідача на її користь судовий збір у розмірі 8 грн. 50 коп. і витрати на оплату інформаційно-технічного забезпечення розгляду справи в сумі 7 грн. 50 коп.
 
Рішенням Замостянського районного суду м.Вінниці від 16.10.2009, залишеним без змін ухвалою Апеляційного суду Вінницької області від 7.12.2009, позов Особи 1 задоволено.
 
У поданій до Верховного Суду касаційній скарзі банк просить скасувати судові рішення та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права й порушення норм процесуального права.
 
Касаційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.
 
Судами встановлено, що 26.12.2007 ЗАТ «О.» (нині ПАТ «О.») та Особою 1 укладено кредитний договір на суму $440 тис. зі строком погашення кредиту до 25.12.2017.
 
Для забезпечення виконання кредитного договору 26.12.2007 сторонами укладено договір іпотеки, згідно з яким Особа 1 передала в іпотеку нежитлове приміщення площею 511,8 м2 за Адресою 1.
Цього ж дня між ЗАТ «О.» і Особою 2 укладено договір поруки, згідно з яким останній зобов'язується відповідати за невиконання Особою 1 усіх зобов'язань перед кредитором за кредитним договором від 26.12.2007.
 
Заявляючи в суді вимоги про розірвання кредитного договору та пов'язаних з ним договорів іпотеки й поруки з підстав, передбачених ст.652 ЦК, Особа 1 указувала, що суттєвою зміною обставин, наслідком якої є розірвання кредитного договору, є зростання курсу долара США — валюти кредиту, що призвело до знецінення об'єкта іпотеки й неможливості виконання кредитного зобов'язання.
 
Задовольняючи позов Особи 1, суд першої інстанції, з яким погодився апеляційний суд, виходив з обгрунтованості вимог Особи 1 та доведеності обставин, передбачених ст.652 ЦК.
 
Однак з висновком попередніх судових інстанцій не можна погодитися з таких підстав.
 
Відповідно до ст.213 ЦПК рішення суду повинно бути законним і обгрунтованим. Законним є рішення, яким суд, виконавши всі вимоги цивільного судочинства, вирішив справу згідно із законом. Обгрунтованим є рішення, ухвалене на основі повно і всебічно з'ясованих обставин, на які сторони посилаються як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні.
 
Зазначеним вимогам судові рішення не відповідають.
 
Так, задовольняючи позов Особи 1, суд першої інстанції, посилаючись на ст.652 ЦК, дійшов висновку про розірвання кредитного договору у зв'язку з істотною зміною обставин.
 
Відповідно до аналізу змісту ст.652 ЦК розірвання договору у зв'язку з суттєвою зміною обставин допускається за наявності чотирьох обов'язкових умов: у момент укладення договору сторони виходили з того, що така зміна обставин не настане; зміна обставин зумовлена причинами, які зацікавлена сторона не могла усунути після її виникнення при всій турботливості й обачності, котрі від неї вимагались; виконання договору порушило б співвідношення майнових інтересів сторін і позбавило б зацікавлену сторону того, на що вона розраховувала при укладенні договору; із суті договору або звичаїв ділового обороту не випливає, що ризик зміни обставин несе зацікавлена сторона.
 
Ухвалюючи рішення та виходячи з доведеності факту настання умов, передбачених ч.2 ст.652 ЦК, а отже, й наявності підстав для розірвання договорів кредиту, іпотеки й поруки, суди, на порушення вимог стст.60, 212,213,214 ЦПК, не навели на його підтвердження доказів, не перевірили та не дали належної оцінки доводам банку про те, що зазначені Особою 1 обставини не є підставою для розірвання договорів, оскільки в позивачки була можливість передбачити в момент укладення договорів зміни курсу гривні відносно долара США, враховуючи динаміку зміни курсів валют з моменту введення в обіг національної валюти — гривні—та її девальвації й можливість отримання нею кредиту в національній валюті.
 
Оскільки ст.214 ЦПК передбачає обов'язок суду вирішити, зокрема, питання: чи мали місце обставини, якими обґрунтовувалися вимоги і заперечення, та якими доказами вони підтверджуються, то невиконання судом цього обов'язку свідчить про незаконність і необґрунтованість судового рішення.
 
Крім того, ухвалюючи рішення та роз'яснюючи його ухвалою від 13.04.2010, суд зазначив, що наслідком розірвання кредитного договору є розірвання договорів іпотеки й поруки та сплата Особою 1 залишку основного боргу в сумі $338904 86 центів до 27.12.2017—у строки, обумовлені кредитним договором.
 
При цьому суд не врахував, що в разі розірвання договору кредиту в судовому порядку його дія припиняється на майбутнє, тобто з моменту набрання рішенням суду законної сили, а до цього моменту сторони несуть усі зобов'язання, передбачені кредитним договором.
 
Разом з тим, виходячи з характеру правовідносин сторін, які регулюються §2 гл.71 ЦК (кредит), змісту норм стст.598—599 та 653 ЦК, в яких законодавець розрізняє поняття «розірвання договору» з одного боку і «припинення зобов'язання» з другого, суду слід було врахувати, що розірвання кредитного договору не припиняє кредитні зобов'язання боржника, у рамках якого боржник зобов'язаний повернути суму кредиту, сплатити проценти та пеню за порушення строків виконання зобов'язання, оскільки кредитне зобов'язання належить вважати припиненим не з моменту набрання законної сили рішенням суду про розірвання договору, а з моменту виконання позичальником усіх обов'язків перед банком, які становлять зміст цього зобов'язання.
 
Крім того, враховуючи те, що відповідно до ст.599 ЦК зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином, а отже, зобов'язання за кредитним договором уважаються припиненими з моменту сплати боржником кредиторові суми кредиту за договором, процентної ставки та пені за несвоєчасну виплату процентів, не можна погодитися з висновком суду про припинення зобов'язань за договорами застави й поруки у зв'язку з розірванням договорів.
 
Таким чином, на підставі зазначених правових норм, за загальним правилом, розірвання договору припиняє його дію на майбутнє та не скасовує сам факт укладення та дії договору включно до моменту його розірвання, а також зберігає в дії окремі його умови щодо зобов'язань сторін, спеціально передбачені для застосування на випадок порушення зобов'язань і після розірвання договору, виходячи з характеру цього договору, за яким кредитор повністю виконав умови договору до його р9зірвання.
 
Ухваливши рішення про розірвання кредитного договору, договорів іпотеки й поруки, суди зазначених вимог не врахували, а зобов'язавши боржника, Особу 1, сплатити тільки залишок боргу у строки згідно з умовами кредитного договору, фактично змінили зобов'язання сторін, зокрема, у частині прав кредитора на отримання платежів, передбачених кредитним договором, та на звернення з вимогою до поручителя чи шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки в разі невиконання боржником своїх зобов'язань.
 
Крім того, судами допущені й інші порушення процесуальних норм права, які відповідно до п.4ч. 1 ст.338 ЦПК є підставою для скасування судових рішень і передачі справи на новий розгляд до суду першої інстанції.
 
Так, ухвалюючи рішення про розірвання договору поруки, стороною якого є Особа 2, суд, на порушення вимог ст.ЗЗ ЦПК, не обговорив питання про залучення його до участі у справі співвідповідачем, визначивши його процесуальне положення як третьої особи без самостійних вимог, у той час як судовим рішенням вирішено питання про його права й обов'язки.
 
За таких обставин судові рішення не можна визнати законними й обгрунтованими.
 
Керуючись стст.336, 338 ЦПК, колегія суддів Судової палати в цивільних справах Верховного Суду УХВАЛИЛА:
 
Касаційну скаргу ПАТ «О.» задовольнити.
 
Рішення Замостянського районного суду м.Вінниці від 16.10.2009 та ухвалу Апеляційного суду Вінницької області від 7.12.2009 скасувати, передати справу на новий розгляд до Замостянського районного суду м.Вінниці.
 
Ухвала оскарженню не підлягає.

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
 
 Андрій, 20 июля 2014 12:11
Дякую! дуже цікава стаття!
До речі з цього приводу досить обгрунтовано написано і тут:
http://www.pravoconsult.com.ua/novina-v-ukrayini-kurs-valyut-ne-vplivaye-na-kred
itnij-dogovir/
 
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

Популярное
 • Стосовно надання інформації щодо проекту землеустрою, договору оренди, на підставі яких регіональному ландшафтному парку «Фельдман-Екопарк
 • Как туристическое агенство York Travel обманывают туристов!!!
 • Софт турагенство York Travel не только врет, но и виснет
 • За год минус 200 тысяч человек: население Украины стремительно сокращается
 • 30 дней войны. Для чего в Украине ввели военное положение
 • В ЛЕСОПАРКЕ ХАРЬКОВЧАНКА ПОКОНЧИЛА ЖИЗНЬ САМОУБИЙСТВОМ
 • Цунами в Индонезии: по меньшей мере 20 погибших, более 100 раненых
 • В Харькове пропал подросток (фото)
 • Що потрібно знати особі, у володінні якої проводять примусове обстеження?
 • ХОБФ "Робін Гуд"

 • Наш опрос

  Погода в Харькове

  Погода в Харькове

  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)

  Курсы наличного обмена на сегодня  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .