Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Про предмет договору іпотеки
Категория: Показательное дело

altПредметом іпотеки може виступати як нерухоме майно, яке стане власністю іпотекодавця після укладення іпотечного договору, за умови, що іпотекодавець може документально підтвердити право на набуття ним у власність відповідного нерухомого майна у майбутньому, так і майнові права на нерухоме майно, які можуть бути відчужені іпотекодавцем і на які може бути звернене стягнення.
 
Верховний Суд України, розглянувши 29 листопада 2010 року у відкритому судовому засіданні заяву публічного акціонерного товариства «А» про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 20 квітня 2010 року в справі № 4/178-09-5317 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю «П» до публічного акціонерного товариства «А» — про визнання недійсним договору іпотеки та частково недійсним договору про відкриття кредитної лінії, встановив таке.
 
У жовтні 2009 року товариство з обмеженою відповідальністю «П» (ТОВ «П») звернулося до суду з позовом до закритого акціонерного товариства «А» (правонаступником якого є публічне акціонерне товариство «А») (ПАТ «А») про визнання недійсним іпотечного договору № * від 2 листопада 2007 року та частково недійсним договору про відкриття кредитної лінії № " від 2 листопада 2007 року в частині підпункту б) пункту 2. 1 щодо забезпечення виконання зобов'язань позичальника іпотекою майнових прав.
 
Позов мотивовано тим, що оспорювані угоди укладено з порушенням вимог Закону України «Про іпотеку», оскільки законодавством, у редакції, чинній на час укладення зазначених договорів, не було передбачено такий предмет іпотеки, як майнові права на об'єкт незавершеного будівництва.
 
Рішенням Господарського суду Одеської області від 9 грудня 2009 року позовні вимоги задоволено. Визнано недійсним укладений між ЗАТ «А» та ТОВ «П» іпотечний договір № * від 2 листопада 2007 року. Визнано недійсним укладений між ЗАТ «А» та ТОВ «П» договір про відкриття кредитної лінії № ** від 2 листопада 2007 року в частині підпункту б) пункту 2. 1.
 
Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 26 січня 2010 року, залишеною без змін постановою Вищого господарського суду України від 20 квітня 2010 року, рішення суду першої інстанції залишено без змін.
 
Залишаючи без змін постанову суду апеляційної інстанції і, відповідно, рішення суду першої інстанції, Виший господарський суд України виходив із того, що на момент укладення оспорюваних в Даній справі іпотечного договору та договору про відкриття кредитної лінії положення Закону України «Про іпотеку» не передбачали такий предмет іпотеки, як майнові права на об'єкт незавершеного будівництва. При цьому, визначаючи предметом іпотеки майнові права на об'єкт незавершеного будівництва, сторони в порушення пункту З частини 1 статті 18 Закону України «Про іпотеку» не зазначили обсяг переданих майнових прав щодо об'єкта будівництва. У зв'язку з цим суд дійшов висновку, що зазначені правочини не відповідають вимогам частини 1 статті 203 Цивільного кодексу (ЦК) України, тому є недійсними з підстав, передбачених частиною 1 статті 215 ЦК України.
 
У заяві про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 20 квітня 2010 року з підстав, передбачених пунктом 1 статті 11116 Господарського процесуального кодексу (ГПК) України, ПАТ «А» просить скасувати постанову суду касаційної інстанції та направити справу на новий розгляд, посилаючись на неоднакове застосування судом касаційної інстанції Закону України «Про іпотеку», статті 576 ЦК України, внаслідок чого ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах.
 
На обгрунтування заяви заявник додав постанову Вищого господарського суду України від 19 липня 2010 року в справі № 4/641 за позовом ТОВ «Г» до ПАТ «А» про визнання недійсним іпотечного договору з тих самих підстав, що і у справі № 4/178-09-5317.
 
При цьому суд касаційної інстанції, залишаючи без змін судові рішення першої та апеляційної інстанцій про відмову в задоволенні позовних вимог, виходив із того, що статтею 576 ЦК України та нормами Закону України «Про іпотеку» в редакції, чинній на момент укладення оспорюваного іпотечного договору, було передбачено умови укладання договору, предметом іпотеки за яким є майнові права на нерухомість, будівництво якої не завершено. Разом із цим, суд дійшов висновку про відповідність іпотечного договору вимогам статті 18 Закону України «Про іпотеку» щодо визначення істотної умови договору як опис предмета іпотеки, оскільки зазначена угода містить опис нерухомого майна, майнові права на яке є предметом іпотеки, достатній для його ідентифікації.
 
Заслухавши доповідь судді — доповідача, пояснення представників сторін, перевіривши наведені заявником обставини. Верховний Суд України вважає, що заява підлягає задоволенню з таких підстав.
 
При вирішенні справи № 4/178-09-5317 судом встановлено, що 2 листопада 2007 року між ЗАТ «А» (правонаступником якого є ПАТ «А») та ТОВ «П» укладено договір № **, відповідно до умов якого, банк відкриває позичальнику мультивалютну невідновлювальну кредитну лінію та на підставі додаткових угод до цього договору окремими частинами надає позичальнику кредит для проведення комплексу заходів з будівництва елеватора. Умовами договору визначено, що строк дії кредитної лінії закінчується 25 жовтня 2010 року.
 
Відповідно до підпункту б) пункту 2. 1 кредитного договору, належне виконання позичальником зобов'язань за цим договором забезпечується іпотекою майнових прав на об'єкт, будівництво якого не завершено.
 
На виконання пункту 2. 2. кредитного договору, відповідно до якого зазначений засіб забезпечення належного виконання зобов'язань повинен оформлюватися окремим документом одночасно з кредитним договором, 2 листопада 2007 року між ЗАТ «А» (іпотекодержатель) та ТОВ «П» (іпотекодавець) укладено іпотечний договір.
 
Пунктом 3. 1 зазначеного договору встановлено, що предметом іпотеки за цим договором є майнові права на нерухоме майно, будівництво якого не завершено, а саме: зерноелеватор (зерносховище), місткістю 100 000 тон із зазначенням техніко — економічних показників, яке знаходиться за адресою ***.
 
Після укладення цього договору, проведення комплексу заходів із завершення будівництва, прийняття його в експлуатацію та реєстрації права власності у встановленому законодавством порядку зазначене майно стане власністю іпотекодавця.
 
Згідно зі статтею 203 ЦК України, зміст правочину не може суперечити цьому Кодексу, іншим актам цивільного законодавства, а також моральним засадам суспільства. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.
 
Статтею 575 ЦК України визначено, що іпотекою є застава нерухомого майна, що залишається у володінні заставодавця або третьої особи.
 
Предметом застави може бути будь-яке майно (зокрема, річ, цінні папери, майнові права), що може бути відчужене заставодавцем і на яке може бути звернене стягнення (частина 1 статті 576 ЦК України).
 
Відповідно до частини 2 статті 5 Закону України «Про іпотеку» (в редакції, чинній на час укладення оспорюваного договору), предметом іпотеки також може бути об'єкт незавершеного будівництва або інше нерухоме майно, яке стане власністю іпотекодавця після укладення іпотечного договору, за умови, що іпотекодавець може документально підтвердити право на набуття ним у власність відповідного нерухомого майна у майбутньому. Обтяження такого нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації у встановленому законом порядку незалежно від того, хто є власником цього майна на час укладення іпотечного договору.
 
Отже, предметом іпотеки може виступати як нерухоме майно, яке стане власністю іпотекодавця після укладення іпотечного договору, за умови, що іпотекодавець може документально підтвердити право на набуття ним у власність відповідного нерухомого майна у майбутньому, так і майнові права на нерухоме майно, які можуть бути відчужені іпотекодавцем і на які може бути звернене стягнення.
 
Ураховуючи наведене, висновок Вищого господарського суду України про те, що оспорювані договори іпотеки та про відкриття кредитної лінії не відповідають вимогам статті 203 ЦК України та Закону України «Про іпотеку», оскільки предметом іпотеки є майнові права на нерухоме майно, будівництво якого не завершено, є безпідставним і не ґрунтується на вимогах закону.
 
За таких обставин постанова Вищого господарського суду України від 20 квітня 2010 року підлягає скасуванню, а справа — направленню на новий розгляд до суду касаційної інстанції.
 
Керуючись статтями 11123-11125 ГПК України. Верховний Суд України постановив:
 
— заяву ПАТ «А» задовольнити;
— постанову Вищого господарського суду України від 20 квітня 2010 року скасувати, справу направити на новий розгляд до суду касаційної інстанції.
 
Постанова є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій пунктом 2 частини 1 статті 11116 ГПК України.
 
(Постанова Верховного Суду України від 29 листопада 2010 року. Справа № 3-24гс10. Головуючий — Потильчак О. І. Судді — Балюк М. І., Берднік І. С., Вовк І. В., Глос Л. Ф., Гошовська Т. В., Гуль В. С., Гуменюк В. І., Гусак М. Б., Данчук В. Г., Драга В. П., Ємець А. А., Жайворонок Т. Є., Заголдний В. В., Канигіна Г. В., Клименко М. Р., Колесник П. І., Короткевич М. Є., Коротких О. А., Кривенда О. В., Кривенко В. В., Кузьменко О. Т., Левченко Є. Ф.. Лихута Л. М., Луспеник Д. Д., Лященко Н. П., Мазурок В. А., Маринченко В. Л., Охрімчук Л. І., Патрюк М. В., Перепічай В. С., Пивовар В. Ф., Пилипчук П. П., Пошва Б. М., Редька А. І., Романюк Я. М., Сенін Ю. Л., Таран Т. С., Терлецький О. О., Шицький І. Б., Ярема А. Г. )

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Популярное
 • Карантин : НЕЗАКОННИЙ. Чому ...
 • “Їм кінець”: У ЗМІ потрапило листування Шарія і ОПЗЖ, де блогер обговорив, як посадити в СІЗО своїх противників
 • Вместо работы загорает на солнце: в сети появились фото Зайцевой за решеткой
 • Государственные проверки от А до Я: как бизнесу пережить приход инспектора. Инструкция
 • ВОЗ направит в Китай экспертов для поиска источника коронавируса
 • Зеленский подарил херсонский торговый порт друзьям Саакашвили
 • Даркнет в кармане: как работает черный рынок в Телеграме
 • Безхмарне життя експрокурора Нечипоренка
 • Щодо будівництва котеджного містечка «Еталон» по вул. Бєркоса, 151
 • Генпрокурору заплатили 1 мільйон доларів за закриття справи Бахматюка – Шабунін

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .