Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Частина 2
Категория: Важно знать

55. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв'язку з переведенням об'єкта нерухомого майна з житлового у нежитловий або з нежитлового у житловий заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 27-29 і 31 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав рішення відповідного органу, уповноваженого законом на прийняття рішення про переведення об'єкта нерухомого майна з житлового в нежитловий або з нежитлового в житловий.

У разі коли під час переведення об'єкта нерухомого майна з житлового в нежитловий або з нежитлового в житловий проводиться реконструкція такого об'єкта, заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 44 цього Порядку.

 

Особливості державної реєстрації іпотеки

 

56. У разі проведення державної реєстрації іпотеки заінтересованою особою є іпотекодержатель.

 

57. Державна реєстрація обтяження нерухомого майна іпотекою, зміни умов обтяження нерухомого майна іпотекою, анулювання та видача нової заставної, відступлення прав за іпотечним договором або передача заставної, видача дубліката заставної проводяться відповідно до вимог закону, цього Порядку та з урахуванням особливостей, зазначених у цьому розділі.

 

58. Для проведення державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою заявник подає органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пунктах 27 і 28 цього Порядку.

У разі проведення державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою на підставі іпотечного договору, яким передбачено видачу заставної, заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав заставну, на якій у разі проведення державної реєстрації обтяження нерухомого майна іпотекою державний реєстратор проставляє відмітку, форму із зазначенням опису якої встановлює Мін'юст.

 

59. Для проведення державної реєстрації зміни умов обтяження нерухомого майна іпотекою заявник подає органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пунктах 27 і 28 цього Порядку.

У разі коли іпотечним договором, до якого вносяться зміни і доповнення, передбачено видачу заставної, заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав нову заставну, видану у зв'язку із зміною умов обтяження нерухомого майна іпотекою, на якій у разі проведення державної реєстрації прав державний реєстратор проставляє відмітку, форму із зазначенням опису якої встановлює Мін'юст.

 

60. Для проведення державної реєстрації відступлення прав за іпотечним договором заявник подає органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пунктах 27 і 28 цього Порядку.

 

61. Для проведення державної реєстрації передачі заставної заявник, крім документів, що зазначені у пункті 28 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав заставну, на якій виконано передавальний напис (індосамент) її власником.

 

62. Для проведення державної реєстрації видачі дубліката заставної заявник, крім документів, що зазначені у пункті 28 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав дублікат заставної, на якій державний реєстратор проставляє відмітку, форму із зазначенням опису якої встановлює Мін'юст.

 

63. У разі припинення обтяження нерухомого майна іпотекою заявник у строк, що не перевищує 10 робочих днів, зобов'язаний подати органові державної реєстрації прав заяву про державну реєстрацію для проведення державної реєстрації припинення обтяження нерухомого майна іпотекою.

Для проведення державної реєстрації припинення обтяження нерухомого майна іпотекою заявник подає органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 28 цього Порядку.

 

64. Державна реєстрація іпотеки майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене, проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав.

Під час проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, щодо якого у спеціальному розділі Державного реєстру прав містяться записи про обтяження майна іпотекою, державний реєстратор переносить такі записи до розділу Державного реєстру прав, відкритого на відповідний об'єкт нерухомого майна.

У разі коли державна реєстрація іпотеки проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав, орган державної реєстрації прав, який проводив державну реєстрацію іпотеки, зберігає документи, що зазначені у пункті 22 цього Порядку, до долучення їх державним реєстратором до відповідної реєстраційної справи.

 

65. У разі проведення державної реєстрації іпотеки державний реєстратор оформляє витяг з Державного реєстру прав у трьох примірниках. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові та іпотекодавцеві примірники витягу з Державного реєстру прав. Один примірник витягу з Державного реєстру прав державний реєстратор долучає до реєстраційної справи.

Якщо іпотекодержателів або іпотекодавців кілька, державний реєстратор кожному з них оформляє примірник витягу з Державного реєстру прав.

 

Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно

 

66. У разі проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно заінтересованою особою є орган державної влади, орган місцевого самоврядування або їх посадові особи, якими встановлено обтяження речових прав на нерухоме майно, а також особа, в інтересах якої встановлено обтяження (обтяжувач).

 

67. Для проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно документами, що підтверджують виникнення, перехід та припинення обтяжень таких речових прав, є:

1) рішення суду щодо обтяження речових прав на нерухоме майно, що набрало законної сили;

2) рішення органу досудового слідства щодо обтяження речових прав на нерухоме майно;

3) рішення державного виконавця щодо обтяження речових прав на нерухоме майно;

4) визначений законодавством документ, на якому нотаріусом вчинено напис про накладення заборони щодо відчуження нерухомого майна;

5) рішення органу місцевого самоврядування про віднесення об'єктів нерухомого майна до застарілого житлового фонду;

6) договір, укладений у порядку, встановленому законом, яким встановлюється обтяження речових прав на нерухоме майно, чи його дублікат;

7) закон, яким встановлено заборону користування та/або розпорядження нерухомим майном;

8) інші акти відповідних органів державної влади та посадових осіб згідно із законом.

 

68. Для проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно заявник, крім документів, що зазначені у пункті 67 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав копії документів, що зазначені у пункті 9 цього Порядку.

У разі подання заяви про державну реєстрацію уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи.

У разі коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України, уповноважена особа подає органові державної реєстрації прав копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє.

У разі подання заяви про державну реєстрацію уповноваженою особою, яка діє від імені юридичної особи, така особа, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців щодо особи, яку вона представляє.

Положення абзацу четвертого цього пункту не застосовується щодо органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

69. Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно, право власності на яке не зареєстроване у Державному реєстрі прав, проводиться у спеціальному розділі зазначеного Реєстру.

Під час проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, щодо якого у спеціальному розділі Державного реєстру прав містяться записи про обтяження речових прав, державний реєстратор переносить такі записи до розділу Державного реєстру прав, відкритого на відповідний об'єкт нерухомого майна.

 

70. У разі проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно не за місцем його розташування орган державної реєстрації прав, який проводив таку реєстрацію, передає документи, що зазначені у пункті 22 цього Порядку, органові державної реєстрації прав за місцем розташування такого нерухомого майна у порядку, встановленому Мін'юстом, для долучення їх державним реєстратором до відповідної реєстраційної справи.

У разі коли державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно проводиться у спеціальному розділі Державного реєстру прав, орган державної реєстрації прав, який проводив державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно, зберігає документи, що зазначені у пункті 22 цього Порядку, до долучення їх державним реєстратором до відповідної реєстраційної справи.

 

71. У разі проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно державний реєстратор оформляє витяг з Державного реєстру прав у трьох примірниках. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові та власникові нерухомого майна, речові права якого обтяжено (боржникові), примірники витягу з Державного реєстру прав. Один примірник витягу з Державного реєстру прав державний реєстратор долучає до реєстраційної справи.

У разі коли обтяження речового права на нерухоме майно стосується також іншого правонабувача такого майна, відмінного від власника, орган державної реєстрації прав видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення такому правонабувачеві примірник витягу з Державного реєстру прав.

Якщо обтяжувачів, боржників або інших правонабувачів, відмінних від власника, кілька, державний реєстратор оформляє для кожного з них примірник витягу з Державного реєстру прав.

 

Державна реєстрація права власності на об'єкт незавершеного будівництва

 

72. Державна реєстрація права власності на об'єкт незавершеного будівництва проводиться у порядку, встановленому для державної реєстрації прав щодо нерухомого майна, право власності на яке заявлено вперше, з урахуванням особливостей, визначених цим розділом.

Державна реєстрація права власності на об'єкт незавершеного будівництва проводиться за наявності державної реєстрації речового права на земельну ділянку, на якій розташований такий об'єкт, за заінтересованою особою.

 

73. У разі проведення державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва заінтересованою особою є особа, яка здійснює його будівництво.

 

74. Для проведення державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва заявник подає органові державної реєстрації прав:

1) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку, та завірену в установленому порядку копію примірника кадастрового плану земельної ділянки на паперовому носії;

2) документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт;

3) документи, що зазначені у пункті 28 цього Порядку.

 

75. Якщо відповідно до законодавства право на виконання будівельних робіт виникає з моменту повідомлення уповноважених органів, заявник, крім документів, що зазначені у пункті 74 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав копію документа, що відповідно до законодавства підтверджує факт повідомлення.

 

76. Для проведення державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва заявник, крім документів, що зазначені у пунктах 74 і 75 цього Порядку, подає органові державної реєстрації прав документ, що зазначений у пункті 29 цього Порядку. 

 

77. Під час проведення державної реєстрації права власності на новостворений об'єкт нерухомого майна після завершення будівництва та у випадках, передбачених законодавством, прийняття в експлуатацію об'єкта незавершеного будівництва, право власності на який зареєстровано відповідно до вимог цього Порядку, державний реєстратор не відкриває новий розділ Державного реєстру прав та реєстраційну справу на такий об'єкт нерухомого майна.

 

Облік безхазяйного нерухомого майна

 

78. Для проведення обліку безхазяйного нерухомого майна орган місцевого самоврядування подає органові державної реєстрації прав заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст.

 

79. Орган державної реєстрації прав приймає заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна шляхом її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її реєстрації.

Моментом прийняття заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вважається дата та час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Орган державної реєстрації прав видає уповноваженій особі органу місцевого самоврядування картку прийому заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін'юст.

 

80. Під час подання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна уповноважена особа органу місцевого самоврядування пред'являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує її особу, документ, що підтверджує її повноваження, та подає їх копії.

 

81. Під час розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор встановлює відсутність державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно, щодо якого подано зазначену заяву, а також відсутність державної реєстрації обтяжень речових прав на таке нерухоме майно у спеціальному розділі Державного реєстру прав.

У разі коли підставою для звернення органу місцевого самоврядування до органу державної реєстрації прав із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна є відмова власника нерухомого майна від свого права власності, державний реєстратор встановлює наявність державної реєстрації припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з відмовою від права власності.

 

82. Заява про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна може бути відкликана органом місцевого самоврядування у будь-який час до прийняття державним реєстратором рішення щодо обліку безхазяйного нерухомого майна.

Відкликання заяви здійснюється шляхом подання органом місцевого самоврядування до органу державної реєстрації прав заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст.

Під час подання заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна уповноважена особа органу місцевого самоврядування пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 80 цього Порядку.

Орган державної реєстрації прав підтверджує прийняття заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна шляхом її реєстрації в базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її реєстрації.

Орган державної реєстрації прав видає уповноваженій особі органу місцевого самоврядування картку прийому заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін'юст.

Заява про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна розглядається державним реєстратором не пізніше наступного робочого дня з моменту її прийняття органом державної реєстрації прав.

За результатом розгляду заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор приймає рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення якого встановлює Мін'юст.

Рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор оформляє за допомогою Державного реєстру прав у двох примірниках, один з яких долучає до облікової справи.

Державний реєстратор приймає рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна виключно за наявності таких підстав:

1) із заявою про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернулася неналежна особа;

2) за результатом розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державним реєстратором вже прийнято рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна;

3) заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відповідним реєстраційним номером орган місцевого самоврядування не подавав до такого органу державної реєстрації прав.

Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення органові місцевого самоврядування таке рішення.

У разі прийняття державним реєстратором рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням орган державної реєстрації прав видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення органові місцевого самоврядування також подану ним заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 

У разі коли уповноважена особа органу місцевого самоврядування особисто отримує рішення про

залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням або рішення про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, вона пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 81 цього Порядку, та повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відміткою про отримання відповідного рішення, яка підписується нею із зазначенням дати та часу його отримання.

У разі коли уповноважена особа органу місцевого самоврядування особисто отримує рішення про залишення заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна без розгляду у зв'язку з її відкликанням, вона повертає органові державної реєстрації прав також картку прийому заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відміткою про отримання нею заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, яка підписується нею із зазначенням дати та часу її отримання.

Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, а також інші документи, що видані, оформлені чи отримані ним під час розгляду заяви про відкликання заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

 

83. За результатом розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор приймає рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення якого встановлює Мін'юст.

Державний реєстратор оформляє за допомогою Державного реєстру прав рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна в одному примірнику, яке долучає до облікової справи.

 

84. На підставі прийнятого рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор вносить записи до спеціального розділу Державного реєстру прав та відкриває облікову справу.

 

85. Датою та часом взяття на облік безхазяйного нерухомого майна вважається момент прийняття органом державної реєстрації прав заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

 

86. Після внесення записів до спеціального розділу Державного реєстру прав державний реєстратор формує витяг з Державного реєстру прав та оформляє його у двох примірниках, один з яких долучає до облікової справи.

 

87. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення органові місцевого самоврядування витяг з Державного реєстру прав одним із способів, зазначених у заяві про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

У разі коли уповноважена особа органу місцевого самоврядування особисто отримує витяг з Державного реєстру прав, така особа пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 80 цього Порядку. Після отримання витягу з Державного реєстру прав уповноважена особа органу місцевого самоврядування повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відміткою про отримання витягу з Державного реєстру прав, яка підписується нею із зазначенням дати та часу його отримання.

 

88. Державний реєстратор приймає рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна виключно за наявності таких підстав:

1) безхазяйне майно не підлягає обліку відповідно до закону;

2) нерухоме майно або більша його частина розміщені на території, державну реєстрацію прав на якій проводить інший орган державної реєстрації прав;

3) із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна звернулася неналежна особа;

4) у Державному реєстрі прав або його спеціальному розділі, інших базах даних, які використовує державний реєстратор, містяться записи про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, щодо якого подано заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, або записи про державну реєстрацію обтяжень речових прав на таке майно;

5) у Державному реєстрі прав відсутні записи про припинення права власності на нерухоме майно у зв'язку з відмовою власника від права власності (у разі, коли підставою для звернення органу місцевого самоврядування із заявою про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна є відмова власника нерухомого майна від свого права власності).

Державний реєстратор оформляє за допомогою Державного реєстру прав рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна у двох примірниках, один з яких долучає до облікової справи.

 

89. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна видає або надсилає рекомендованим листом органові місцевого самоврядування таке рішення.

У разі коли уповноважена особа органу місцевого самоврядування особисто отримує рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна, така особа пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 80 цього Порядку. Після отримання рішення про відмову у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна така особа повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна з відміткою про отримання зазначеного рішення, яка підписується нею із зазначенням дати та часу його отримання.

 

90. Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час ведення обліку безхазяйного нерухомого майна.

 

91. У разі коли до органу державної реєстрації прав подано заяву про державну реєстрацію стосовно нерухомого майна, щодо якого державний реєстратор розглядає заяву про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або щодо якого державним реєстратором прийнято рішення про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, орган державної реєстрації прав реєструє заяву про державну реєстрацію в базі даних про реєстрацію заяв і запитів, а державний реєстратор розглядає її у загальному порядку. 

Якщо за результатами розгляду заяви про державну реєстрацію державним реєстратором прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на нерухоме майно, яке органом державної реєстрації прав узяте на облік безхазяйного нерухомого майна, такий орган не пізніше наступного робочого дня з моменту державної реєстрації прав та їх обтяжень в Державному реєстрі прав надсилає рекомендованим листом органові місцевого самоврядування, за заявою якого взяте на облік безхазяйне нерухоме майно, письмове повідомлення про проведення органом державної реєстрації прав державної реєстрації прав на таке нерухоме майно.

 

Використання реєстраційних даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна

 

92. Під час розгляду заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно у Державному реєстрі прав заявлено вперше, державний реєстратор використовує дані Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

 

93. Державний реєстратор встановлює наявність записів про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно у Реєстрі прав власності на нерухоме майно з метою виявлення підстав для застосування частини другої статті 29 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".

 

94. Державний реєстратор встановлює наявність (відсутність):

1) записів про обтяження речових прав на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державному реєстрі іпотек;

2) запису про обтяження податковою заставою речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, порядок доступу до якого встановлює Мін'юст.

У разі наявності записів про обтяження речових прав на нерухоме майно у зазначених реєстрах державний реєстратор переносить відповідні записи до розділу Державного реєстру прав, відкритого на об'єкт нерухомого майна. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надсилає рекомендованим листом органові або посадовій особі, якими встановлено обтяження речових прав на нерухоме майно, особі, в інтересах якої встановлено обтяження, письмове повідомлення про прийняте державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у Державному реєстрі прав та внесення ним відомостей про обтяження речових прав на таке нерухоме майно до зазначеного Реєстру.

Порядок перенесення державним реєстратором записів з Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна до Державного реєстру прав встановлює Мін'юст.

 

95. Під час розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) будь-яких даних про нерухоме майно, щодо якого органові державної реєстрації прав подано таку заяву, в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек та Державному реєстрі обтяжень рухомого майна.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. № 703

ПОРЯДОК надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 

 

Загальна частина

 

1. Цей Порядок визначає процедуру надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), перелік документів, необхідних для їх отримання, права та обов'язки суб'єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Закону.

 

2. Витяги з Державного реєстру прав (далі - витяги) надаються державними реєстраторами прав на нерухоме майно Укрдержреєстру та структурних підрозділів територіальних органів Мін'юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру (далі - державні реєстратори), незалежно від місця розташування нерухомого майна, за винятком надання державними реєстраторами витягів під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав), а також під час взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

 

3. Державний реєстратор формує витяг за допомогою Державного реєстру прав та оформляє його у двох примірниках, крім випадків, передбачених цим Порядком і Порядком державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Один примірник витягу державний реєстратор долучає до реєстраційної або облікової справи, а другий примірник орган державної реєстрації надає заінтересованій особі особисто або уповноваженій нею особі (далі - заявник) відповідно до цього Порядку і Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

Державний реєстратор використовує бланки витягів єдиного зразка. Форму із зазначенням опису бланка витягу, а також вимоги до його оформлення встановлює Мін'юст.

 

4. За надання витягу справляється плата у розмірі, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

5. Витяг містить відомості про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав.

Витяг, що надається під час проведення державної реєстрації прав, містить відомості про зареєстроване речове право на нерухоме майно або обтяження такого права,

Витяг, що надається під час взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, містить відомості про таке майно, взяте на облік.

 

6. Документи, що подаються для отримання витягу, повинні відповідати вимогам, встановленим законом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами.

 

7. Надання витягу або відмова в його наданні здійснюється у строк, що не перевищує двох робочих днів з моменту прийняття органом державної реєстрації прав заяви про надання витягу.

 

Надання витягу

 

8. Для отримання витягу заявник подає органові державної реєстрації прав заяву про надання витягу, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст.

Заінтересованою особою є власник (власники) нерухомого майна, спадкоємець (спадкоємці), правонаступник (правонаступники) юридичної особи, особа (особи), в інтересах якої (яких) встановлено обтяження (обтяжувач).

 

9. Орган державної реєстрації прав приймає заяву про надання витягу шляхом її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її реєстрації.

Моментом прийняття зазначеної заяви вважається дата та час її реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Орган державної реєстрації прав видає заявникові картку прийому заяви про надання витягу, форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін'юст.

 

10. Під час подання заяви про надання витягу заявник пред'являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує його особу.

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє.

Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.

У разі подання заяви про надання витягу уповноваженою особою така особа пред'являє органові державної реєстрації прав, крім документа, що зазначений в абзаці першому цього пункту, документ, що підтверджує її повноваження.

 

11. Заявник подає органові державної реєстрації прав разом із заявою про надання витягу документ про внесення плати за надання витягу та копії документів, що зазначені в абзацах першому та четвертому пункту 10 цього Порядку.

Орган державної реєстрації прав не приймає таку заяву в разі відсутності документа про внесення плати за надання витягу.

 

12. Під час розгляду заяви про надання витягу державний реєстратор перевіряє наявність підстав для отримання заявником витягу.

 

13. За результатами розгляду заяви про надання витягу державний реєстратор формує витяг або приймає рішення про відмову в наданні витягу (далі - рішення про відмову). Форму та вимоги до оформлення рішення про відмову встановлює Мін'юст.

 

14. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту формування державним реєстратором витягу видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові витяг в один із способів, що зазначений у заяві про надання витягу.

У разі коли заявник особисто отримує витяг, він пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в абзацах першому та четвертому пункту 10 цього Порядку. Після отримання витягу заявник повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про надання витягу з відміткою про його отримання, яка підписується ним із зазначенням дати та часу отримання витягу.

 

15. Державний реєстратор долучає до реєстраційної справи заяву про надання витягу, документ про внесення плати за його надання, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час розгляду зазначеної заяви.

У разі надання витягу не за місцем розташування нерухомого майна орган державної реєстрації прав, державний реєстратор якого надав такий витяг, передає документи, що зазначені в абзаці першому цього пункту, органові державної реєстрації прав за місцем розташування такого майна у порядку, встановленому Мін'юстом, для їх подальшого долучення державним реєстратором до відповідної реєстраційної справи.

 

16.Державний реєстратор приймає рішення про відмову виключно за наявності таких підстав:

1) із заявою про надання витягу звернулася неналежна особа;

2) у Державному реєстрі прав відсутні відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.

Державний реєстратор оформляє за допомогою Державного реєстру прав рішення про відмову у двох примірниках, один з яких долучає до облікової справи, а другий орган державної реєстрації прав видає заявникові відповідно до цього Порядку.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні витягу з підстав відсутності у Державному реєстрі прав відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження державний реєстратор витяг в одному примірнику, який долучає до облікової справи.

 

17. Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором рішення про відмову видає або надсилає рекомендованим листом заявникові таке рішення.

У разі коли заявник особисто отримує рішення про відмову, він пред'являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в абзацах першому та четвертому пункту 10 цього Порядку. Після отримання рішення про відмову заявник повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви про надання витягу з відміткою про отримання рішення про відмову, яка підписується ним із зазначенням дати та часу отримання такого рішення.

Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву про надання витягу, документ про внесення плати за його надання, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час розгляду заяви.

 

Використання реєстраційних даних Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек

 

18. Під час розгляду заяви про надання витягу державний реєстратор у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі прав встановлює наявність записів про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно у Реєстрі прав власності на нерухоме майно. Якщо Реєстр прав власності на нерухоме майно містить записи про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно, державний реєстратор рекомендує заявникові у рішенні про відмову у наданні витягу з підстав відсутності відомостей у Державному реєстрі прав звернутися до органу державної реєстрації прав із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у Державному реєстрі прав.

 

19. Під час розгляду заяви про надання витягу особи (осіб), в інтересах якої (яких) встановлено обтяження речових прав на нерухоме майно (обтяжувана), іпотекодержателя державний реєстратор у разі відсутності необхідних відомостей у Державному реєстрі прав встановлює наявність записів про обтяження речових прав на нерухоме майно, які встановлені в інтересах такої (таких) особи (осіб) в Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та/або наявність записів про обтяження нерухомого майна іпотекою в Державному реєстрі іпотек.

У разі наявності таких записів у Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек державний реєстратор рекомендує заявникові в рішенні про відмову з підстав відсутності відомостей у Державному реєстрі прав звернутися до органу державної реєстрації прав із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у Державному реєстрі прав.


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Январь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Популярное
 • Никто не заметил подмены
 • Поддерживая хорошие начинания...
 • Коррупция в Харьковском горсовете и при Терехове И.А.- назначения Калины Алексея Леонидовича Директором Департамента территориального контроля
 • Танцы и песни маленькой принцессы
 • Докази, які підтверджують факт відкриття карткового рахунку в банку
 • Журналистка Крюкова на похоронах Кернеса подслушала разговор и устроила скандал вокруг Кличко
 • Минздрав обнародовал новый протокол лечения коронавируса
 • Поділ майна фізичної особи-підприємця при розлученні: позиція ВС
 • У другому турі виборів Зеленський би зустрівся не з Порошенком: опитування
 • Бедный каждый второй: насколько истончились кошельки украинцев за 2020 год

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .