Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Ставки зроблено
Категория: Важно знать

altСкільки, за що і кому доведеться платити при зверненні до суду
 
Водночас частиною 2 статті 3 Закону встановлено перелік заяв до суду, за подання яких судовий збір не справляється. Зокрема, це:
 
— заяви про перегляд Верховним Судом України судового рішення у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов'язань при вирішенні справи судом;
заяви про скасування судового наказу;
заяви про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення;
заяви про поворот виконання судового рішення;
— заяви про винесення додаткового судового рішення;
заяви про розірвання шлюбу з особою, визнаною в установленому порядку безвісно відсутньою або недієздатною, або з особою, засудженою до позбавлення волі на строк не менш ніж три роки;
заяви про встановлення факту каліцтва, якщо це необхідно для призначення пенсії або одержання допомоги за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням;
заяви про встановлення факту смерті особи, яка пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави вважати її загиблою від певного нещасного випадку внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
заяви про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи;
заяви про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності;
заяви про надання особі психіатричної допомоги в примусовому порядку;
заяви про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу;
позовної заяви про відшкодування шкоди, заподіяної особі незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування, їхньою посадовою або службовою особою, а також незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, прокуратури або суду;
заяви про захист прав малолітніх чи неповнолітніх осіб у разі, якщо представництво їхніх інтересів у суді відповідно до закону або міжнародного договору, згоду на обов'язковість якого надано Верховною Радою України, здійснюють Міністерство юстиції України та/або органи опіки та піклування або служби у справах дітей.
 
Власне, таку норму можна назвати лише уточненням, яке має на меті уникнення зайвих дискусій, однак за подання інших заяв до судів, ніж визначено у статті 4, вимога сплатити судовий збір буде незаконною.
 
Також Закон встановлює пільги щодо сплати судового збору. Зокрема, звільнення від сплати відбувається або стосовно позивачів у певних видах спорів (поновлення на роботі, захист прав споживачів тощо), або щодо окремих категорій осіб (фізичних осіб з певними вадами (наприклад, страждають на психічні розпади) чи певними статусом (І та II категорій постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи), державних органів (Антимонопольний комітет України) за усіма чи окремим видом спорів.
 
Судовий збір перераховується у безготівковій або готівковій формі у
національній валюті винятково через установи банків чи відділення зв'язку
 
Цікаво, що з встановленням плати за подання заяви про забезпечення лозову введено таку норму: якщо позовну заяву подано після подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову, розмір судового збору зменшується на розмір судового збору, сплаченого за подання заяви про вжиття запобіжних заходів чи заяви про забезпечення доказів або позову.
 
Судовий збір за «комплексні» позови, що містять кілька вимог майнового і немайнового характеру, сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та не майнового характеру Це застосовується і до заяви про розірвання шлюбу з одночасним поділом майна.
 
При цьому уточнюється: якщо заяву було повернуто, відмовлено у відкритті провадження або залишено заяву без розгляду (окрім як з підстав повторної неявки позивача) з поданням повторної позовнім заяви має бути сплачено судовий збір знову. Якщо судовий збір підлягав поверненню, але не був повернутий, то можна долучати первісні документи про сплату збору. Вочевидь, при цьому суди запитуватимуть підтвердження непроведения повернення судового збору.
 
Підкреслюється, що збір на загальних підставах сплачується також при поданні зустрічних позовів та заяв про вступ у справу як третьої особи з самостійними вимогами. При цьому розмір судового збору вираховується із загальної суми позовних вимог, а якщо позов подано кількома позивачами, то він оплачується кожним позивачем окремо в частині, пропорційній його вимогам.
 
Важливим моментом є те, що судовий збір сплачується за місцем розгляду справи та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України, а накопичені кошти спрямовуються на забезпечення здійснення правосуддя, зміцнення матеріально-технічної бази судів, включаючи створення та забезпечення функціонування Єдиної судової інформаційної системи, веб-порталу судової влади, комп'ютерних локальних мереж, сучасних систем фіксування судового процесу, придбання та обслуговування комп'ютерної і копіювально-розмножувальної техніки, впровадження електронного цифрового підпису тощо.
 
Закон нині передано на підпис Президентові України і передбачається, що він набуде чинності з 1 листопада 2011 року. Ставки судового збору обраховуватимуться, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2011 року. Відтак, щороку ставки змінюватимуться відповідно до розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня кожного року
 
Однак варто зауважити, що з такими ставками позивачам щонайменше доведеться сплачувати 28, 23 гривень — за позови про оскарження діяльності суб'єктів владних повноважень без майнових вимог. Верхня межа судового збору перевищує 56 тисяч гривень — у господарських спорах з майновими вимогами, але і цей «рекорд» уже з 2012 року буде перевищено.
 
Ставки судового збору відповідно до Закону України «Про судовий збір»
 

Підстава

Ставка судового збору

Розмір судового збору*

При зверненні до загальних судів

Позов майнового характеру

1 % ціни позову, але не менш ніж 0, 2 мзп** та не більш ніж 3 мзп

188, 2—2823 грн

Позов немайнового характеру

0, 1 мзп

94, 1 грн

Позов про розірвання шлюбу

0, 1 мзп

94, 1 грн

Позов про поділ майна при розірванні шлюбу

1 % ціни позову, але не менш ніж 0, 2 мзп та не більш ніж 3 мзп

188, 2—2 823 грн

Заява про видачу судового наказу

50 % ставки за позовом у порядку позовного провадження

94, 1—1 411, 5 грн

Заява у справах окремого провадження

0, 1 мзп

94, 1 грн

Позов про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи немайнового характеру

0, 2 мзп

188, 2 грн

Позов про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи про відшкодування моральної шкоди

1 % ціни позову, але не менш ніж 0, 2 мзп та не більш ніж 3 мзп

188, 2—2 823 грн

Заява про перегляд заочного рішення

0, 1 мзп

94, 1 грн

Апеляційна скарга на рішення суду; заява про приєднання до такої скарги; заява про перегляд рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами

50 % ставки за позовом, а у разі спору майнового характеру — 50 96 ставки за позовом, виходячи із спірної суми

47, 05—1 411, 5 грн

Касаційна скарга на рішення суду; заява про приєднання до такої скарги; заява про перегляд судових рішень Верховним Судом України

70 % ставки за позовом, а у разі спору майнового характеру — 70 % ставки за позовом, виходячи із спірної суми

65, 78—1 976, 1 грн

Апеляційна скарга на судовий наказ

50 % ставки за подання заяви про видачу судового наказу

47. 05—705, 75 грн

Заява про забезпечення доказів або позову

0, 1 мзп

94, 1 грн

Апеляційна, касаційна скарги на ухвалу суду; заява про приєднання до таких скарг

0, 1 мзп

94, 1 грн

Заява про скасування рішення третейського суду

0, 5 мзп

470, 5 грн

І Заява про видачу виконавчого листа на виконання рішення третейського суду

0, 2 мзп

188, 2 грн

Заява про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду

0, 1 мзп

94, 1 грн

При зверненні до господарських судів

Позов майнового характеру

2 % ціни позову, але не менш ніж 1, 5 мзп та не більш ніж 60 мзп

1 411, 5—56 460 грн

Позов немайнового характеру

1 мзп

941 грн

Заява про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову

1, 5 мзп

1 411, 5 грн

Апеляційна скарга на рішення суду; заява про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами

50 % ставки за позовом, а у разі спору (майнового характеру — 50 % ставки за позовом, виходячи із спірної суми

470, 5—28 230 грн

Касаційна скарга на рішення суду; заява про перегляд судових рішень Верховним Судом України

70 % ставки за позовом, а у разі спору майнового характеру — 50 % ставки за позовом, виходячи Із спірної суми

658, 7—28 230 грн

Апеляційна, касаційна скарги на ухвалу суду

0, 5 мзп

470. 5 грн

Заява про скасування рішення третейського суду

2 мзп

1 882 грн

Заява про видачу виконавчого документа на виконання рішення третейського суду

1, 5 мзп

1 411, 5 грн

Заява про видачу виконавчого документа на підставі рішення Іноземного суду

2 мзп

1882 грн

При зверненні до адміністративних судів

Позов майнового характеру

1 % розміру вимог, але не менш ніж 0, 1 мзп та не більш ніж 2 мзп

94, 1—1 882 грн

Позов немайнового характеру

0, 03 мзп

28, 23 грн

Апеляційна скарга на рішення суду, заява про приєднання до такої скарги; заява про перегляд судового рішення у зв'язку з нововиявленими обставинами

50 % ставки за позовом, а у разі спору майнового характеру — 50 % ставки за позовом, виходячи Із спірної суми

14, 12—941 грн

Касаційна скарга на рішення суду; заява про приєднання до такої скарги; заява про перегляд судових рішень Верховним Судом України

70 % ставки за позовом, а у разі спору майнового характеру — 70 % ставки за позовом, виходячи із спірної суми

19, 76—1 317, 4 грн

Апеляційна, касаційна скарги на ухвалу суду; заява про приєднання до такої скарги

0, 05 мзп

47, 05 грн

Заява про забезпечення доказів або позову

0, 1 мзп

94. 1 грн

Заява про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду

0, 1 мзп

94. 1 грн

За видачу судами документів***

Повторна копія судового рішення

1 грн/арк. ****

 

Дублікат судового наказу та виконавчого листа

3грн

 

Роздрукування технічного запису судового засідання

5 грн/арк.

 

Електронна копія технічного запису судового засідання

15 грн

 

Копія судового рішення особі, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо  і стосується її прав, свобод, інтересів чи обов'язків

1 грн/арк.

 

 
Примітки.
 * —з 1 листопада 2011 року;
** --тут і далі розмір мінімальної заробітної плати;
***— встановлено в гривнях для всіх судів;
****— тут і далі - стандартний аркуш А4.

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Популярное
 • Справа № 643/16243/21
 • Справа № 638/16800/19
 • Ученые докопались до ИСТИНЫ. Мы 4-е поколение людей на планете. Какими были ЯДЕРНЫЕ войны древности
 • Через полгода после второй дозы происходит значительное снижение антител к коронавирусу, - исследование
 • $12 миллиардов на зарплаты и пенсии. Как Россия усилит поддержку "ЛДНР" и что это значит для Украины
 • ЖЕСТОКОЕ ИЗБИЕНИЕ ДЕВУШКИ НА САЛТОВКЕ: ИМЕНА ВИНОВНИКОВ ЗНАЮТ ВСЕ. КРОМЕ СЛЕДСТВИЯ
 • СКАНДАЛЬНАЯ ДОРОГА ЧЕРЕЗ «БАРАБАШОВО» ЗАДУМАНА, ЧТОБЫ ОТЖАТЬ ПРИБЫЛЬНЫЙ БИЗНЕС,– СМИ
 • Прокуратура повернула ділянки на березі Дніпра, які отримали депутат та дружина депутата
 • В центре Харькова рухнул строительный кран (фото)
 • Харьковский судья заявил о вмешательстве в его деятельность

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .