Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Про стягнення вартості електричної енергії, спожитої без укладення договорів на її постачання
Категория: Показательное дело

altВирішуючи спори, пов'язані з постачанням і використанням електричної енергії, суди мають врахувати те, що дія Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року № 28, поширюється як на осіб, які використовують електричну енергію на підставі договору, так і на тих осіб, які в порушення цих Правил споживають електричну енергію в позадоговірному порядку внаслідок самовільного підключення до електромереж
 
Верховний Суд України, розглянувши 16 травня 2011 року у відкритому судовому засіданні заяву відкритого акціонерного товариства «З» (ВАТ «З») про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 12 січня 2011 року в справі № 15/147/10 за позовом ВАТ «З» до Запорізького обласного об'єднання Української спілки ветеранів Афганістану (Спілка) — про стягнення суми за спожиту електричну енергію, встановив таке.
 
У лютому 2011 року ВАТ «З» звернулося із заявою про перегляд Верховним Судом України вищезазначеної постанови суду касаційної інстанції на підставі неоднакового застосування останнім положень статей 1212 та 1213 Цивільного кодексу (ЦК) України, внаслідок чого було ухвалено різні за змістом судові рішення у подібних правовідносинах щодо стягнення з відповідачів вартості електричної енергії, спожитої без укладення договорів на її постачання.
 
В обґрунтування заяви додано копії постанов Вищого господарського суду України від 25 червня 2009 року в справі № 28/388/08, від 25 серпня 2010 року в справі № 52/584, від 23 вересня 2010 року в справі № 8/374/09, від 13 жовтня 2010 року в справі № 26/48/10, а також від 18 січня 2011 року в справі № 12/88/10.
 
Посилаючись на зазначені судові рішення, ВАТ «З» у своїй заяві дійшло висновку про те, що оскаржувана постанова суду касаційної інстанції є незаконною, оскільки прийнята з порушенням вимог вказаних норм матеріального права, а також суперечить вимогам Правил користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року № 28 (Правила), та Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією, затвердженої постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 4 травня 2006 року № 562 (Методика).
 
Постанови Вищого господарського суду України від 25 червня 2009 року в справі № 28/388/08, від 25 серпня 2010 року в справі № 52/584, від 23 вересня 2010 року в справі № 8/374/09 та від 13 жовтня 2010 року в справі № 26/48/10, на які здійснюється посилання, справді свідчать про неоднакове застосування судом касаційної інстанції положень статей 1212 та 1213 ЦК України у подібних правовідносинах. У той же час не можна погодитися з посиланнями заявника на постанову Вищого господарського суду України від 18 січня 2011 року в справі № 12/88/10, якою були скасовані попередні судові рішення з направленням справи на новий розгляд, оскільки дана постанова остаточно не вирішує спір.
 
Заслухавши доповідь судді — доповідача, пояснення представників позивача, перевіривши наведені заявником обставини. Верховний Суд України дійшов висновку про те, що заява підлягає задоволенню з нижченаведених підстав.
 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про електроенергетику», споживання енергії можливе лише на підставі договору з енергопостачальником. Споживач енергії зобов'язаний додержуватися вимог нормативно-технічних документів та договору про постачання енергії.
 
Пунктом 1. 3 Правил передбачено, що постачання електричної енергії для забезпечення потреб електроустановки здійснюється на підставі договору про постачання електричної енергії, що укладається між власником цієї електроустановки (уповноваженою власником особою) та постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, або договору про купівлю — продаж електричної енергії, що укладається між власником цієї електроустановки (уповноваженою власником особою) та постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом.
 
Згідно з підпунктом 1 пункту 10. 2 Правил, споживач електричної енергії зобов'язаний користуватися електричною енергією виключно на підставі договору (договорів).
 
За змістом частини 2 статті 275 Господарського кодексу (ГК) України відпуск енергії без оформлення договору енергопостачання не допускається. Аналогічна норма міститься в абзаці 2 пункту 5. 1 Правил.
 
Справді, у пункті 1. 2 Правил дане визначення споживача електричної енергії як особи, що використовує її для забезпечення потреб власних електроустановок на підставі договору.
 
Водночас зі змісту інших положень Правил, зокрема з того ж підпункту 1 пункту 10. 2, вбачається, що даний термін необхідно застосовувати в значно ширшому значенні, оскільки він також розповсюджується і на осіб, які використовують електричну енергію без укладення договору на електропостачання.
 
За таких обставин висновок суду касаційної інстанції про те, що дія Правил не поширюється на відповідача, оскільки він не є споживачем електричної енергії в розумінні пункту 1. 2 Правил, є безпідставним та таким, що суперечить чинному законодавству.
 
Під час розгляду справи судом апеляційної інстанції було встановлено, що 27 березня 2006 року між Управлінням житлового господарства Запорізької міської ради та Спілкою укладено договір оренди нежитлового приміщення № *, за умовами якого відповідачу було передано в користування приміщення загальною площею 100, 14 м2, розташоване за адресою **, строком на три роки до 27 березня 2009 року.
 
Рішенням виконавчого комітету Запорізької міської ради від 23 червня 2009 року № *** строк дії зазначеної угоди продовжено на три роки.
 
За умовами пункту 5. 13 вказаного договору на відповідача було покладено обов'язок укласти з позивачем договір про постачання електричної енергії протягом тридцяти календарних днів після укладення договору оренди.
 
Судами нижчих інстанцій також установлено, що договір на постачання електроенергії орендар у порушення зазначеного пункту договору оренди з ВАТ «З» не уклав.
 
Відповідно до статті 27 Закону України «Про електроенергетику», правопорушення в електроенергетиці спричиняє встановлену законодавством України цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність. Згідно з частиною 2 вказаної статті, правопорушеннями в електроенергетиці, зокрема, є крадіжка електричної енергії, самовільне підключення до об'єктів електроенергетики і споживання енергії без приладів обліку.
 
Згідно з підпунктами 15 та 16 пункту 8. 1 Правил, постачальник електричної енергії має право контролювати додержання споживачами та субспоживачами вимог цих Правил відповідно до умов укладених договорів, а також складати акти про невідповідність дій (бездіяльності) споживача умовам договору про постачання електричної енергії та порушення вимог законодавства України в електроенергетиці.
 
На підставі вищезазначених норм у серпні 2009 року представник постачальника провів перевірку об'єкта, що перебував у оренді Спілки, за результатами якої склав акт від 27 серпня 2009 року № **** про порушення пунктів 1. 3, 1. 5 та 10. 2 Правил.
 
Оскільки перевіркою було встановлено, що відповідач за відсутності договору
про постачання електричної енергії самовільно підключив електроустановки переданого йому в користування офісного приміщення до електричної мережі позивача, комісія постачальника, розглянувши вказаний акт на своєму засіданні, на підставі підпункту 5 пункту 2. 1 Методики прийняла рішення, оформлене протоколом від 10 вересня 2009 року, про нарахування відповідачу вартості спожитої необлікованої електричної енергії, у зв'язку з чим останньому до сплати було виставлено рахунок на суму 10 822, 55 грн.
 
Зі змісту пункту 1. 1 Методики (у редакції, яка була чинною на момент виникнення спірних правовідносин) вбачається, що даний нормативно-правовий акт встановлює порядок визначення обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами Правил.
 
Методика поширюється на споживачів електричної енергії та застосовується постачальниками електричної енергії при визначенні обсягу та вартості електричної енергії, не облікованої внаслідок порушення споживачами правил користування електричною енергією (пункт 1. 2 Методики).
 
Підпунктом 5 пункту 2. 1 Методики встановлено, що даний нормативний документ застосовується на підставі акта порушень, складеного з урахуванням вимог Правил, зокрема, у разі виявлення самовільного підключення елетроустановок, струмоприймачів або електропроводки до електричної мережі, яка не є власністю споживача.
 
Крім того, пунктом 2. 7 Методики прямо встановлено порядок визначення обсягу та вартості самовільно спожитої електричної енергії в разі виявлення у споживача порушень, зазначених у підпункті 5 пункту 2. 1 Методики, та за умови відсутності у такого споживача договору про постачання електричної енергії.
 
Враховуючи вищенаведені вимоги Правил і Методики, позивач цілком мотивовано застосував положення вказаних нормативно-правових актів для визначення обсягу та обрахування вартості електричної енергії, яку відповідач споживав за відсутності укладеного між сторонами договору про постачання електричної енергії, проте Вищий господарський суд України на вказану обставину уваги не звернув і залишив її без належної правової оцінки.
 
Відповідно до статті 1212 ЦК України, особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої правової підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути потерпілому це майно. Особа зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.
 
У разі неможливості повернути в натурі потерпілому безпідставно набуте майно відшкодовується його вартість (частина 2 статті 1213 ЦК України).
 
Виявивши факт споживання відповідачем електричної енергії без укладення договору на її постачання, позивач згідно з вимогами Правил та відповідно до приписів Методики виставив відповідачу до сплати рахунок за самовільно спожиту електроенергію, який в обумовлений строк так і не було оплачено.
 
Відповідно до частини 3 статті 1212 ЦК України, положення цієї глави застосовуються, зокрема, до вимог про відшкодування шкоди особою, яка незаконно набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи.
 
Оскільки судами нижчих інстанцій встановлено, що сторони не перебувають між собою в договірних відносинах, ВАТ «З» цілком обгрунтовано заявило позов про стягнення з відповідача суми боргу на підставі статей 1212 та 1213 ЦК України.
 
Водночас ні Вищий господарський суд України, ні суди першої та апеляційної інстанцій на це уваги не звернули та дійшли хибного висновку про відсутність правових підстав для стягнення з відповідача вартості спожитої ним електричної енергії на підставі вищезазначених статей Кодексу.
 
З огляду на викладене оскаржувана постанова Вищого господарського суду України є незаконною та підлягає скасуванню з направленням справи на новий розгляд до суду касаційної інстанції.
 
Керуючись статтями 11123, 11124 та 11125 Господарського процесуального кодексу (ГПК) України, Верховний Суд України постановив:
 
— заяву ВАТ «З» задовольнити;
— постанову Вищого господарського суду України від 12 січня 2011 року скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду касаційної інстанції.
 
Постанова є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій пунктом 2 частини 1 статті III16 ГПК України.
 
(Постанова Верховного Суду України від 16 травня 2011 року. Справа № 3-38гс11. Головуючий — Колесник П. І. Судді — Балюк М. І., Барбара В. П., Берднік І. С., Вус С. М., Глос Л. Ф., Гошовська Т. В., Григор'єва Л. І., Гриців М. І., Гуль В. С., Гуменюк В. І., Гусак М. Б., Ємець А. А., Жайворонок Т. Є., Канигіна Г. В., Кліменко М. Р., Ковтюк Є. І., Короткевич М. Є., Коротких О. А., Косарев В. І., Кривенда О. В., Кривенко В. В., Кузьменко О. Т., Лященко Н. П., Маринченко В. Л., Охрімчук Л. І., Панталієнко П. В., Патрюк М. В., Пивовар В. Ф., Потильчак О. І., Пошва Б. М., Редька А. І., Романюк Я. М., Сенін Ю. Л., Скотарь А. М., Терлецький О. О., Тітов Ю. Г., Шаповалова О. А., Шицький І. Б., Ярема А. Г. )

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Ноябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

Популярное
 • Справа № 922/3242/20
 • "Судьи говорят про справки СБУ - там же ничего нет". Как власть саботирует суды по санкциям СНБО
 • Осторожно, дети! Как завершились самые громкие "мажорные" аварии и что с ними делать
 • Рахунковий лист за січень 2021
 • Повестка в военкомат: виды повесток, правила и порядок вручения и ответственность за неявку
 • Сын убитого лидера джамахирии Муамара Каддафи решил баллотироваться в президенты в Ливии
 • ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ ЖЕНЩИНЫ НА МОСКОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ
 • Справа № 752/17832/14-ц
 • Силовики разоблачили схему вывоза из Украины сотни тонн драгоценных металлов
 • Колонизация мира за 16-19 век , что это было на самом деле ?

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .