Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову. Постанова пленуму Вищого господарського суду України від 26 грудня 2011 року № 16
Категория: Показательное дело

altВідповідно до пункту 6 частини 2 статті 36 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», пленум Вищого господарського суду України постановляє:
 
З метою однакового і правильного застосування законодавства щодо забезпечення позову дати господарським судам такі роз'яснення.
 
І. Відповідно до сгаггі 66 Господарського процесуального кодексу (ГПК) України, заходи до забезпечення позову застосовуються господарським судом за заявою сторони, прокурора чи його заступника, який подав позов, або з ініціативи господарського суду як гарантія реального виконання рішення суду.
 
Особа, яка подала заяву про забезпечення позову, повинна обгрунтувати причини звернення із заявою про забезпечення позову. З цією метою та з урахуванням загальних вимог, передбачених статтею 33 ГПК України, обов'язковим є подання доказів наявності фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного заходу до забезпечення позову.
 
У вирішенні питання про забезпечення позову господарський суд має здійснити оцінку обгрунтованості доводів заявника щодо необхідності вжиття відповідних заходів з урахуванням;
 
розумності, обгрунтованості і адекватності вимог заявника щодо забезпечення позову;
забезпечення збалансованості інтересів сторін, а також інших учасників судового процесу;
наявності зв'язку між конкретним заходом до забезпечення позову і предметом позовної вимоги, зокрема, чи спроможний такий захід забезпечити фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову,
імовірності утруднення виконання або невиконання рішення господарського суду в разі невжиття таких заходів;
запобігання порушенню у зв'язку із вжиттям таких заходів прав та охоронюваних законом інтересів осіб, що не є учасниками даного судового процесу.
 
У разі вжиття заходів до забезпечення позову з ініціативи господарського суду відповідні дії мають бути мотивовані з урахуванням, зокрема, наведеного, а також припису пункту З частини 2 статті 86 ГПК України.
 
Клопотання про забезпечення позову може бути подано також третіми особами, які заявляють самостійні вимоги на предмет спору, оскільки ці особи користуються правами позивача у процесі (частина 3 статті 26 ГПК України).
 
Господарським судам потрібно мати на увазі, що наведений у сталі 66 ГПК України перелік осіб, які вправі порушувати питання про забезпечення позову, є вичерпним.
 
2. Забезпечення позову як засіб запобігання можливим порушенням майнових прав чи охоронюваних законом інтересів юридичної або фізичної особи може застосовуватись як за основним, так і за зустрічним позовом на будь-якій спиш процесу, включаючи перегляд рішення, ухвали, постанови (долі — рішення) в апеляційному або у касаційному порядку.
 
Питання про забезпечення позову може вирішуватися господарським судом як без проведення окремого судового засідання, так і в засіданні з викликом представників сторін, інших учасників судового процесу із заслуховуванням їхньої думки.
 
Не можуть забезпечуватися заходами, зазначеними в статті 66 ГПК України, інші, крім позовних, вимоги (наприклад, пов'язані із здійсненням повороту виконання судового рішення, із зміною способу та порядку його виконання тощо).
 
3. Умовою застосування заходів до забезпечення позову за вимогами майнового характеру с достатньо обгрунтоване припущення, що майно (в тому числі грошові суми, цінні папери тощо), яке є у відповідача на момент пред'явлення позову до нього, може зникнути, зменшитись за кількістю або погіршитись за якістю на момент виконання рішення. Отже, найдоцільніше вирішувати питання забезпечення позову на стадії попередньої підготовки справи до розгляду (стаття 65 ГПК України).
 
Достатньо обгрунтованою для забезпечення позову є підтверджена доказами наявність фактичних обставин, з якими пов'язується застосування певного виду забезпечення позову. Про такі обставини може свідчити вчинення відповідачем дій, спрямованих на ухилення від виконання зобов'язання після пред'явлення вимоги чи подання позову до суду (реалізація майна чи підготовчі дії до його реалізації, витрачання коштів не для здійснення розрахунків з позивачем, укладення договорів поруки чи застави за наявності невиконаного спірного зобов'язання тощо). Саме лише посилання в заяві на потенційну можливість ухилення відповідача від виконання судового рішення без наведення відповідного обгрунтування не є достатньою підставою для задоволення відповідної заяви.
 
Адекватність заходу до забезпечення позову, що застосовується господарським судом, визначається його відповідністю вимогам, на забезпечення яких він вживається. Оцінка такої відповідності здійснюється господарським судом, зокрема, з урахуванням співвідношення права (інтересу), про захист яких просить заявник, з вартістю майна, на яке вимагається накладення арешту, або майнових наслідків заборони відповідачеві вчиняти певні дії.
 
Обрані заходи до забезпечення позову не повинні мати наслідком повне припинення господарської діяльності суб'єкта господарювання, якщо така діяльність, у свою чергу, не приз водитиме до погіршення стану належного відповідачеві майна чи зниження його вартості.
 
4. Клопотання про забезпечення позову, яке раніше було відхилено повністю або частково, може бути подано вдруге, якщо змінились певні обставини. Тобто на заяви про забезпечення позову, в задоволенні яких було відмовлено, не поширюється заборона повторно звертатись до господарського суду.
 
5. Про забезпечення позову господарський суд виносить ухвалу, яка надсилається або видається сторонам у справі, іншим учасникам судового процесу (стаття 87 ГПК України). Наказ про вжиття заходів до забезпечення позову не видається.
 
Зазначена ухвала з урахуванням пункту 2 частини 2 статті 17 Закону України «Про виконавче проводження» мас статус виконавчого документа, а тому повинна відповідати вимогам статті 18 названого Закону, в тому числі бути скріплена гербовою печаткою.
 
6. Статтею 106 ГПК України передбачено можливість оскарження ухвал про забезпечення позову скасування забезпечення позову Відтак, ухвали про відмову в задоволенні заяви про забезпечення позову або в вдоволенні клопотання про скасування заходів до забезпечення позову оскарженню не підлягають.
 
7. Обираючи, який саме захід забезпечення позову потрібно застосовувати у тій чи іншій справі, господарський суд повинен виходити з такого.
 
7. 1. У позовному провадженні піддані арешту кошти потрібно обмежувати розміром суми позову та можливих судових витрат. Накладення господарським судом арешту на рахунки боржника чинним законодавством не передбачене, але господарський суд вправі накласти арешт на кошти, які обліковуються на рахунках у банківських або в інших кредитно-фінансових установах, у межах розміру сум позовних вимог та можливих судових витрат. Відомості про наявність рахунків, їх номери та назви відповідних установ, в яких вони відкриті, надаються суду заявником.
 
7. 2. За позовами про визнання права власності (іншого речового права) або витребування майна арешт може бути лише накладений на індивідуально визначене майно. У такому разі в ухвалі про забезпечення позову мають зазначатися ознаки, які ідентифікують відповідне майно та відрізняють його від іншого (однорідного чи подібного) майна, та, за необхідності, місцезнаходження майна.
 
7. 3. Арешт на майно фізичної особи — підприємця може бути накладено на загальних підставах за винятком майна, на яке згідно з цивільним процесуальним законодавством України не може бути звернуто стягнення.
 
8. У спорах щодо витребування майна в ухвалі про накладення арешту на майно боржника господарський суд повинен чітко охарактеризувати ознаки, за якими той чи інший предмет вирізняється від подібних. Не можна, наприклад, накладати арешт на автомобіль, не зазначивши його видових ознак, державного реєстраційного номера, номера двигуна тощо, що відрізняло б саме цей автомобіль від будь-якого автомобіля взагалі.
 
9. Вносячи ухвалу про заборону відповідачеві вчиняти певні дії, господарський суд повинен точно визначити, які саме дії забороняється вчиняти. Помилковими потрібно визнавати ухвали, якими боржникам забороняється користуватись їхнім майном, якщо через особливості цього майна користування ним не спричиняє знищення або зменшення його цінності. За наявності підстав для застосування такого заходу до забезпечення позову господарський суд може заборонити витрачання майна на власні потреби, відчуження його у будь-який спосіб, у тому числі здійснення тих чи інших платежів або перерахування авансом певних сум тощо. Якщо з урахуванням особливостей майна користування ним не призводить до його знищення або зменшення його цінності, то для задоволення заяви про забезпечення позову шляхом заборони відповідачеві користуватися таким майном підстави, як правило, відсутні.
 
Такі правила повинні застосовуватись і до інших осіб, яким на підставі статті 67 ГПК України забороняється вчинення дій щодо предмета спору.
 
Господарський суд не повинен вживати таких заходів до забезпечення позову, які фактично є тотожними задоволенню заявлених позовних вимог, якщо при цьому спір не вирішується по суті.
 
10. Враховуючи, що забезпечення позову застосовується як гарантія вдоволений законних вимог позивача, господарський суд не повинен скасовувати вжиті заходи до виконання рішення або зміни способу його виконання, за винятком випадків, коли потреби у забезпеченні позову з тих чи інших причин відпала, або змінились певні обставини, що спричинились до застосування заходів забезпечення позову або забезпечення позову перешкоджає належному виконанню судового рішення.
 
Питання про скасування заходів до забезпечення позову може бути розглянуто господарським судом без виклику сторін та інших учасників судового процесу.
 
11. Визнати таким, що втратило чинність, роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 23 серпня 1994 року № 02-5/611 «Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову» (з подальшими змінами і доповненнями).
 
Голова Вищого господарського суду України В. Татьков
 
Секретар пленуму Вищого господарського суду України Г. Кравчук

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
 
 Speaniavantee, 30 декабря 2012 02:32
EmbFua <a href="http://uksalecheapuksale.webs.com/">ugg uk sale</a> KpvDhz <a href="http://cheapbootsonlinediscount.webs.com/">uggs cheap</a> SqcEew <a href="http://cheapbootsaleforwomen.webs.com/">ugg boots cheap</a>
 
 
 Clachasmaks, 30 декабря 2012 22:09
Hbw <a href="http://louboutindiscount.webs.com/">christian louboutin discount</a> Ewb <a href="http://louboutindiscount.webs.com/">cheap christian louboutin</a> Psx <a href="http://louboutindiscount.webs.com/">discount christian louboutin</a> Idy <a href="http://louboutindiscount.webs.com/">christian louboutin cheap</a> Cdm <a href="http://louboutindiscount.webs.com/">cheap louboutin</a> kh <a href="http://louboutindiscount.webs.com/">http://louboutindisco
unt.webs.com/</a> aj http://louboutindiscount.webs.com/
 
 
 sitybeadiaree, 31 декабря 2012 00:20
Xaqjuo <a href="http://briansklute.com/">cheap ghd</a> Falkza <a href="http://briansklute.com/">ghd outlet</a> Eefvfx <a href="http://briansklute.com/">cheap ghd</a> Abwxmr http://briansklute.com/ Ienxxv <a href="http://briansklute.com/">http://briansklute.com/</a>
;

Rgoadn <a href="http://manuelcillero.com/">ҐўҐ°ҐЄ©`Ґ№ҐИҐйҐкҐў</a&g
t; Hjbusg <a href="http://manuelcillero.com/">ҐЦ©`ҐД ugg</a> Iveogt <a href="http://manuelcillero.com/">ҐўҐ°ҐЄ©`Ґ№ҐИҐйҐкҐў</a&g
t; Yjsapg http://manuelcillero.com/ Tmabzm <a href="http://manuelcillero.com/">http://manuelcillero.com/</
a>
 
 
 Clachasmaks, 31 декабря 2012 09:15
Svv <a href="http://discountbootsonline.webs.com/">uggs cheap</a> Fmd <a href="http://discountbootsonline.webs.com/">uggs cheap</a> Ogd <a href="http://discountbootsonline.webs.com/">uggs cheap</a> Lmp <a href="http://discountbootsonline.webs.com/">cheap uggs online</a> Jwe <a href="http://discountbootsonline.webs.com/">cheap uggs online</a> Ijn <a href="http://discountbootsonline.webs.com/">cheap uggs online</a> Cte <a href="http://discountbootsonline.webs.com/">cheap ugg boots online</a> Ddm <a href="http://discountbootsonline.webs.com/">cheap ugg boots online</a> Bih <a href="http://discountbootsonline.webs.com/">cheap ugg boots online</a> Rjs <a href="http://discountbootsonline.webs.com/">cheap uggs boots</a> Mku <a href="http://discountbootsonline.webs.com/">cheap uggs boots</a> Wyd <a href="http://discountbootsonline.webs.com/">cheap uggs boots</a> Jez <a href="http://discountbootsonline.webs.com/">uggs discount</a> Mzn <a href="http://discountbootsonline.webs.com/">uggs discount</a> Chb <a href="http://discountbootsonline.webs.com/">uggs discount</a> Obm <a href="http://discountbootsonline.webs.com/">ugg discount</a> Bwe <a href="http://discountbootsonline.webs.com/">ugg discount</a> Adg <a href="http://discountbootsonline.webs.com/">ugg discount</a> ag <a href="http://discountbootsonline.webs.com/">http://discountboot
sonline.webs.com/</a> wu http://discountbootsonline.webs.com/
 
 
 GonSwanteelon, 31 декабря 2012 09:23
NdbXok <a href="http://livcta.com/">cheap nfl jerseys</a> hMmZ <a href="http://livcta.com/">http://livcta.com/</a> uTzP http://livcta.com/ HroFcc <a href="http://hairstraightenersonsales.co.uk/">cheap ghd straighteners uk</a> sUfS <a href="http://hairstraightenersonsales.co.uk/">http://hairstraig
htenersonsales.co.uk/</a> uIsL http://hairstraightenersonsales.co.uk/ UocAmf <a href="http://www.goaexpositions.com/">cheap ugg boots uk</a> uAfX <a href="http://www.goaexpositions.com/">http://www.goaexpositions
.com/</a> zWzA http://www.goaexpositions.com/
 
 
 sitybeadiaree, 31 декабря 2012 18:12
Bsawmu <a href="http://www.tciinc.net/">uggµкЕn</a> Mleiui <a href="http://www.tciinc.net/">ugg</a> Puewju <a href="http://www.tciinc.net/">uggµкЕn</a> Krhfma http://www.tciinc.net/ Nbdknl <a href="http://www.tciinc.net/">http://www.tciinc.net/</a>
 
 
 GonSwanteelon, 1 января 2013 02:19
ExlPkw <a href="http://metrofamilyeyecare.com/tiffanyandco.php">tiffany australia</a> xDuE <a href="http://metrofamilyeyecare.com/tiffanyandco.php">http://me
trofamilyeyecare.com/tiffanyandco.php</a> yXiR http://metrofamilyeyecare.com/tiffanyandco.php JcyBmf <a href="http://www.ingeloman.com/">cheap ghd australia</a> oReO <a href="http://www.ingeloman.com/">http://www.ingeloman.com/</
a> iNvL http://www.ingeloman.com/ HadXza <a href="http://uggssale.elliscountyhme.com/">uggs sale</a> sNbD <a href="http://uggssale.elliscountyhme.com/">http://uggssale.elli
scountyhme.com/</a> yLpW http://uggssale.elliscountyhme.com/
 
 
 Clachasmaks, 1 января 2013 14:15
Rpk <a href="http://cheapniceshoesonline.webs.com/">cheap ugg boots</a> Vbq <a href="http://cheapniceshoesonline.webs.com/">cheap ugg boots</a> Evz <a href="http://cheapniceshoesonline.webs.com/">cheap ugg boots</a> Pah <a href="http://cheapniceshoesonline.webs.com/">cheap ugg boots store</a> Ewm <a href="http://cheapniceshoesonline.webs.com/">cheap ugg boots store</a> Ebk <a href="http://cheapniceshoesonline.webs.com/">cheap ugg boots store</a> Rmw <a href="http://cheapniceshoesonline.webs.com/">cheap ugg boots store online</a> Hen <a href="http://cheapniceshoesonline.webs.com/">cheap ugg boots store online</a> Dic <a href="http://cheapniceshoesonline.webs.com/">cheap ugg boots store online</a> Hqf <a href="http://cheapniceshoesonline.webs.com/">cheap ugg boots online</a> Fni <a href="http://cheapniceshoesonline.webs.com/">cheap ugg boots online</a> Vnl <a href="http://cheapniceshoesonline.webs.com/">cheap ugg boots online</a> Psb <a href="http://cheapniceshoesonline.webs.com/">cheap ugg boots shop online</a> Ufw <a href="http://cheapniceshoesonline.webs.com/">cheap ugg boots shop online</a> Nzl <a href="http://cheapniceshoesonline.webs.com/">cheap ugg boots shop online</a> cg <a href="http://cheapniceshoesonline.webs.com/">http://cheapnicesh
oesonline.webs.com/</a> gr http://cheapniceshoesonline.webs.com/
 
 
 GonSwanteelon, 3 января 2013 05:44
HvwQag <a href="http://straightenerstylesataustralia.info/">ghd straighteners australia</a> bQnY <a href="http://straightenerstylesataustralia.info/">http://straig
htenerstylesataustralia.info/</a> iUsD http://straightenerstylesataustralia.info/ EurTcf <a href="http://702fjcrew.net/">christian louboutin</a> nYdD <a href="http://702fjcrew.net/">http://702fjcrew.net/</a> oIqR http://702fjcrew.net/ SfkYto <a href="http://www.fairmontchiro.com/">ugg boots uk sale</a> wXmR <a href="http://www.fairmontchiro.com/">http://www.fairmontchiro.c
om/</a> zPcL http://www.fairmontchiro.com/
 
 
 nitomoirE, 3 января 2013 14:01
Jzpnor <a href="http://www.rexandi.com/">gucci Ш”Іј</a> Dpqaue <a href="http://www.rexandi.com/">gucci Ш”Іј ҐбҐуҐє</a> Moujnc <a href="http://www.rexandi.com/">gucci Ґ­©`Ґ±©`Ґ№</a> Kiqbpc http://www.rexandi.com/ Malmip <a href="http://www.rexandi.com/">http://www.rexandi.com/</a>
;
 
 
 nitomoirE, 4 января 2013 06:39
Jlwilp <a href="http://www.nodaeastmidlands.org/">louis vuitton pas cher</a> Vecorj <a href="http://www.nodaeastmidlands.org/">louis vuitton</a> Drhdyl <a href="http://www.nodaeastmidlands.org/">sac louis vuitton pas cher</a> Yqrywi http://www.nodaeastmidlands.org/ Owkhxi <a href="http://www.nodaeastmidlands.org/">http://www.nodaeastmidl
ands.org/</a>
 
 
 GonSwanteelon, 4 января 2013 12:46
QkpCyr <a href="http://www.architectspot.com/">sale uggs</a> cFcV <a href="http://www.architectspot.com/">http://www.architectspot.c
om/</a> sKgU http://www.architectspot.com/ QuhTjb <a href="http://shophairsstraighteners.com/">cheap ghd hair straighteners</a> uQxA <a href="http://shophairsstraighteners.com/">http://shophairsstrai
ghteners.com/</a> gCnU http://shophairsstraighteners.com/ TioNyp <a href="http://bocasliving.com/tiffanyandco.php">tiffany canada</a> bCeL <a href="http://bocasliving.com/tiffanyandco.php">http://bocaslivi
ng.com/tiffanyandco.php</a> hCpV http://bocasliving.com/tiffanyandco.php
 
 
 nitomoirE, 5 января 2013 05:55
Hccofp <a href="http://www.tciinc.net/">ugg ҐўҐ¦ҐИҐмҐГҐИ</a> Tnyyut <a href="http://www.tciinc.net/">ugg ҐЦ©`ҐД ј¤°І</a> Xiqstf <a href="http://www.tciinc.net/">uggµкЕn</a> Pjasfc http://www.tciinc.net/ Tnisms <a href="http://www.tciinc.net/">http://www.tciinc.net/</a>
 
 
 pemySpournorp, 5 января 2013 06:04
PxaOyf <a href="http://genuinebootssales.webs.com/">genuine uggs</a> PqwNxy <a href="http://australiasalesuk.webs.com/">uggs australia uk</a> JghKgz <a href="http://bootsonsalescheap.webs.com/">cheap uggs for sale</a>
 
 
 pemySpournorp, 6 января 2013 05:41
AswKce <a href="http://genuinebootssales.webs.com/">genuine ugg boots uk</a> MxtWxb <a href="http://australiasalesuk.webs.com/">ugg australia sale</a> MxaNuf <a href="http://bootsonsalesuk.webs.com/">uggs on sale uk</a> DhcXtb <a href="http://bootuksaleoutlets.webs.com/">ugg boots uk sale outlet</a> NxlNfr <a href="http://cheapbootsonlineclearance.webs.com/">cheap ugg boots </a> ClwCyr <a href="http://bootsonclearances.webs.com/">ugg boots clearance sale online</a>
 
 
 Clachasmaks, 7 января 2013 18:42
HhyPaw http://fsqicai.com/ SfjQrh <a href="http://fsqicai.com/">louis vuitton sacs pas cher</a> TsoRdk <a href="http://fsqicai.com/">http://fsqicai.com/</a> GwjNjb http://codex-atlanticus.org/ YcfZrc <a href="http://codex-atlanticus.org/">louis vuitton</a> JfdHek <a href="http://codex-atlanticus.org/">http://codex-atlanticus.org
/</a> YsnHac http://powderpuffrace.org/ DurLii <a href="http://powderpuffrace.org/">beats by dre</a> KgiPfk <a href="http://powderpuffrace.org/">http://powderpuffrace.org/<
;/a>
 
 
 Clachasmaks, 14 января 2013 05:25
NqvYtk http://cheapstraighteneroutlet.co.uk/ EzcGdc <a href="http://cheapstraighteneroutlet.co.uk/">cheap ghd straighteners</a> YgbGdr <a href="http://cheapstraighteneroutlet.co.uk/">http://cheapstraig
hteneroutlet.co.uk/</a> CsrOco http://futurevisionaward.com/ MzxEgk <a href="http://futurevisionaward.com/">sacoche louis vuitton homme</a> KvaGsj <a href="http://futurevisionaward.com/">http://futurevisionaward.c
om/</a> UvhQeb http://hairstraighteneruksale.co.uk/ YoeDwt <a href="http://hairstraighteneruksale.co.uk/">ghd hair straightener</a> JtmLdn <a href="http://hairstraighteneruksale.co.uk/">http://hairstraight
eneruksale.co.uk/</a>

JbeIep http://hairstraightenerstores.co.uk/ QsgThn <a href="http://hairstraightenerstores.co.uk/">cheap ghd hair straighteners</a> XdcHbo <a href="http://hairstraightenerstores.co.uk/">http://hairstraight
enerstores.co.uk/</a> TpgOeu http://itfnetwork.org/ TnsIha <a href="http://itfnetwork.org/">ghd hair straighteners cheap</a> HtsCfk <a href="http://itfnetwork.org/">http://itfnetwork.org/</a> LzmRon http://dangelosangels.com/ FqfHzu <a href="http://dangelosangels.com/">ghd straighteners</a> FwxPqq <a href="http://dangelosangels.com/">http://dangelosangels.com/<
;/a>
 
 
 EsossyLiprorm, 21 января 2013 01:05
Zlzmyt <a href="http://www.nodaeastmidlands.org/">sac louis vuitton pas cher</a> Xcztzv http://www.nodaeastmidlands.org/ Rhxzpc <a href="http://www.nodaeastmidlands.org/">http://www.nodaeastmidl
ands.org/</a> Ttafgz <a href="http://www.ritmojunction.com/">gucci bags outlet</a> Idpwxz http://www.ritmojunction.com/ Uqneed <a href="http://www.ritmojunction.com/">http://www.ritmojunction.c
om/</a> Zyzldw <a href="http://www.octopussretail.com/">ghd straightener</a> Tdtjbn <a href="http://www.octopussretail.com/">http://www.octopussretail
.com/</a> Bawefz http://www.octopussretail.com/ Fcxpep <a href="http://christianlouboutin.mtiadvantage.com/">christian louboutin outlet</a> Doiztd <a href="http://christianlouboutin.mtiadvantage.com/">http://chris
tianlouboutin.mtiadvantage.com/</a> Cfacvq http://christianlouboutin.mtiadvantage.com/ Zmppfy <a href="http://www.hostsupersave.com/">louis vuitton outlet stores</a> Iortef <a href="http://www.hostsupersave.com/">http://www.hostsupersave.c
om/</a> Bigblk http://www.hostsupersave.com/ Jkcoqq <a href="http://eplersmaplesyrup.com/christianlouboutinsale.php">c
hristian louboutin shoes on sale</a> Tdddtn http://eplersmaplesyrup.com/christianlouboutinsale.php Efkfou <a href="http://eplersmaplesyrup.com/christianlouboutinsale.php">h
ttp://eplersmaplesyrup.com/christianlouboutinsale.php</a>
 
 
 Clachasmaks, 21 января 2013 20:33
PkqAtk http://fsqicai.com/ WviDqk <a href="http://fsqicai.com/">louis vuitton sac boutique</a> DavAam <a href="http://fsqicai.com/">http://fsqicai.com/</a>
MbrMma http://itfnetwork.org/ UzeZih <a href="http://itfnetwork.org/">cheap ghd hair straightener</a> TjnXis <a href="http://itfnetwork.org/">http://itfnetwork.org/</a>
WllUcz http://pedantique.org/ DlpDgf <a href="http://pedantique.org/">sac louis vuitton</a> GtrXxe <a href="http://pedantique.org/">http://pedantique.org/</a>
Cus <a href="http://www.m-eek.com/">http://www.m-eek.com/</a> Oqb http://www.m-eek.com/ Rgx <a href="http://www.m-eek.com/">christian louboutin|christian louboutin outlet|christian louboutin sale|christian louboutin uk</a>
QbxBjc http://mindfullivinghome.com/ SvgFyq <a href="http://mindfullivinghome.com/">ghd outlet</a> LdyUwf <a href="http://mindfullivinghome.com/">http://mindfullivinghome.c
om/</a>
Xnfhfb <a href="http://www.acoinsite.com/">ghd straighteners</a> Ienmdr <a href="http://www.acoinsite.com/">http://www.acoinsite.com/</
a> Luzuqo http://www.acoinsite.com/
 
 
 aftelpswawl, 22 января 2013 04:09
Oritps <a href="http://cheapbootsusasale.com/">cheap uggs on sale</a> Xeabob http://cheapbootsusasale.com/ Esfvsz <a href="http://cheapbootsusasale.com/">http://cheapbootsusasale.c
om/</a> Oupyhe <a href="http://bootsforcheaponline.com/">uggs for cheap</a> Bpxvhj http://bootsforcheaponline.com/ Nxkkue <a href="http://bootsforcheaponline.com/">http://bootsforcheaponli
ne.com/</a> Kcchre <a href="http://bootsussaleclearance.com/">ugg boots sale</a> Cfmibg http://bootsussaleclearance.com/ Gnenac <a href="http://bootsussaleclearance.com/">http://bootsussaleclear
ance.com/</a> Ntbrmq <a href="http://ghd.paulistchoristers.org/">ghd australia</a> Dgomvz http://ghd.paulistchoristers.org/ Iwswcp <a href="http://ghd.paulistchoristers.org/">http://ghd.paulistchor
isters.org/</a> Fuivra <a href="http://cheapbootssaleoutlet.com/">ugg uk outlet</a> Nqzmvm http://cheapbootssaleoutlet.com/ Ujsckm <a href="http://cheapbootssaleoutlet.com/">http://cheapbootssaleou
tlet.com/</a> Hpnvnm <a href="http://bootssaleforcheap.com/">ugg boots sale uk</a> Alipbe http://bootssaleforcheap.com/ Eitmjw <a href="http://bootssaleforcheap.com/">http://bootssaleforcheap.c
om/</a>
 
 
 aftelpswawl, 22 января 2013 17:06
Advjhk <a href="http://cheapbootssaleoutlet.com/">uggs uk outlet</a> Lfrmrf http://cheapbootssaleoutlet.com/ Lucqgu <a href="http://cheapbootssaleoutlet.com/">http://cheapbootssaleou
tlet.com/</a> Lrbcyx <a href="http://ghd.matrizonline.net/">ghd hair straighteners</a> Eqyeyh http://ghd.matrizonline.net/ Uddeyu <a href="http://ghd.matrizonline.net/">http://ghd.matrizonline.net
/</a> Eaavcl <a href="http://bootsforcheaponline.com/">ugg boots for cheap</a> Sygese http://bootsforcheaponline.com/ Jyesod <a href="http://bootsforcheaponline.com/">http://bootsforcheaponli
ne.com/</a> Owbfwu <a href="http://cozyfootwearusonsale.com/">uggs on sale</a> Nqfthn http://cozyfootwearusonsale.com/ Iqtfft <a href="http://cozyfootwearusonsale.com/">http://cozyfootwearuson
sale.com/</a> Tbadev <a href="http://bootsoutletusasale.com/">cheap uggs boots</a> Oyixst http://bootsoutletusasale.com/ Bzwfos <a href="http://bootsoutletusasale.com/">http://bootsoutletusasale
.com/</a> Fuvdtb <a href="http://ghd.paulistchoristers.org/">ghd straightener</a> Kmgipw http://ghd.paulistchoristers.org/ Xawdcj <a href="http://ghd.paulistchoristers.org/">http://ghd.paulistchor
isters.org/</a>
 
 
 Wislorkrill, 24 января 2013 18:27
Iobpax http://www.callifemagazine.net/ Ufzoqb <a href="http://www.callifemagazine.net/">http://www.callifemagazi
ne.net/</a> Qabypz http://burnplasty.net/ Qanxyw <a href="http://burnplasty.net/">http://burnplasty.net/</a> Erjkak http://www.acoinsite.com/ Hmkzpe <a href="http://www.acoinsite.com/">http://www.acoinsite.com/</
a> Xvvjfg http://www.callifemagazine.net/ Wenoha <a href="http://www.callifemagazine.net/">http://www.callifemagazi
ne.net/</a> Hcwiyk http://ghd.hairstraighteneruksale.co.uk/ Nzumaa <a href="http://ghd.hairstraighteneruksale.co.uk/">http://ghd.hair
straighteneruksale.co.uk/</a>

Uwa <a href="http://uggsforcheap.ctdigitalwi.com/">http://uggsforcheap
.ctdigitalwi.com/</a> Sig http://uggsforcheap.ctdigitalwi.com/ Xgi <a href="http://uggsforcheap.ctdigitalwi.com/">uggs for cheap|ugg boots cheap|ugg boots for cheap|ugg boots cheap |ugg boots for cheap online</a> Zmgaww <a href="http://eplersmaplesyrup.com/christianlouboutinsale.php">c
hristian louboutin on sale</a> Bgcukh http://eplersmaplesyrup.com/christianlouboutinsale.php Hcjpah <a href="http://eplersmaplesyrup.com/christianlouboutinsale.php">h
ttp://eplersmaplesyrup.com/christianlouboutinsale.php</a> Idojij <a href="http://www.imagetopography.com/">christian louboutin</a> Eyvxaj http://www.imagetopography.com/ Lfidbv <a href="http://www.imagetopography.com/">http://www.imagetopograp
hy.com/</a>
 
 
 Mymnpooms, 26 января 2013 14:13
OhePfn http://www.dominionenv.net/ YucGia <a href="http://www.dominionenv.net/">http://www.dominionenv.net/&
lt;/a> ZsvVzd <a href="http://www.dominionenv.net/">michael kors handbags outlet online</a> HzdBzv <a href="http://www.dominionenv.net/">michael kors handbags outlet online</a> BvuMjj <a href="http://www.dominionenv.net/">michael kors handbags</a>
 
 
 Mymnpooms, 27 января 2013 01:54
FjsKef http://www.katerinahotel-ios.com/ WwlWzl <a href="http://www.katerinahotel-ios.com/">http://www.katerinahot
el-ios.com/</a> AqcExl <a href="http://www.katerinahotel-ios.com/">louboutin uk outlet</a> OrmEcm <a href="http://www.katerinahotel-ios.com/">christian louboutin uk</a> CztMau <a href="http://www.katerinahotel-ios.com/">christian louboutin uk</a>
 
 
 EsossyLiprorm, 29 января 2013 01:53
Jixjht <a href="http://cheapuggboots.chestnuttreebandb.com/">cheap ugg boots uk</a> Egcxbl <a href="http://cheapuggboots.chestnuttreebandb.com/">http://cheap
uggboots.chestnuttreebandb.com/</a> Eggqgu http://cheapuggboots.chestnuttreebandb.com/ Nvyghg <a href="http://www.imagetopography.com/">christian louboutin</a> Ruxppq http://www.imagetopography.com/ Jhixlf <a href="http://www.imagetopography.com/">http://www.imagetopograp
hy.com/</a> Fdnhhh <a href="http://gturismo4.net/">borse louis vuitton</a> Ewdqbo http://gturismo4.net/ Zbdqfy <a href="http://gturismo4.net/">http://gturismo4.net/</a>

YmcAfg <a href="http://shophairsstraighteners.com/">ghd hair straightener australia</a> RprBrq <a href="http://shophairsstraighteners.com/">http://shophairsstrai
ghteners.com/</a> LzrCox http://shophairsstraighteners.com/ EovVif <a href="http://ghduk.hobokenpba.org/">ghd straighteners</a> QqhPjk <a href="http://ghduk.hobokenpba.org/">http://ghduk.hobokenpba.org
/</a> PvtWvg http://ghduk.hobokenpba.org/ KflLse <a href="http://ghd.shophairsstraightener.com/">ghd straightener australia</a> IkeGtb <a href="http://ghd.shophairsstraightener.com/">http://ghd.shophai
rsstraightener.com/</a> RqkYdo http://ghd.shophairsstraightener.com/ VboIkr <a href="http://ghdstraighteners.billygale.com/">ghd</a> DfwLkb <a href="http://ghdstraighteners.billygale.com/">http://ghdstraigh
teners.billygale.com/</a> WvkZju http://ghdstraighteners.billygale.com/ QziIam <a href="http://ghd.hairstraighteneruksale.com/">cheap ghd hair straightener</a> CutFqo <a href="http://ghd.hairstraighteneruksale.com/">http://ghd.hairst
raighteneruksale.com/</a> EgdAqa http://ghd.hairstraighteneruksale.com/
 
 
 Clachasmaks, 30 января 2013 05:18
AzhVrg http://www.hantscountyfcs.org/ QfgZui <a href="http://www.hantscountyfcs.org/">http://www.hantscountyfcs
.org/</a> KtgFpw <a href="http://www.hantscountyfcs.org/">ghd </a> NytBfy http://stnicholaspreschool.org/ VhsPui <a href="http://stnicholaspreschool.org/">http://stnicholasprescho
ol.org/</a> RyoRgp <a href="http://stnicholaspreschool.org/">beats by dre cheap</a> CbpPae http://expandednotion.com/ GdtVni <a href="http://expandednotion.com/">http://expandednotion.com/<
;/a> ZomWcx <a href="http://expandednotion.com/">chanel bags</a> FoeNyp http://holisticcouture.com/ VzfFcc <a href="http://holisticcouture.com/">http://holisticcouture.com/&
lt;/a> QdjObd <a href="http://holisticcouture.com/">gucci handbags on sale</a> ZdtTuq http://30000in30days.com/ SplHdm <a href="http://30000in30days.com/">http://30000in30days.com/</
a> GorFou <a href="http://30000in30days.com/">louis vuitton handbags</a>
 
 
 Mymnpooms, 30 января 2013 12:47
IrdQjr http://www.dominionenv.net/ CtkXwv <a href="http://www.dominionenv.net/">http://www.dominionenv.net/&
lt;/a> IriNjc <a href="http://www.dominionenv.net/">michael kors handbags</a> JovRnz <a href="http://www.dominionenv.net/">michael kors handbags outlet online</a> UraEvn <a href="http://www.dominionenv.net/">michael kors handbags</a>
 
 
 scastuctump, 30 января 2013 16:10
HbEkyQj <a href="http://www.ritmojunction.com/">gucci handbags outlet</a> ImEhbNp <a href="http://www.ritmojunction.com/">http://www.ritmojunction.c
om/</a> MsGbiQe http://www.ritmojunction.com/ AhLzmXu <a href="http://arcadisgrip.com/">christian louboutin</a> SlAbaWf <a href="http://arcadisgrip.com/">http://arcadisgrip.com/</a>
; PbAtlCs http://arcadisgrip.com/ LzUpoMj <a href="http://rysc1.com/">dr dre headphones</a> ArBxbZi <a href="http://rysc1.com/">http://rysc1.com/</a> SmOemWz http://rysc1.com/ NlBznHb <a href="http://gturismo4.net/">louis vuitton</a> OoHoqTp <a href="http://gturismo4.net/">http://gturismo4.net/</a> LyNjzVg http://gturismo4.net/ EuYwiAz <a href="http://kambodscha-hilfe.org/">louis vuitton outlet store</a> CzUhcQs <a href="http://kambodscha-hilfe.org/">http://kambodscha-hilfe.org
/</a> AyDfqHa http://kambodscha-hilfe.org/
 
 
 Mymnpooms, 30 января 2013 21:40
QilFra http://www.katerinahotel-ios.com/ SdeGgn <a href="http://www.katerinahotel-ios.com/">http://www.katerinahot
el-ios.com/</a> XlgKmt <a href="http://www.katerinahotel-ios.com/">louboutin uk outlet</a> FliQdu <a href="http://www.katerinahotel-ios.com/">louboutin</a> PutSxo <a href="http://www.katerinahotel-ios.com/">christian louboutin</a>
 
 
 Clachasmaks, 1 февраля 2013 03:28
JhpVrj http://www.watercustomer.org/ RilAey <a href="http://www.watercustomer.org/">http://www.watercustomer.o
rg/</a> WvzHqo <a href="http://www.watercustomer.org/">christian louboutin outlet sale</a> XvdZas http://www.bettyyee2010.com/ UlfUah <a href="http://www.bettyyee2010.com/">http://www.bettyyee2010.com
/</a> LzpDmg <a href="http://www.bettyyee2010.com/">louis vuitton purse</a> RddOuo http://www.arichworldview.com/ IyyCed <a href="http://www.arichworldview.com/">http://www.arichworldview
.com/</a> QofIbv <a href="http://www.arichworldview.com/">christian louboutin outlet</a> BpkUwd http://www.hantscountyfcs.org/ XnzUxb <a href="http://www.hantscountyfcs.org/">http://www.hantscountyfcs
.org/</a> PqtMtw <a href="http://www.hantscountyfcs.org/">ghd outlet</a> ZzoObk http://ilhrexcellence.org/ QzvCvw <a href="http://ilhrexcellence.org/">http://ilhrexcellence.org/<
;/a> UdkYlp <a href="http://ilhrexcellence.org/">michael kors handbags outlet</a>
 
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Популярное
 • Депутату Альберту Кононенко буде виплачена компенсація за шкоду, завдану органами досудового розслідування
 • Суд стягнув 76 тисяч відшкодування з «АТБ», де жінка впала на розлитій олії
 • Справа №643/21744/19
 • Лесик обещал-не сделал...
 • НБУ продает на аукционе 40 тонн монет, выведенных из эксплуатации
 • Втрое больше заболевших. Ждет ли Украину взрыв коронавируса в сентябре
 • “Карантин – незаконний”, – адвокат Криворучко
 • Видео момента нападения на автобус в Люботине попало в соцсети (видео)
 • Основатель Zoom за день заработал 5 млрд долларов
 • Лерос обозвал Зеленского лжецом и "клоуном с 95 Квартала"

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .