Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК ПРИСВОЄННЯ КАДАСТРОВОГО НОМЕРА ЗЕМЕЛЬНІЙ ДІЛЯНЦІ
Категория: Важно знать

altПостановою Кабінету Міністрів України № 749 від 18. 08. 2010 р. затверджено Тимчасовий порядок присвоєння кадастрового номера земельній ділянці (із змінами, внесениями згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 791 від 20. 07. 2011 р. ) (далі — Тимчасовий порядок).
 
Загальні питання Тимчасового порядку
 
Тимчасовий порядок визначає процедуру присвоєння кадастрового номера земельній ділянці та внесення відповідних даних до державного реєстру земель.
 
Кадастровий номер земельної ділянки — індивідуальний цифровий код (номер) земельної ділянки, що не повторюється на всій території України, присвоюється земельній ділянці під час проведення її державної реєстрації і зберігається за нею протягом усього часу існування такої ділянки.
 
Кадастровий номер земельної ділянки визначається з використанням автоматизованої системи державного земельного кадастру.
 
Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці незалежно від форми власності. У разі переходу права власності на земельну ділянку від однієї особи до іншої, виникнення інших, крім права власності, речових прав на земельну ділянку, зміни речових прав на земельну ділянку кадастровий номер не змінюється.
 
У разі поділу чи об'єднання земельній ділянці присвоюється новий кадастровий номер. Актуалізацію чергового кадастрового плану здійснюють територіальні органи Держземагентства.
 
Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці здійснюють територіальні органи Держземагентства протягом 10 робочих днів.
 
Визначення та присвоєння кадастрового номера
 
Кадастровий номер земельної ділянки визначається за результатами складення документації із землеустрою до її погодження та прийняття рішення про надання земельної ділянки у власність (користування) в установленому порядку.
 
Для визначення кадастрового номера земельної ділянки замовник документації із землеустрою або уповноважена ним особа подає до територіального органу Держземагентства за місцем розташування земельної ділянки:
 
заяву про визначення кадастрового номера земельної ділянки;
 
копію документа, що посвідчує особу набувача права на земельну ділянку або її власника, а у разі подання заяви уповноваженою ними особою — також копію документа, що підтверджує його повноваження діяти від імені таких осіб;
 
відповідну документацію із землеустрою; файл обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді, який складається на кожну земельну ділянку та оформлюється відповідно до вимог, установлених Держземагентством;
 
копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів — для фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби, ідентифікаційного коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податкового номера — для юридичної особи;
 
документи про внесення плати за перевірку обмінного файла.
 
Під час подання заяви фізична особа пред'являє паспорт або інший документ, що посвідчує особу, а у разі подання заяви уповноваженою особою — також документ, що підтверджує її повноваження діяти від імені такої особи.
 
Посадова особа територіального органу Держземагентства присвоює зазначеній заяві та документації із землеустрою обліковий номер.
 
Територіальний орган Держземагентства протягом З робочих днів з дня надходження документів перевіряє:
 
документацію із землеустрою на відповідність умовам надання земельної ділянки щодо її цільового призначення, оцінки, кількісних та якісних характеристик згідно із дозволом на розроблення документації із землеустрою;
 
дані обмінного файла — документації із землеустрою; дані про земельну ділянку — черговому кадастровому плану.
 
За результатами перевірки територіальний орган Держземагентства:
 
у разі відповідності даних, визначає кадастровий номер земельної ділянки Тимчасового порядку та вносить до обмінного файла відомості про кадастровий номер земельної ділянки;
 
складає в електронній (цифровій) формі з використанням автоматизованої системи протокол проведення перевірки документації із землеустрою та обмінного файла.
Передає до державного підприємства «Центр державного земельного кадастру» — адміністратора автоматизованої системи обмінний файл та протокол проведення перевірки через засоби електрозв'язку.
 
Адміністратор автоматизованої системи здійснює протягом 5 робочих днів з дня надходження документів:
 
1) перевірку обмінного файла щодо:
 
відповідності вимогам, установленим до його структури, змісту та формату;
 
відповідності вимогам, установленим до структури кадастрового номера земельної ділянки;
 
відповідності і структурних елементів кадастрового номера земельної ділянки даним індексної кадастрової карти;
 
відсутності дублювання кадастрового номера земельної ділянки;
 
2) процедуру приймання обмінного файла;
 
3) внесення даних обмінного файла до автоматизованої системи, — у разі відсутності зауважень до обмінного файла;
 
4) внесення даних про результати перевірки обмінного файла до складеного територіальним органом Держземагентства протоколу проведення перевірки та повертає його через засоби електрозв'язку територіальному органу Держземагентства.
 
Територіальний орган Держземагентства після отримання від адміністратора автоматизованої системи протоколу проведення перевірки:
 
1) у разі відсутності в протоколі проведення перевірки зауважень до документації із землеустрою та обмінного файла — не пізніше наступного робочого дня робить на •титульному аркуші документації із землеустрою, матеріалах документації із землеустрою, що містять графічне зображення земельної ділянки, відомостях про координати поворотних точок меж земельної ділянки, їх частин, обмежень, угідь позначку, в якій зазначаються кадастровий номер, дати його визначення та внесення відомостей до автоматизованої системи, прізвище та ініціали посадової особи, що зробила таку позначку, і ставиться її підпис. Виправлення у такій позначці не допускаються;
 
2) повертає у день звернення заявнику документацію із землеустрою та протокол проведення перевірки. У разі наявності зауважень до документації із землеустрою та обмінного файла документація із землеустрою повертається без позначки.
 
У протоколі проведення перевірки зазначаються дата та номер протоколу проведення перевірки; обліковий номер заяви і документації із землеустрою; вид та найменування документації із землеустрою; прізвище, ім'я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів — для фізичної особи або серію, номер паспорта — для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття номера та повідомила про це відповідному органу державної податкової служби; найменування набувача права на земельну ділянку, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер — для юридичної особи; категорія земель; цільове призначення земельної ділянки; місце розташування земельної ділянки; визначений кадастровий номер земельної ділянки; відомості про розробника, документації із землеустрою; відомості про відповідність документації із землеустрою — умовам надання земельної ділянки щодо її цільового призначення, оцінки, кількісних та якісних характеристик згідно із дозволом на розроблення документації із землеустрою, даних обмінного файла — документації із землеустрою, даних про земельну ділянку — черговому кадастровому плану, обмінного файла — вимогам до його структури, змісту та формату, відповідність вимогам, установленим до структури кадастрового номера земельної ділянки, відповідність структурних елементів кадастрового номера земельної ділянки даним індексної кадастрової карти, відсутність дублювання кадастрового номера земельної ділянки; викопіювання з чергового кадастрового плану; загальний висновок щодо результатів проведення перевірки документації із землеустрою та обмінного файла; дата внесення відомостей до автоматизованої системи (у разі внесення); прізвища, ініціали та посади осіб, що провели перевірку документації із землеустрою та обмінного файла.
 
Протокол проведення перевірки підписується посадовою особою територіального органу Держземагентства та засвідчується печаткою.
 
Кадастровий номер присвоюється земельній ділянці після погодження документації із землеустрою та прийняття рішення про надання земельної ділянки у власність (користування) під час здійснення державної реєстрації земельної ділянки в Поземельній книзі в установленому порядку. Датою присвоєння кадастрового номера є дата відкриття Поземельної книги. 
 
Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, переданій у власність (користування) без проведення її державної реєстрації
 
Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, переданій у власність (користування) без проведення її державної реєстрації, здійснюють територіальні органи Держземагентства протягом 24 робочих днів.
 
Для визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, переданій у власність (користування) без проведення її державної реєстрації, власник (користувач) такої ділянки або уповноважена ним особа подає до територіального органу Держземагентства за місцезнаходженням земельної ділянки заяву про державну реєстрацію земельної ділянки та копії:
 
документа, що посвідчує особу, а для уповноваженої особи також документа, що посвідчує її повноваження; документа, що посвідчує право на земельну ділянку; копію реєстраційного номера облікової картки платника податків (ідентифікаційного номера) згідно з Державним реєстром фізичних осіб — платників податків та інших обов'язкових платежів — для фізичної особи, крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття номера та повідомили про це відповідному органу державної податкової служби, ідентифікаційного коду згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податкового номера — для юридичної особи, документів про внесення плати за формування обмінного файла, здійснення державної реєстрації земельної ділянки, надання витягу з Поземельної книги.
 
Посадова особа територіального органу Держземагентства присвоює заяві про державну реєстрацію обліковий номер.
 
Адміністратор автоматизованої системи протягом 15 робочих днів з дня надходження документів:
 
формує обмінний файл, вносить відомості про визначений кадастровий номер земельної ділянки до обмінного
 
файла, проводить перевірку та процедуру приймання обмінного файла;
 
перевіряє кадастровий номер земельної ділянки відповідно до Тимчасового порядку;
 
складає в електронній формі з використанням автоматизованої системи протокол проведення перевірки в частині відповідності даних;
 
передає до територіального органу Держземагентства обмінний файл та протокол проведення його перевірки через засоби електрозв'язку.
 
Територіальний орган Держземагентства протягом 5 робочих днів після отримання від адміністратора автоматизованої системи обмінного файла та протоколу проведення перевірки:
 
1) перевіряє відповідність даних обмінного файла — документації із землеустрою; даних про земельну ділянку — черговому кадастровому плану;
 
2) вносить дані про результати перевірки до складеного адміністратором автоматизованої системи протоколу проведення перевірки;
 
3) у разі відсутності зауважень до документації із землеустрою та обмінного файла:
 
присвоює кадастровий номер земельній ділянці з відкриттям Поземельної книги в установленому порядку; повідомляє адміністратора автоматизованої системи про необхідність внесення відомостей до автоматизованої системи; робить на титульному аркуші документації із землеустрою, матеріалах документації із землеустрою, що містять графічне зображення земельної ділянки, документах, що містять відомості про координати поворотних точок меж земельної ділянки, їх частин, обмежень, угідь тощо, позначку, в якій зазначаються кадастровий номер, дати його визначення та присвоєння, внесення даних до автоматизованої системи, прізвище та ініціали посадової особи, що зробила цю позначку, і ставиться її підпис. Виправлення у такій позначці не допускаються;
 
видає витяг з Поземельної книги із зазначенням кадастрового номера в установленому порядку та надає його власнику (користувачу) у день звернення разом з протоколом проведення перевірки.
 
У разі невідповідності даних Тимчасовому порядку територіальний орган Держземагентства інформує власника (користувача) такої ділянки або уповноважену ним особу про необхідність розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та надає йому протокол проведення перевірки.

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

Популярное
 • Коньяк, водка и разбитые квадроциклы. Как директор НАБУ Сытник оказался в реестре коррупционеров и приведет ли это к его отставке
 • БУДУТ СЛУШАТЬ ЗАНОВО: ДЕЛО КЕРНЕСА ВЕРНУЛИ В СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
 • Бывший "министр ДНР" сдался СБУ – спецслужба
 • Ночью избит и ограблен полицейский: у патрульного отобраны барсетка и телефон (ФОТО)
 • Газель проти BMW Х5: як власник розтрощеного бусика із потерпілого став обвинуваченим (відео)
 • В Харькове ушла из жизни председатель апелляционного суда
 • Страсти в Харьковском облсовете: Как антикоррупционер Булах может стать коррупционером
 • БЛАГОДАРЯ ЧИНОВНИКУ, ЗЕМЛИ ЗАПОВЕДНИКА РАЗДАЛИ ЧАСТНИКАМ ПОД ДАЧИ
 • Директор департамента ГАСК в Харьковской области отстранена от исполнения служебных обязанностей
 • Турция перебрасывает танки, военную технику к границе с Сирией

 • Наш опрос

  Погода в Харькове

  Погода в Харькове

  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)

  Курсы наличного обмена на сегодня  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .