Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ІНДИВІДУАЛЬНИХ (САДИБНИХ) ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ, ЯКІ ЗБУДОВАНІ БЕЗ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
Категория: Важно знать

altНаказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України № 91 від 24. 06. 2011 р. затверджено Порядок прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків І та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт, і проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж (далі — Порядок).
 
Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та діє до 30. 01. 2013 року.
 
Загальні положення Порядку
 
Порядок встановлює процедуру та умови прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків І та II категорій складності (далі — об'єкти), збудованих до 31. 12. 2009 р. без дозволу на виконання будівельних робіт, заяви про прийняття в експлуатацію яких подано до 31. 12. 2012 р., а також механізм проведення технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж.
 
У Порядку терміни вживаються в таких значеннях: господарські (присадибні) будівлі — допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;
 
господарські (присадибні) споруди — земельні поліпшення, що не належать до будівель та приміщень, призначені для виконання спеціальних технічних функцій, до яких належать колодязі, вигрібні ями, огорожі, ворота, хвіртки, замощення тощо;
 
дачний будинок — будинок, який використовується протягом року з метою позаміського відпочинку;
 
замовник — особа, що має право власності чи право користування земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт, та подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;
 
індивідуальний (садибний) житловий будинок — будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, поверховість якої не повинна перевищувати 4-х поверхів, призначена для постійного у ній проживання та яка складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;
 
садовий будинок — будинок для літнього (сезонного) використання;
 
технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єктів — комплекс заходів, спрямованих на встановлення технічного стану будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єктів з метою визначення можливості або неможливості їх подальшої безпечної експлуатації.
 
Громадські будинки, які відносяться до І та II категорій складності, визначаються відповідно до будівельних норм, державних стандартів і правил.
 
Проведення технічного обстеження
 
Технічне обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта (далі — технічне обстеження) проводиться відповідно до Порядку з урахуванням вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил суб'єктом господарювання (далі виконавець).
 
Технічне обстеження об'єкта включає в себе такі етапи: підготовка до технічного обстеження об'єкта; попереднє (візуальне) обстеження об'єкта, в т. ч. огляд і фотографування об'єкта та його конструктивних елементів, визначення категорії складності об'єкта, вирішення питання щодо необхідності застосування, спеціального устаткування, приладів та апаратури під час технічного обстеження;
 
детальне (інструментальне) обстеження об'єкта, в т. ч. визначення параметрів і характеристик матеріалів, виробів та конструкцій, а також при необхідності порушення перед виконавцем питання щодо залучення до технічного обстеження атестованих лабораторій для проведення необхідних досліджень чи інших відповідальних фахівців для прийняття обгрунтованого рішення.
 
Якщо етапи технічного обстеження об'єкта, що проводилось, не збігаються з указаними етапами, зазначаються фактично пройдені етапи технічного обстеження.
 
Виконавець визначає відповідального фахівця (відповідальних фахівців), який з урахуванням виду, складності, технічних та інших особливостей об'єкта при здійсненні технічного обстеження та з урахуванням проведених заходів, передбачених Порядком, проводить оцінку технічного стану об'єкта та за результатами готує звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта.
 
Не дозволяється проведення технічного обстеження виключно за фотографіями, відеозаписами, кресленнями чи іншими документами без візуального огляду об'єкта.
 
На основі інформації, отриманої під час технічного обстеження, з урахуванням даних технічного паспорта, виданого бюро технічної інвентаризації, а також проектної та іншої технічної документації на об'єкт (якщо така є) складається звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта.
 
Звіт складається на бланку виконавця. Пронумерований та прошнурований звіт скріплюється підписом і особистою печаткою відповідального фахівця (відповідальних фахівців), що його склав (склали), та затверджується виконавцем. Звіт складається не менше ніж у 2 примірниках, один із яких зберігається виконавцем, а інший видається замовнику.
 
Прийняття в експлуатацію об'єктів
 
Прийняття в експлуатацію об'єктів здійснюється безоплатно Державною архітектурно-будівельною інспекцією України та її територіальними органами (далі — Інспекція) за результатами технічного обстеження їх будівельних конструкцій та інженерних мереж та за наявності документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщений об'єкт, шляхом реєстрації поданої замовником декларації про готовність об'єкта до експлуатації.
 
Замовник або його уповноважена особа подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції за місцезнаходженням об'єкта заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта за формою, наведеною у додатку 3 до Порядку, до якої додаються:
 
2 примірники заповненої декларації;
 
звіт про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта з висновком про їх відповідність вимогам надійності і безпечної експлуатації;
 
засвідчені в установленому порядку копії: документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщено об'єкт; технічного паспорта, виданого бюро технічної інвентаризації.
 
Заява про прийняття в експлуатацію об'єкта підписується також співвласниками земельної ділянки та зазначеного об'єкта (у разі їх наявності).
 
Інспекція розглядає зазначені вище документи та приймає протягом 30 днів з дати їх подання рішення про реєстрацію декларації або її повернення.
 
Дані, зазначені у декларації, повинні узгоджуватись з документами, які подаються разом з нею. Згідно з ч. 10 ст. 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації, та за експлуатацію об'єкта без зареєстрованої декларації.
 
Інспекція повертає декларацію замовнику, якщо вона подана чи оформлена з порушенням вимог, установлених Порядком.
 
Повернення декларації з інших підстав не допускається.
 
У разі прийняття рішення про повернення декларації Інспекція у строк, передбачений для її реєстрації, надсилає замовнику письмове повідомлення про прийняте рішення з обгрунтуванням причин повернення.
 
Після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про повернення декларації, замовник може повторно подати до Інспекції документи згідно з Порядком.
 
Інспекція розглядає справи про адміністративне правопорушення і накладає адміністративні стягнення згідно із ст. 244-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 
Один примірник декларації після проведення реєстрації повертається замовнику, а другий — залишається в Інспекції, яка її зареєструвала.
 
Датою прийняття в експлуатацію об'єкта є дата реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації.
 
Зареєстрована декларація є підставою для укладення договорів про постачання на прийнятий в експлуатацію об'єкт та необхідних для його функціонування ресурсів — води, газу, тепла, електроенергії, включення даних про такий об'єкт до державної статистичної звітності та оформлення права власності на нього. При наявності правовстановлюючих документів щодо об'єкта, який вводиться в експлуатацію, зареєстрована декларація є також підставою для внесення змін до технічного паспорта об'єкта, виготовленого бюро технічної інвентаризації.
 
Замовник зобов'язаний протягом 7 календарних днів з дня прийняття в експлуатацію об'єкта подати копію декларації місцевому органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням об'єкта для подання такими органами інформації про прийнятий в експлуатацію об'єкт до органу державної статистики за формами, передбаченими звітно-статистичною документацією.
 
Видача дублікатів зареєстрованих декларацій
 
У разі втрати або пошкодження декларації Інспекція видає безоплатно дублікат зареєстрованої декларації протягом 10 робочих днів після надходження від замовника відповідної заяви та підтвердження розміщення ним у засобах масової інформації повідомлення про втрату декларації або надання пошкодженої декларації.
 
Виготовлення дубліката здійснюється шляхом поставлення на копії зареєстрованої декларації слова «ДУБЛІКАТ», підпису уповноваженої посадової особи, скріпленого печаткою Інспекції, та дати видачі дубліката.

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Декабрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Популярное
 • Справа № 922/3242/20
 • "Судьи говорят про справки СБУ - там же ничего нет". Как власть саботирует суды по санкциям СНБО
 • Осторожно, дети! Как завершились самые громкие "мажорные" аварии и что с ними делать
 • Рахунковий лист за січень 2021
 • Повестка в военкомат: виды повесток, правила и порядок вручения и ответственность за неявку
 • Сын убитого лидера джамахирии Муамара Каддафи решил баллотироваться в президенты в Ливии
 • ПОЛИЦИЯ ЗАДЕРЖАЛА ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ ЖЕНЩИНЫ НА МОСКОВСКОМ ПРОСПЕКТЕ
 • Справа № 752/17832/14-ц
 • Силовики разоблачили схему вывоза из Украины сотни тонн драгоценных металлов
 • Колонизация мира за 16-19 век , что это было на самом деле ?

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .