Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Про внесення змін до договору оренди земельної ділянки
Категория: Показательное дело

altІз положень статей 15 та 21 Закону України «Про оренду землі» статей 2, 7 Закону України «Про плату за землю» та статті 632 Цивільного кодексу України випливає, що чинним законодавством передбачено можливість зміни умов договору оренди землі за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у випадках, встановлених договором або законом
 
Верховний Суд України, розглянувши 4 липня 2011 року заяву Донецької міської ради про перегляд Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 4 листопада 2010 року в справі № 41/81пд за позовом Донецької міської ради до споживчого товариства «М», 3-я особа: Управління земельних ресурсів Донецької міської ради, — про внесення змін до договору оренди земельної ділянки, встановив таке.
 
У квітні 2010 року Донецька міська рала звернулася до суду із позовом до споживчого товариства «М» (СТ «М») про внесеній змін до договору оренди земельної ділянки.
 
Позов мотивовано тим, що у зв'язку з прийняттям 23 липня 2009 року Донецькою міською радою рішення № *, яким затверджено нову нормативну грошову оцінку розташованих на території м. Донецька земель, на адресу відповідача було надіслано проект договору про внесення змін до чинної редакції укладеного 31 березня 2003 року договору оренди земельної ділянки з розрахунком орендної плати, але відповідач на вказану пропозицію не відповів.
 
Посилаючись на викладене, Донецька міська рада просила внести зміни до пунктів 1. 3 та 3. 1 договору оренди земельної ділянки від 31 березня 2003 року в частині визначення розміру грошової оцінки земельної ділянки та орендної плати.
 
Рішенням Господарського суду Донецької області від 9 червня 2010 року позовні вимоги Донецької міської ради задоволено.
 
Постановою Донецького апеляційного господарського суду від 31 серпня 2010 року вказане рішення суду першої інстанції залишено без змін.
 
Вищий господарський суд України постановою від 4 листопада 2010 року скасував постанову Донецького апеляційного господарського суду від 31 серпня 2010 року та рішення Господарського суду Донецької області від 9 червня 2010 року. У задоволенні позовних вимог відмовлено.
 
Свій висновок Вищий господарський суд України мотивував відсутністю передбачених законодавством або умовами договору підстав для зміни розміру орендної плати.
 
У заяві про перегляд постанови Вищого господарського суду України від 4 листопада 2010 року з підстав, передбачених статтею 111-16 Господарського процесуального кодексу (ГПК) України, Донецька міська рада, посилаючись на неоднакове застосування судом касаційної інстанції положень статті 7 Закону України «Про плату за землю» (чинного на час прийняття оскаржуваних рішень), статті 21 Закону України «Про оренду землі», статті 188 Господарського кодексу (ГК) України, просила скасувати цю постанову та направити справу на новий розгляд до Вищого господарського суду України.
 
До поданої заяви Донецька міська рада долучила копію постанови Вищого господарського суду України від 19 січня 2011 року в справі № 41/153пд, в якій, на її думку, по-іншому застосовано судом касаційної інстанції одні й ті ж норми матеріального права в подібних правовідносинах.
 
Ухвалою від 28 квітня 2011 року Вищий господарський суд України допустив до провадження господарську справу № 41/81пд для перегляду Верховним Судом України постанови Вищого господарського суду України від 4 листопада 2010 року.
 
Перевіривши наведені в заяві доводи. Верховний Суд України вважає, що заява підлягає задоволенню з нижченаведених підстав.
 
У справі, яка розглядається, судами встановлено, що 31 березня 2003 року на підставі рішення Донецької міської ради від 21 червня 2000 року № ** «Про надання земельної ділянки споживчому товариству «М» під розміщення існуючих виробничих цехів у Київському районі» між виконавчим комітетом Донецької міської ради (орендодавцем) та СТ «М» (орендарем) було укладено договір оренди земельної ділянки (договір), відповідно до умов якого орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку, що знаходиться на території Київського району м. Донецька по проспекту Таманському, ***, площею 2 128м2, із земель запасу на термін до 21 червня 2015 року (пункти 1. 1, 2. 1 договору).
 
Цей договір зареєстровано у книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі, про що вчинено запис 11 грудня 2003 року №****.
 
Грошова оцінка земельної ділянки станом на час укладення договору становила 943 187, 82 грн (пункт 1. 3 договору).
 
Пунктом 3. 1 договору визначено, що на момент його укладення річна орендна плата становить 14 147, 82 грн. Орендна плата вноситься орендарем на поточний рахунок місцевого бюджету рівними частинами щомісячно протягом тридцяти календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
 
Рішенням Донецької міської ради від 23 липня 2009 року № * з урахуванням висновку державної експертизи землевпорядної документації Держкомзему України від 12 березня 2009 року № ***** затверджено нормативну грошову оцінку земель м. Донецька, що застосовується з 1 січня 2010 року, та введено в дію середню базову вартість 1 м2 земель у м. Донецьку в розмірі 248, 80 грн.
 
У зв'язку з викладеним позивач надіслав на адресу відповідача листом № ****** від 9 лютого 2010 року проект договору про внесення змін і доповнень до договору оренди земельної ділянки від 31 березня 2003 року.
 
Вказаним проектом договору передбачалося внести зміни та доповнення до пунктів 1. 3 та 3. 1 договору щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки з 1 січня 2010 року —4 959 948, 12 грн та щодо розміру з 1 січня 2010 року орендної плати — 3 % від нормативної грошової оцінки, що становить 148 798, 44 грн на рік.
 
Однак відповіді на наведену пропозицію укласти договір позивач не одержав.
 
Відповідно до статті 1 Закону України «Про оренду землі», орендою землі є засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.
 
Однією з істотних умов договору оренди землі є орендна плата, яка встановлюється згідно з методикою розрахунку орендної плати. Ця методика та порядок використання орендної плати для земель, які перебувають у державній або комунальній власності, встановлюються в договорі відповідно до Закону України «Про плату за землю» (статті 15 та 21 Закону України «Про оренду землі» в редакції на час виникнення спірних правовідносин).
 
Згідно зі статтею 632 Цивільного кодексу (ЦК) України, ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.
 
Статтею 2 Закону України «Про плату за землю» (в редакції на час виникнення спірних правовідносин) встановлено, що використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель. Розміри податку за земельні ділянки, грошову оцінку яких не встановлено, визначаються до її встановлення в порядку, визначеному цим законом. За земельні ділянки, надані в оренду, справляється орендна плата.
 
Частинами 4 та 5 статті 21 Закону України «Про оренду землі» (в редакції на час виникнення спірних правовідносин) встановлено, що річна орендна плата за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, не може бути меншою трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Законом України «Про плату за землю», та не може перевищувати 12 відсотків їх нормативної грошової оцінки.
 
Методику розрахунку ставок земельного податку визначено в статті 7 Закону України «Про плату за землю» (в редакції на час виникнення спірних правовідносин).
 
А порядок проведення нормативної грошової оцінки земель не рідше ніж один раз на 5—7 років передбачений статтею 18 Закону України «Про оцінку земель».
 
Відповідно до статті 651 ЦК України, зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.
 
Статтею 30 Закону України «Про оренду землі» передбачено, що зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення такої згоди спір вирішується в судовому порядку.
 
Згідно з пунктом 3. 3 договору, розмір орендної плати може змінюватись у випадках, передбачених нормативними актами України, а також коригуватись на коефіцієнт індексації грошової оцінки земель.
 
Відповідно до пункту 9. 1 договору, зміни умов цього договору або внесення доповнень до нього можливі тільки за згодою сторін, крім доповнень щодо розміру орендної плати в зв'язку з індексацією в законодавчому порядку грошової оцінки земель та зміни реквізитів для сплати орендної плати.
 
Отже, чинним законодавством передбачено можливість зміни умов договору оренди землі за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у випадках, встановлених договором або законом.
 
Оскільки сторонами в договорі оренди передбачено можливість збільшення розміру орендної плати, а орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності є регульованою ціною, то законодавча зміна граничного розміру цієї плати є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору.
За таких обставин висновок Вищого господарського суду України про відсутність підстав для внесення змін до договору щодо визначення розміру грошової оцінки земельної ділянки та розміру орендної плати не грунтується на вимогах закону.
 
Оскільки суд касаційної інстанції при вирішенні цієї справи неправильно застосував норми матеріального права, що суперечить висновкам цього суду в іншому судовому рішенні, зокрема у справі № 41/81пд, то заява підлягає задоволенню.
 
Керуючись статтями 111-23-111-25 ГПК України, Верховний Суд України постановив:
 
заяву Донецької міської ради задовольнити;
постанову Вищого господарського суду України від 4 листопада 2010 року скасувати;
справу направити на новий розгляд до суду касаційної інстанції.
 
Постанова є остаточною і може бути оскаржена тільки на підставі, встановленій пунктом 2 частини 1 етапі 111-16 ГПК України.
 
(Постанова Верховного Суду України від 4 липня 2011 року. Справа № 3-ббгс11. Головуючий — Берднік І. С. Судді — Балюк М. І., Барбара В. П., Вус С. М., Гошовська T. B., Григор'єва Л. І., Гуль B. C., Гуменюк B. I., Гусак М. Б., Ємець А. А., Жайворонок Т. Є., Заголдний В. В., Канигіна Г. В., Ковтюк Є. І., Колесник П. І., Короткевич М. Є., Косарев В. І., Кривенко В. В., Лященко Н. П., Маринченко В. Л., Охрімчук Л. І., Панталієнко П. В., Пивовар В. Ф., Пилипчук П. П., Потильчак О. І., Пошва Б. М., Прокопенко О. Б., Романюк Я. М., Сенін Ю.Л., Скотарь A. M., Таран Т. С., Терлецький О. О., Типов Ю. Г., Ніццький І. Б., Ярема А. Г. )

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Популярное
 • Карантин : НЕЗАКОННИЙ. Чому ...
 • “Їм кінець”: У ЗМІ потрапило листування Шарія і ОПЗЖ, де блогер обговорив, як посадити в СІЗО своїх противників
 • Вместо работы загорает на солнце: в сети появились фото Зайцевой за решеткой
 • Государственные проверки от А до Я: как бизнесу пережить приход инспектора. Инструкция
 • ВОЗ направит в Китай экспертов для поиска источника коронавируса
 • Зеленский подарил херсонский торговый порт друзьям Саакашвили
 • Даркнет в кармане: как работает черный рынок в Телеграме
 • Безхмарне життя експрокурора Нечипоренка
 • Щодо будівництва котеджного містечка «Еталон» по вул. Бєркоса, 151
 • Генпрокурору заплатили 1 мільйон доларів за закриття справи Бахматюка – Шабунін

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .