Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Коли голова держадміністрації може скасувати своє рішення
Категория: Показательное дело

altСуди попередніх інстанцій дійшли помилкового висновку стосовно того, що згідно з вимогами Закону України «Про місцеві державні адміністрації» голова місцевої державної адміністрації у разі принесення протесту прокурора позбавлений права скасовувати свої рішення, оскільки з підстав та у порядку, визначеному Законом України «Про прокуратуру», не виключається можливість перегляду головою місцевої адміністрації своїх рішень
 
Колегія суддів Вищого адміністративного суду України, розглянувши 15 травня 2012 року в порядку письмового провадження касаційну скаргу першого заступника прокурора м. Севастополя на постанову Окружного адміністративного суду м. Севастополя від 27 квітня 2011 року та ухвалу Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 19 вересня 2011 року в справі за позовом гр-ки С. до Севастопольської міської державної адміністрації, треті особи: Управління містобудування і архітектури Севастопольської міської державної адміністрації. Головне управління Держкомзему в м. Севастополі, Севастопольська міська філія ДП «Центр державного земельного кадастру» при Державному комітеті України із земельних ресурсів, — про визнання дій незаконними та скасування розпорядження, встановила таке.
 
У березні 2011 року гр-ка С. звернулась до суду з адміністративним позовом до Севастопольської міської державної адміністрації про визнання незаконними дій та скасування розпорядження.
 
Постановою Окружного адміністративного суду м. Севастополя від 27 квітня 2011 року, залишеною без змін ухвалою Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 19 вересня 2011 року, позовні вимоги задоволено.
 
Визнано незаконними дії Севастопольської міської державної адміністрації з видання розпорядження від 1 листопада 2010 року № * «Про скасування розпорядження голови міської державної адміністрації від 17 березня 2010 року № **». Визнано незаконним та скасовано розпорядження голови Севастопольської міської державної адміністрації від 1 листопада 2010 року № * «Про скасування розпорядження голови міської державної адміністрації від 17 березня 2010 року № **».
 
Задовольняючи позовні вимоги, суди попередніх інстанцій виходили з того, що оскаржуване розпорядження прийнято поза межами встановлених повноважень, бо згідно з вимогами Закону України «Про місцеві державні адміністрації» голова місцевої державної адміністрації у разі принесення протесту прокурора позбавлений права скасовувати свої рішення.
 
Не погоджуючись із судовими рішеннями, заступник прокурора м. Севастополя подав касаційну скаргу, в якій просить їх скасувати та ухвалити нове рішення, яким відмовити в задоволенні позовних вимог з мотивів неправильного застосування судами норм матеріального права.
 
Заслухавши доповідача, перевіривши матеріали справи на предмет повноти та всебічності дослідження їх судами та обгрунтованості застосування норм матеріального права до спірних правовідносин, вивчивши доводи касаційної скарги, колегія суддів вбачає підстави до її задоволення.
 
Ухвалюючи рішення щодо скасування розпорядження голови Севастопольської міської державної адміністрації від 1 листопада 2010 року № » «Про скасування розпорядження голови міської державної адміністрації від 17 березня 2010 року № **» суди не врахували такого.
 
Відповідно до статті 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації. Місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади. Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою.
 
Частинами 1 та 2 статті 6 цього Закону передбачено, що на виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова місцевої державної адміністрації в межах своїх повноважень видає розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів — накази.
 
Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій, прийняті в межах їхньої компетенції, є обов'язковими для виконання на відповідній території всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.
 
Згідно з частиною 1 статті 41 зазначеного Закону, голови місцевих державних адміністрацій видають розпорядження одноосібно і несуть за них відповідальність згідно із законодавством.
 
Відповідно до частини 8 статті 118 Конституції України, рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.
 
Зазначеній нормі відповідають приписи статті 43 Закону України «Про місцеві державні адміністрації». Так, частиною 1 цієї статті передбачено, що акти місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України або інтересам територіальних громад чи окремих громадян, можуть бути оскаржені до органу виконавчої влади вищого рівня або до суду.
 
Розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються Президентом України, головою місцевої державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку.
 
Тобто законодавством чітко обумовлено коло суб'єктів, яким надано повноваження скасовувати розпорядження голови державної адміністрації. Такими суб'єктами є Президент України, голова місцевої державної адміністрації вищого рівня або суд.
 
Згідно зі статтею 1 Закону України «Про прокуратуру», прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів Кабінетом Міністрів України, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, органами державного і господарського управління та контролю, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами, їхніми виконавчими органами, військовими частинами, політичними партіями, громадськими організаціями, масовими рухами, підприємствами, установами і організаціями, незалежно від форм власності, підпорядкованості та приналежності, посадовими особами та громадянами здійснюється Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами.
 
Пунктом 1 частини 2 статті 20 цього Закону встановлено, що при виявленні порушень закону прокурор або його заступник у межах своєї компетенції мають право опротестувати акти Прем'єр-міністра України, Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, виконавчих органів місцевих рад, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань, а також рішення і дії посадових осіб.
 
Статтею 21 цього Закону передбачено, що протест на акт, що суперечить закону, приноситься прокурором, його заступником до органу, який його видав, або до вищестоящого органу. У такому ж порядку приноситься протест на незаконні рішення чи дії посадової особи. У протесті прокурор порушує питання про скасування акта або приведення його у відповідність закону, а також припинення незаконної дії посадової особи, поновлення порушеного права. Протест прокурора зупиняє дію опротестованого акта і підлягає обов'язковому розгляду відповідним органом або посадовою особою у десятиденний строк після його надходження. Про наслідки розгляду протесту в цей же строк повідомляється прокурору.
 
Отже, прокурор, виконуючи прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів головою місцевої державної адміністрації, на підставі вимог Конституції України, Закону України «Про прокуратуру» має право звернутися до цієї посадової особи з протестом.
 
У протесті від 15 жовтня 2010 року на розпорядження голови Севастопольської міської державної адміністрації від 17 березня 2010 року № ** прокурор правомірно та обгрунтовано поставив питання про скасування вказаного акта через його невідповідність вимогам статті 38, пункту 12 розділу X Перехідних положень Земельного кодексу України.
 
Суди попередніх інстанцій дійшли помилкового висновку стосовно того, що згідно з вимогами Закону України «Про місцеві державні адміністрації» голова місцевої державної адміністрації у разі принесення протесту прокурора позбавлений права скасовувати свої рішення, оскільки з підстав та у порядку, визначеному Законом України «Про прокуратуру», не виключається можливість перегляду головою місцевої адміністрації своїх рішень (аналогічна думка з цього приводу викладена в Інформаційному листі Вищого адміністративного сулу України від 21 січня 2011 року №93/11/13-11).
 
Згідно зі статтею 229 Кодексу адміністративного судочинства (КАС) України, суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове рішення, якщо обставини справи встановлені повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення незаконного судового рішення.
 
Колегія суддів дійшла висновку, що обставини справи встановлені повно і правильно, але суди першої та апеляційної інстанцій порушили норми матеріального та процесуального права, що призвело до ухвалення помилкового судового рішення.
 
З огляду на викладене, колегія суддів вважає за необхідне скасувати судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій та ухвалити нове рішення, яким у задоволенні позовних вимог відмовити.
 
На підставі наведеного, керуючись статтями 220, 221, 229, 230, 231 КАС України, колегія суддів постановила:
 
касаційну скаргу першого заступника прокурора м. Севастополя задовольнити;
 
постанову Окружного адміністративного суду м. Севастополя від 27 квітня 2011 року та ухвалу Севастопольського апеляційного адміністративного суду від 19 вересня 2011 року скасувати, ухвалити нове рішення;
 
у задоволенні адміністративного позову гр-ки С. відмовити.
 
Постанова набуває законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає, але може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у порядку та в строки, визначені статтями 236—238, 239і КАС України.
 
(Постанова Вищого адміністративного суду України від 15 травня 2012 року. Справа № К/9991/73721/11. Гловуючий — Васильченко Н. В. Судді — Розваляєва Т. С., Черпіцька Л. Т. )

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Февраль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 

Популярное
 • Коньяк, водка и разбитые квадроциклы. Как директор НАБУ Сытник оказался в реестре коррупционеров и приведет ли это к его отставке
 • БУДУТ СЛУШАТЬ ЗАНОВО: ДЕЛО КЕРНЕСА ВЕРНУЛИ В СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
 • Бывший "министр ДНР" сдался СБУ – спецслужба
 • Ночью избит и ограблен полицейский: у патрульного отобраны барсетка и телефон (ФОТО)
 • Газель проти BMW Х5: як власник розтрощеного бусика із потерпілого став обвинуваченим (відео)
 • В Харькове ушла из жизни председатель апелляционного суда
 • БЛАГОДАРЯ ЧИНОВНИКУ, ЗЕМЛИ ЗАПОВЕДНИКА РАЗДАЛИ ЧАСТНИКАМ ПОД ДАЧИ
 • Страсти в Харьковском облсовете: Как антикоррупционер Булах может стать коррупционером
 • «Оманлива відпустка». В Оман прилітав секретар Ради безпеки Росії, коли там був Зеленський (розслідування)
 • Директор департамента ГАСК в Харьковской области отстранена от исполнения служебных обязанностей

 • Наш опрос

  Погода в Харькове

  Погода в Харькове

  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)

  Курсы наличного обмена на сегодня  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .