Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Зразок позовної заяви
Категория: Образцы исков и заявлений

 

Харківський окружний адміністративний суд

61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3

Позивач:

П.І.Б. повна адреса,

контактний телефон

Відповідач:

Харківська міська рада,

61003, м.Харків, пл. Конституції, 7

тел. 760-73-14

 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

Я, (ПІБ), на підставі (документ, що засвідчує право власності на квартиру), є власником квартири №ХХ, що знаходиться в будинку NN в місті Харкові.

 

З огляду на те, що фактично всі квартири будинку, в якому знаходиться квартира, що належить мені на праві власності, належать на праві власності іншим мешканцям будинку, у відповідності зі частиною першою статті 355 Цивільного кодексу України майно зазначеного багатоквартирного будинку належить мешканцям будинку на праві спільної власності (спільне майно).

 

Відповідно до частини другої статті 382 Цивільного кодексу України, власникам квартири у дво- або багатоквартирному житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири, а також споруди, будівлі, які призначені для забезпечення потреб усіх власників квартир, а також власників нежитлових приміщень, які розташовані у житловому будинку.

 

Отже, багатоквартирний житловий будинок, що розташований за адресою: м. Харків, (вулиця, номер) — та в якому знаходяться належна мені на праві власності квартира, на праві спільної власності належить власникам квартир цього будинку і не є і не може бути комунальною власністю.

 

Відповідно до статті 1 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», суть приватизації державного житлового фонду полягає у відчуженні на користь громадян України, а отже, у їхню власність як квартир (будинків), кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів, так і належних до них господарських споруд і приміщень (підвалів, сараїв тощо) державного житлового фонду.

 

Відповідно до рішення Конституційного суду України від 2 березня 2004 року № 4-рп/2004 у справі № 1-2/2004, допоміжні приміщення, відповідно до пункту 2 статті 10 Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду», стають об’єктами права спільної власності співвласників багатоквартирного будинку, тобто їх спільним майном, одночасно з приватизацією громадянами квартир, що засвідчується єдиним документом — свідоцтвом про право власності на квартиру. Для підтвердження набутого в такий спосіб права не потребується вчинення будь-яких інших додаткових юридичних дій. Власникам квартир немає необхідності створювати з цією метою об'єднання співвласників багатоквартирного будинку.

 

Також, згідно з вказаним рішенням Конституційного суду України, «...відповідно до Конституції України всі суб'єкти права власності рівні перед законом. У багатоквартирних будинках, де не всі квартири приватизовані чи приватизовані повністю, власник (власники) неприватизованих квартир (їх правонаступники) і власники приватизованих квартир багатоквартирного будинку є рівноправними співвласниками допоміжних приміщень. Вони є рівними у праві володіти, користуватися і розпоряджатися допоміжними приміщеннями. Ніхто з власників квартир не має пріоритетного права користуватися та розпоряджатися цими приміщеннями, в тому числі і з питань улаштування мансард, надбудови поверхів і т. ін.».

 

Відповідно до рішення Конституційного суду України від 9 листопада 2011 року № 14-рп/2011 у справі № 1-22/2011, власники квартир дво- або багатоквартирних житлових будинків та житлових приміщень у гуртожитку, незалежно від підстав набуття права власності на такі квартири‚ житлові приміщення‚ є співвласниками допоміжних приміщень у будинку чи гуртожитку, технічного обладнання, елементів зовнішнього благоустрою.

 

Таким чином, житловий будинок, в якому хоча б одна з квартир є приватною власністю, належить на праві спільної власності мешканцям цього будинку з моменту отримання свідоцтва про право власності на квартиру (квартири) та не може знаходитись ні в чиїй іншій власності — ані в державній, ані в комунальній, тощо.

 

Згідно статті 41 Конституції України, набуте особами право на квартири державного житлового фонду, належні до них допоміжні приміщення, опорні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання (в тому числі ліфти) тощо є непорушним.

 

Відповідно до статті 55 Конституції України, права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

 

Згідно статті 8 Конституції України, в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

 

Відповідно до статті 6 Конституції України, органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

 

Згідно зі статтею 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

 

Разом з тим, згідно з Рішенням Харківської міської ради від __.__.____ року № ________ «Про комунальну власність м.Харкова» — будинок, співвласником якого я є, безпідставно віднесено до комунальної власності територіальної громади міста Харкова.

 

Як вже було зазначено вище, згідно статті 355 Цивільного кодексу України майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно).

 

Згідно статті 356 Цивільного кодексу України, власність двох чи більше осіб із визначенням часток кожного з них у праві власності є спільною частковою власністю. Суб’єктами права спільної часткової власності можуть бути фізичні особи, юридичні особи, держава, територіальні громади. Багатоквартирний будинок є спільною частковою власністю його співвласників, за виключенням майна, зазначеного в ч.2 ст. 382 ЦКУ, яке має статус спільної сумісної власності.

 

Відповідно до статей 358 та 369 Цивільного кодексу України, як право спільної часткової власності, так і право спільної сумісної власності здійснюється співвласниками за їхньою згодою.

 

Отже, згідно з вказаними положеннями законодавства, будь-які рішення та будь-які дії щодо управління або будь-якого іншого поводження зі спільним майном багатоквартирного будинку, до якого також відносяться і ліфти, потребують консенсусного, тобто одностайного схвалення (узгодження) усіма співвласниками цього майна.

 

Іншого способу управління спільним майном багатоквартирного будинку, в якому не утворено об’єднання співвласників цього будинку, законодавством України не визначено.

 

Таким чином, прийняття рішення щодо можливої передачі будинку, який є спільною власністю осіб, що є власниками квартир та інших приміщень в ньому, у будь-яку іншу власність, в тому числі у власність територіальної громади міста Харкова, потребують консенсусного, тобто одноголосного рішення співвласників щодо можливості здійснення таких дій.

 

Заявляю, що на час видання Харківською міською радою Рішення від __.__._____ року № ___________ «Про комунальну власність м.Харкова» - жодного обговорення зі мною, як співвласником багатоквартирного будинку, що розташований за адресою: м. Харків, (вулиця, номер), стосовно можливості передачі цього будинку у комунальну власність здійснено не було.

 

Впевнений (на), що у Харківської міської ради відсутні також будь-які документи, які засвідчують право приймати рішення від імені інших співвласників майна (багатоквартирних жилих будинків), переліченого в додатках до Рішення від __.__._____ року № ___________ «Про комунальну власність м.Харкова», і не тільки щодо будинку, співвласником якого я є.

 

За таких умов дії відповідача, які полягають у прийнятті Рішення __.__._____ року № ___________ «Про комунальну власність м.Харкова», є грубим порушенням моїх конституційних прав щодо вільного розпорядження моєю власністю.

 

Отже, прийняте відповідачем Рішення від __.__._____ року № ___________ «Про комунальну власність м.Харкова» (принаймні стосовно будинку, в якому я мешкаю) - є протиправним та підлягає скасуванню.

 

Згідно постанови за аналогічною справою Київського апеляційного адміністративного суду від 20 березня 2013 року у справі № 2а-15015/12/2670 (рішення розміщено в реєстрі: http://reyestr.court.gov.ua/Review/30331519), колегією суддів щодо оскаржувного рішення Київської міської ради було зазначено таке:

 

«Колегія суддів апеляційного суду критично відноситься до рішення Київської міської ради від 02.12.2010 року № 284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва», відповідно до якого будинок, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 включений в перелік об'єктів комунальної власності.

 

Так, за юридичною силою вказане вище рішення Київської міської ради від 02.12.2010 року № 284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва» відноситься до підзаконних нормативно-правових актів та повинно прийматися (видаватись) на основі та на виконання Конституції України і законів України, міжнародних договорів України і не повинні їм суперечити.

 

В свою чергу, за ієрархією нормативно-правових актів, Закони України (до яких відносяться й Кодекси, зокрема Цивільний кодекс України) мають вищу юридичну силу щодо підзаконних нормативно-правових актів. А у разі суперечності правових норм у нормативно-правових актах різної юридичної сили, діють норми акта, що має вищу юридичну силу.

 

Виходячи з вищезазначеного, суд апеляційної інстанції дійшов висновку про те, що рішення Київської міської ради від 02.12.2010 року № 284/5096 «Про питання комунальної власності територіальної громади міста Києва» не відповідає (суперечить) положенням Конституції України, Цивільного кодексу України та іншим законам України, а тому не може бути прийняте до уваги при розгляді даної справи».

 

Рішення із зазначенням аналогічних підстав приймалися судами також стосовно визнання незаконним попереднього рішення Київської міської ради, яким формувалися списки майна комунальної власності територіальних громад міста Києва. Зокрема, рішенням Київського апеляційного адміністративного суду від 28 жовтня 2008 року у справі № 22-а-29124/08 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/3071337) та рішенням Вищого господарського суду України від 20 липня 2010 року у справі № 38/131 (http://reyestr.court.gov.ua/Review/10605966) було визнано незаконним та скасовано рішення Київської міської ради № 208/1642 від 27.12.2001 року «Про формування комунальної власності територіальних громад районів м. Києва» щодо окремих будинків в цих списках.

 

Враховуючи викладене, є необґрунтованим, безпідставним та протиправним віднесення багатоквартирних будинків (зокрема, будинку в якому я мешкаю та співвласником якого я є, що знаходиться за адресою: м. Харків, (вулиця, номер)) - до комунальної власності міста Харкова. Це є прямим порушенням права спільної власності співвласників багатоквартирних будинків та моїх особистих прав, як співвласника, щодо володіння, користування та розпорядження своєю власністю.

 

Віднесення будинку, співвласником якого я є і який, згідно закону, є спільною власністю мешканців цього будинку - до комунальної власності міста Харкова - дозволяє здійснювати різноманітні рейдерські маніпуляції з цим майном, зокрема, проводити конкурси щодо розміщення реклами в ліфтах цього будинку, незаконно стягувати кошти з інтернет-провайдерів за доступ до внутрішньобудинкових мереж, тощо.

 

Таким чином, рішення Харківської міської ради від __.__._____ року № ___________ «Про комунальну власність м.Харкова» є протиправним та суперечать, як мінімум, статтям 6, 8, 13, 19, 21, 22, 41та 92 Конституції України, статтям 355, 356, 358 та 382 Цивільного кодексу України, Закону України «Про приватизацію державного житлового фонду» та статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування», а його реалізація призводить до ущемлення моїх особистих прав і законних інтересів як співвласника багатоквартирного будинку, розташованого за адресою: м. Харків, (вулиця, номер).

 

Враховуючи викладене, керуючись статтями 6, 8, 13, 19 та 55 Конституції України, статтями 2, 6, 18, 19, 71, 87, 105, 106, 107, 117, 118, 160, 161, 162, 165, 166, 171 Кодексу адміністративного судочинства України, -

 

ПРОШУ:

 

1. Прийняти мою позовну заяву до розгляду.

 

2. Визнати протиправним рішення Харківської міської ради від __.__._____ року № ___________ «Про комунальну власність м.Харкова»— принаймні в частині включення до Переліку об'єктів комунальної власності міста Харкова житлового будинку за адресою: м. Харків, (вулиця, номер)).

 

3. Скасувати рішення Харківської міської ради від __.__._____ року № ___________  «Про комунальну власність м.Харкова» - принаймні в частині включення до Переліку об'єктів комунальної власності міста Харкова житлового будинку за адресою: м. Харків, (вулиця, номер)).

 

Додатки:

1. Копія правовстановлюючого документу на квартиру.

2. Роздруківка рішення Конституційного суду України від 2 березня 2004 року № 4-рп/2004 у справі № 1-2/2004.

3. Роздруківка рішення Конституційного суду України від 9 листопада 2011 року № 14-рп/2011 у справі № 1-22/2011.

4. Роздрукований текст Рішення Харківської міської ради від __.__._____ року № ___________ «Про комунальну власність м.Харкова» та витяг з затвердженого цим рішенням Переліку об'єктів комунальної власності в частині відповідного будинку.

5. Квитанція про сплату судового збору на 1 арк. у 1 прим.

6. Копія цієї позовної заяви та копії додатків до неї для направлення відповідачам на ХХ арк.

 

Дата                                                                                                              Підпис

 

 


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 

Популярное
 • Суд стягнув 76 тисяч відшкодування з «АТБ», де жінка впала на розлитій олії
 • Справа №643/21744/19
 • Лесик обещал-не сделал...
 • НБУ продает на аукционе 40 тонн монет, выведенных из эксплуатации
 • Втрое больше заболевших. Ждет ли Украину взрыв коронавируса в сентябре
 • “Карантин – незаконний”, – адвокат Криворучко
 • Основатель Zoom за день заработал 5 млрд долларов
 • Лерос обозвал Зеленского лжецом и "клоуном с 95 Квартала"
 • На авторынке Харькова прогремел взрыв (фото)
 • Щодо нежитлових приміщень з логотипами «Дом оптики» та «CHURRASCO GRILL» за адресою: вул. Полтавський шлях, 140-А

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .