Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Права особи кримінальному провадженні. Заявник, потерпілий
Категория: Важно знать

Заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, але не є потерпілою від злочину.

Заявник має право:

1) отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію;

2) подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи;

3) отримати інформацію про закінчення досудового розслідування.

Потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди.

Права і обов'язки потерпілого виникають в особи від моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення, якщо вона подала таку заяву, або від моменту подання заяви про залучення її до провадження як потерпілого, якщо кримінальне провадження вже порушене.

Потерпілому пам'ятку про процесуальні права та обов'язки вручає особа, яка прийняла заяву про вчинення кримінального правопорушення.

Зверніть увагу!

Потерпілим не може бути особа, якій моральної шкоди завдано як представнику юридичної особи чи певної частини суспільства. Тобто моральна (немайнової шкода повинна бути завдана безпосередньо фізичній чи юридичній особі.

За наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить мотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.

У разі якщо внаслідок кримінального правопорушення настала смерть особи (наприклад, у разі її вбивства або загибелі внаслідок ДТП), то права потерпілого, зокрема щодо подання заяви про визнання потерпілим, поширюються на близьких родичів чи членів сім'ї такої особи. У такому випадку потерпілим визнають одну особу з числа близьких родичів чи членів сім'ї, яка подала заяву про залучення її до провадження як потерпілого, але за відповідним клопотанням потерпілими може бути визнано кілька осіб.

Зверніть увагу!

Якщо особа не подала заяву про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяву про залучення її до провадження як потерпілого, то слідчий, прокурор, суд має право визнати особу потерпілою лише за її письмовою згодою.

Але за відсутності такої згоди особа в разі необхідності може бути залучена до кримінального провадження як свідок.

Це може призвести у до абсурдного випадку, коли особа, не маючи претензій, наприклад, до свого друга, відмовляється бути потерпілим, і її залунають як свідка, після чого вона під страхом кримінального покарання вимушена давати проти нього свідчення.

Протягом усього кримінального провадження потерпілий має право:

1) бути повідомленим про свої права та обов'язки, передбачені цим Кодексом;

2) знати сутність підозри та обвинувачення, бути повідомленим про обрання, зміну чи скасування щодо підозрюваного, обвинуваченого заходів забезпечення кримінального провадження та закінчення досудового розслідування;

3) надавати докази слідчому, прокурору, слідчому судді, суду;

4) заявляти відводи та клопотання;

5) забезпечувати безпеку щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім'ї, майна та житлаза наявності відповідних підстав;

6) давати пояснення, показання або відмовитися від їх надання;

7) оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в порядку, передбаченому цим Кодексом;

8) мати представника та в будь-який момент кримінального провадження відмовитися від його послуг;

Зверніть увагу!

Потерпілого у кримінальному провадженні може представляти його представник — особа, яка у кримінальному провадженні має право бути захисником, тобто адвокат.

Крім того, представником юридичної особи, яка є потерпілим, може бути її керівник, інша особа, уповноважена законом або установчими документами, працівник юридичної особи за довіреністю, а також особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні.

Повноваження представника потерпілого на участь у кримінальному провадженні підтверджують:

1) документами, передбаченими статтею 50 цього Кодексу, — якщо представником потерпілого є особа, яка має право бути захисником у кримінальному провадженні;

2) копією установчих документів юридичної особи — якщо представником потерпілого є керівник юридичної особи чи інша уповноважена законом або установчими документами особа;

3) довіреністю — якщо представником потерпілого є працівник юридичної особи, яка є потерпілою.

Представник користується процесуальними правами потерпілого, інтереси якого він представляє, крім процесуальних прав, реалізація яких здійснюється безпосередньо потерпілим і не може бути доручена представнику.

9) надавати пояснення, показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, безоплатно за рахунок держави користуватися послугами перекладача, якщо він не володіє державною мовою чи мовою, якою ведеться кримінальне провадження;

10) на відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди в порядку, передбаченому законом (шляхом подання цивільного позову);

11) ознайомлюватися з матеріалами, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, у порядку, передбаченому Кодексом, у тому числі після відкриття матеріалів, а також ознайомлюватися з матеріалами кримінального провадження, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, у разі закриття цього провадження;

12) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби під час проведення процесуальних дій, у яких він бере участь.

Зверніть увагу!

Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд має право заборонити потерпілому застосовувати технічні засоби під час проведення окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення даних, які містять таємницю, охоронювану законом, чи стосується інтимних сторін життя людини, про що виносять вмотивовану постанову (ухвалу).

13) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення у випадках, передбачених цим Кодексом;

14) користуватися іншими правами, передбаченими цим Кодексом.

Під час досудового розслідування потерпілий мас право:

1) на негайне прийняття і реєстрування заяви про кримінальне правопорушення, визнання його потерпілим;

2) отримувати від уповноваженого органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію;

3) надавати докази на підтвердження своєї заяви;

4) брати участь у слідчих (розшукових) та інших процесуальних діях, під час проведення яких ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дії, що заносять до протоколу, а також ознайомлюватися з протоколами слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, виконаних за його участю;

5) отримувати копії матеріалів, які безпосередньо стосуються вчиненого щодо нього кримінального правопорушення, після закінчення досудового розслідування.

Під час судового провадження в будь-якій інстанції потерпілий має право:

1) бути завчасно поінформованим про час і місце судового розгляду;

2) брати участь у судовому провадженні;

3) брати участь у безпосередній перевірці доказів;

4) підтримувати обвинувачення в суді у разі відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення;

5) висловлювати свої міркування під час розв'язання питань про призначення покарання обвинуваченому, а також про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру;

6) ознайомлюватися із судовими рішеннями, журналом судового засідання і технічним записом кримінального провадження в суді;

7) оскаржувати судові рішення в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Крім того, на всіх стадіях кримінального провадження потерпілий має право примиритися з підозрюваним, обвинуваченим і укласти угоду про примирення. У передбачених законом України про кримінальну відповідальність та цим Кодексом випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

Зверніть увагу!

Слід зазначити, що на сьогодні такі випадки одиничні та стосуються переважно справ приватного обвинувачення, але у подальшому, можливо, цей перелік буде значно розширений.

Потерпілий зобов'язаний:

1) прибувати за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості своєчасного прибуття завчасно повідомляти про це та про причини неможливості прибуття;

2) не перешкоджати встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення;

3) не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які стали йому відомі у зв'язку з участю у кримінальному провадженні і які становлять охоронювану  законом таємницю;

4) надавати правдиві пояснення та показання (однак зазначимо, що відповідальності за відмову від надання пояснень та показань не несе. А ось за надання неправдивих показань може бути притягнений до кримінальної відповідальності).

Цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, звернулася з цивільним позовом. У загальному випадку саме потерпілий виступає як цивільний позивач, але позов може бути поданий й іншими особами, які мають на те право, відповідно до закону.

Права та обов'язки цивільного позивача виникають від моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду.

Цивільний позивач має права та обов'язки, передбачені Кодексом для потерпілого, у частині, що стосується цивільного позову. Крім того, він має право підтримувати цивільний позов або відмовитись від нього до видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення.

Цивільного позивача повідомляють про прийняті процесуальні рішення в кримінальному провадженні, що стосуються цивільного позову, після чого він отримує їх копії у випадках та в порядку, встановлених Кодексом для інформування та надіслання копій процесуальних рішень потерпілому.


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Популярное
 • НБУ продает на аукционе 40 тонн монет, выведенных из эксплуатации
 • Тайна совещательной комнаты, судья Цвира
 • Новости 24 сентября: Ахметов "отмывает" 2 миллиарда долларов, Витренко объясняет убытки "Нафтогаза", в Ужгороде запускают аэропорт
 • Щодо нежитлових приміщень з логотипами «Дом оптики» та «CHURRASCO GRILL» за адресою: вул. Полтавський шлях, 140-А
 • Щодо нежитлового приміщення «Osteria Il Tartufo», що розміщене по вул. Культури, 20 - В
 • В доме Пабло Эскобара нашли тайник с миллионами сгнивших долларов
 • Стосовно нежитлових приміщень, що розміщені по вул. Сумській, 13,
 • КОРРУПЦИОННО-СЕМЕЙНЫЙ ТАНДЕМ ЖИДКОВА-ДАВЫДОВОЙ НАНЁС ДЕРГАЧЁВСКОМУ РАЙОНУ МНОГОМИЛЛИОННЫЕ УБЫТКИ
 • «ЛАВОЧКИ КЕРНЕСА»: У ХАРКОВІ ВСТАНОВИЛИ НОВИЙ РЕКОРД
 • У райсуді Харкова ще один суддя захворів на коронавірус

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .