Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Що таке правова допомога?
Категория: ---

altСтаття 11 Загальної декларації прав людини (1948) зазначає, що кожна людина, обвинувачена у вчиненні злочину, має право вважатися невинною доти, поки її винність не буде встановлена в законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду, при якому їй забезпечують усі можливості для захисту. Ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (1966) уточнює це право обвинуваченого, яке включає в себе: право захищати себе особисто або за посередництвом обраного ним захисника; якщо він не має захисника, бути повідомленим про це право і мати призначеного йому захисника в будь-якому разі, коли інтереси правосуддя того вимагають, безплатно для нього в усякому такому випадку, коли у нього немає достатню коштів для оплати цього захисника. Ст. 6 Конвенції Ради Європи про захист прав і основоположних свобод надає обвинуваченому право захищати себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, або — за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника — одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси правосуддя.

Проаналізувавши згадані міжнародні акти, можна зробити висновок: саме гарантований державою захист в кримінальній справі складає той мінімальний обсяг правової допомоги, що обов'язково має забезпечуватись державою. Рівень такого захисту не повинен бути залежним від ступеня матеріальної забезпеченості особи.
 
Відповідно до норм ст. 59 Конституції України кожен має право на правову допомогу. У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.
 
В той же час рішенням Верховного суду США в справі Ернесто Мі-ранди (1966) було введено Правило Міранди — перелік прав заарештованого, про які поліція має обов'язково йому повідомити до допиту у формі застереження «Miranda-Warning». Одним з таких прав є право, за відсутності коштів, отримати адвоката від держави (див.: The Miranda Waming. U.S. Constitution Online http://www.usconstitution.net/miran da.html). Подібні застереження щироко застосовуються і в інших державах — Швейцарії, Австралії, Франції тощо.

В той же час слід зауважити, що саме поняття правової допомоги не вичерпується наданням захисту від кримінального переслідування. Так, російський Великий юридичний словник визначає що правова (юридична) допомога — це державна, недержавна (приватна, комерційна) діяльність проліфікованої допомоги фізичним та юридичним особам в розумінні, правильному застосуванні та дотриманні законодавства, консультації з юридичних питань та питань права, що спрямована на захист та сприяє дотриманню прав та законних інтересів громадян.

В. Л. Федоренко визначає, що правова допомога покликана забезпечувати захист прав людини в судовому та інших процесах. З даного визначення не зовсім зрозуміло, чи можливо надавати правову допомогу поза межами «судового чи Іншого» процесу.

А. М. Баранов та П.Г. Mарфіцин визначають юридичну допомогу як сприяння громадянам, посадовим та юридичним особам в вирішенні питань, пов'язаних з застосуванням норм права. Найбільш розповсюдженою згадані автор вважають юридичну допомогу, що надається, і поділяється: а) в кримінальному процесі — захисник обвинуваченого (підозрюваного), представник потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача; б) в цивільному процесі — представник позивача, відповідача або третьої особи; в) в арбітражному процесі — представник позивача або відповідача; г) в адміністративному процесі — представник громадянина в державних органах, надання консультацій, довідок; д) інша допомога — складання заяв, скарг та інших документів.

Слід, на нашу думку, зробити декілька зауважень з цього приводу. По-перше, правова допомога може надаватись виключно юристами — особами що мають вищу юридичну освіту, або юридичними особами, в складі котрих працюють юристи достатньої кваліфікації (юридичні фірми, адвокатські об'єднання, органи державного влади, громадські організації правозахисного спрямування тощо). В той же час чинне законодавство України недостатньо чітко формулює вимоги до осіб, що можуть надавати правову допомогу. Так, згідно ст. 41 ЦПК України зазначає, що «представником у суді може бути адвокат або інша особа, яка досягла вісімнадцяти років, має цивільну процесуальну дієздатність і належно посвідчені повноваження- на здійснення представництва в суді, за винятком осіб, визначених у статті 41 цього Кодексу». Ст. 56 КАСУ зазначає що «представником може бути фізична особа, яка відповідно до частини другої статті 48 цього Кодексу має адміністративну процесуальну дієздатність». Представниками в господарському процесі, відповідно до ст. 29 ГПК є:
• керівники підприємств та організацій, інші особи, повноваження яких визначені законодавством або установчими документами - на підставі чоку-ментів, що посвідчують їх посадове становище, або
• представниками юридичних осіб можуть бути також інші особи, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені підприємства організації. Довіреність видається за підписом керівника або іншої уповноваженоі ним особи та посвідчується печаткою підприємства, організації.
- повноваження сторони або третьої особи від імені юридичної особи може здійснювати її відособлений підрозділ, якщо таке право Йому надано установчими або іншими документами.

- громадяни можуть вести свої справи в господарському суді особисто або через представників, повноваження яких підтверджуються
нотаріально посвідченою довіреністю. Лише в КПК (ст. 44) та КПАЛ (ст. 271) зазначена обов'язкова наявність кваліфікаційного рівня, проте вона розповсюджується лише на захисника — представники цивільного позивача і цивільного виповідана в кримінальному процесі мають виповідати тим самим вимогам, що і в цивільному процесі Отже, судове представництво, як одна з основних форм правової допомоги не вимагає наявності у представника навіть юридичної освіти. Лише захисник в кримінальному процесі або при провадженні справ про адміністративні правопорушення повинен відповідати певним вимогам — ним, відповідно  до ст. 44 КПК та ст. 271 КпАП може бути «адвокат або інший фахівець в галузі права», а в окремих випадках кримінальному процесі — ще й близькі родичі обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого. його опікуни або піклувальники. Також з формулювань ст. 271 КпАП, ст. 44 КПК України не зовсім зрозуміло, яким чином визначатиметься, чи є людина «фахівцем в галузі права». Зокрема, чи достатньо для надання особі такого статусу вищої юридичної освіти, і якого освітньо-кваліфікаційного   рівня, чи потрібен практичний досвід, науковий ступінь тощо. Таким чином, законодавець, ввівши після «справи Солдатова» і відповідного Рішення Конституційного Суду N 13-рп/2000 від 16.11.00 у судовий процес поняття «іншого фахівця в галузі права, ще більш ускладнив визначення правової допомоги.
Таким чином, фактично в сучасному судочинстві України судове представництво опинилось поза межами правової допомоги. Отже на нашу думку представник, що не має достатнього кваліфікаційного рівня, не може нести жодної, навіть моральної відповідальності за вчинення певних дій.

Також вважаємо, шо правова допомога може надаватися лише фізичним особам — громадянам України, іноземцям, особам без громадянства. Так, ст. 59 Конституції, то гарантує право на правову допомогу, розташована в Розділі ІІ Конституції що має назву «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина». Отже, отримувачем правової допомоги може буш лише фізична особа і саме таким чином має тлумачитись слово «кожен» в ст. 59 Констнуції України, ст. 8 Закону «Про судоустрій України».

По-третє, предметом надання правової допомоги може бути будь-яка діяльність фізичної особи по забезпеченню своїх прав в системі всередині держані і поза її межами. Це може бути: допомога в судах (в межах конституційного, цивільного, господарського, адміністративного, кримінального процесів), в органах дізнання і досудового слідства, органах, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, інших органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Особливими видом правової допомоги є правова допомога, що надається громадянам України, яки знаходяться закордоном, шо ЇЇ надають консульські установи України відповідно до Консульського статуту України, затвердженого Указом Президента України від 2 квітня 1994 року N127/94.

Таким чином, можна зробити висновок: правовою допомогою є професійна діяльність юристів, які працюють в державних, громадських та приватних структурах або індивідуально, що спрямована на забезпечення інформованості громадян України, іноземців, осіб без громадянства про свої права, підготовку всіх документів, покликаних сприяти реалізації прав і свобод людини і громадянина, представництво громадян в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування України і інших держав світу, міжнародних організаціях, а також інша діяльність по захисту прав, свобод і законних інтересів громадян.

Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
 
 russian personals, 6 ноября 2010 14:59
Мда, повеселили (если подобное применимо к посту)
 
 
 russian mail order brides, 15 декабря 2010 16:17
Ой классно, мне рассказывали, но сама ни как не могла найти!!!
 
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Популярное
 • Тайна совещательной комнаты, судья Цвира
 • Эпидемия коронавируса в Дзержинском районном суде города Харькова, осторожно!
 • КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ЯКЕ НАДАЄ В ОРЕНДУ КІОСКИ В МЕТРО, ОТРИМАЛО ЗБИТОК В 856 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ
 • Русскоязычные издания захватывают рынок. Как украинской книге выиграть борьбу?
 • Харьковским студентам расскажут, как сделать карьеру в Европе
 • В ХАРЬКОВЕ ГРАЖДАНИН ВЬЕТНАМА ПОПАЛСЯ НА ПОДДЕЛКЕ ПРОДУКЦИИ ИЗВЕСТНЫХ СПОРТИВНЫХ БРЕНДОВ
 • В Харькове в ДТП пострадали маленькие дети (фото)
 • В ХАРЬКОВЕ БУДУТ СУДИТЬ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКА
 • Ограбление у банкомата: рецидивист выхватил деньги, скрылся, но был пойман (МВД)
 • Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про продаж асфальту

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .