Адвокат Консалтинг

Написать новость

Вы можете отправить Ваш материал нам, который вскоре появится на наших страницах


> подробнее

Адвокаты

Список адвокатов, готовых помочь Вам в любую минуту


> перейти к списку

Риэлторы

Список риэлторов, которые могут предоставить Вам свои услуги


> перейти к списку

Наши вакансии

Газета "Адвокат-консалтинг" объявляет конкурс на должность


> подробнее

Наша газета

pdf-архив номеров нашей газеты


> подробнее

Видео


Выделение земельного участка бесплатноКлуб юристов
Официальное обращение
ГрузчикиГрузчики Харьков

Квартирные и офисные Грузчики Харьков

Купить упаковку


Справи зі спорів у сфері земельних правовідносин
Категория: Показательное дело

altРозглядаючи спір про розірвання договору оренди земельної ділянки, судам слід з'ясувати, у чому полягає шкода, завдана позивачу в зв'язку з невиконанням покладеного на відповідача обов'язку за спірною угодою, та яким чином такі дії (або бездіяльність) порушують чи обмежують права позивача, а відтак чи буде це істотним порушенням умов договору оренди в розумінні статті 651 Цивільного кодексу України, що в подальшому може потягнути його розірвання.
 
ПОСТАНОВА Судової палати у господарських справах
Верховного Суду України від 28 жовтня 2008 року

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України, розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "В.А.Л," на постанову Вищого господарського суду України від 15 липня 2008 року у справі № 5020-4/125 за позовом Севастопольської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю "В.А.Л." (далі —- TOB "В.А.Л,") про розірвання договору оренди земельної ділянки,

ВСТАНОВИЛА:

У квітні 2008 року Севастопольська міська рада звернулася до Господарського суду міста Севастополя з вказаним позовом, посилаючись на те, що 11 квітня 2002 року на підставі рішення ради від 18 грудня 2001 року № 995 між позивачем та TOB "B.A.Л." було укладено договір оренди, за умовами якого останньому було передано у тимчасове володіння та користування земельну ділянку площею 0,4 та. розташовану в місті Севастополі по вулиці Катерній (бухта Карантинна), для будівництва готельного комплексу». Відповідно до підпункту з) пункту 3.2,2 даної угоди відповідач зобов'язався здати в експлуатацію закінчений будівництвом готельний комплекс державній приймальній комісії в нормативний термін, шо встановлений проектом будівництва, але не пізніше 1 травня 2007 року. Оскільки TOB "В.А.Л." взятий на себе обов'язок щодо здачі об'єкта у встановлений строк не виконало, термін дії дозволу на будівництво готельного комплексу закінчився 31 грудня 2005 року, подальші роботи щодо будівництва об'єкту не ведуться, позивач, посилаючись на статтю 651 Цивільного кодексу України, просив суд розірвати вищезазначений договір.

Рішенням Господарського суду міста Севастополя від 21 квітня 2008 року позов задоволено.

Постановою Севастопольського апеляційного господарського суду від 27 травня 2008 року вказане рішення суду першої інстанції скасовано та прийнято нове рішення, яким у позові відмовлено.

Постановою Вищого господарського суду України від 15 липня 2008 року постанову апеляційного господарського суду скасовано, рішення місцевого господарського суду залишено без змін.

Ухвалою колегії суддів Верховного Суду України від 25 вересня 2008 року за касаційною скаргою TOB "ВАЛ." порушено провадження з перегляду у касаційному порядку зазначеної постанови Вищого господарського суду України.

У касаційній скарзі ставиться питання про скасування постанови суду касаційної інстанції та залишення в силі постанови апеляційного господарського суду. В обгрунтування скарги зроблено посилання на невідповідність оскаржуваної постанови міжнародним договорам, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, різне застосування Вищим господарським судом України одного я того ж положення закону у аналогічних справах а також порушення судом касаційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
 
Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представників сторін, обговоривши доводи касаційної скарги та перевіривши матеріали справи, Судова палата вважає, що касаційна скарга підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Залишаючи без змін рішення суду першої інстанції, яким позов було задоволено, Вищий господарський суд України виходив із того, що тривале (більше трьох років) невикористання TOB "В.А.Л." земельної ділянки за цільовим призначенням — для будівництва готельного комплексу, а також невиконання покладеного на відповідача обов'язку щодо введення останнього в експлуатацію у встановлений договором граничний строк (не пізніше 1 травня 2007 року) є істотним порушенням умов договору оренди та є достатньою підставою для його дострокового розірвання згідно з положеннями статті 32 Закону України "Про оренду землі".

Проте з таким висновком погодитися не можна.

Статтею 1 Закону України "Про оренду землі" (у редакції, що була чинною на момент виникнення спірних правовідносин) оренда землі визначається як засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності.

Зі змісту статті 13 вказаного Закону вбачається, що договір оренди землі — це договір, за яким орендодавець зобов'язаний за плату передати орендареві земельну ділянку у володіння і користування на певний строк, а орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку відповідно до умов договору та вимог земельного законодавства.

Отже, основною метою договору оренди земельної ділянки та одним із визначальних прав орендодавця є своєчасне отримання останнім орендної плати у встановленому розмірі.

Відповідно до частини 1 статті 32 Закону на вимогу однієї із сторін договір оренди землі може бути достроково розірваний за рішенням суду в разі невиконання сторонами обов'язків, передбачених статтями 24 і 25 цього Закону та умовами договору, в разі випадкового знищення чи пошкодження об'єкта оренди, яке істотно перешкоджає передбаченому договором використанню земельної ділянки, а також на підставах, визначених Земельним кодексом України та іншими законами України.

Під час розгляду спору судами було встановлено, що 18 грудня 2001 року рішенням Севастопольської міської ради № 995 TOB "ВАЛ." було передано в оренду строком до січня 2027 року земельну ділянку площею 0.4 га по вулиці Карантинній (бухта Катерна) у місті Севастополі для будівництва готельного комплексу. За умовами пункту 2.6 цього рішення відповідача було зобов'язано здійснити будівництво об'єкта протягом п'яти років.

На виконання даного рішення 11 квітня 2002 року Між сторонами було укладено договір оренди вищезазначеної земельної ділянки, строк дії якого встановлений до 1 січня 2027 року.

Пунктом 2.1 цього договору передбачено, що річна орендна плата за користування земельною ділянкою встановлюється на період до 1 січня 2008 року у розмірі 1 відсоток від її грошової оцінки, на період до 1 січня 2013 року у розмірі 1,5 відсотка від грошової оцінки земельної ділянки та на наступний період оренди — 2 відсотки від грошової оцінки земельної ділянки. При цьому розмір грошової оцінки земельної ділянки для періоду будівництва береться до уваги не більше ніж до 1 травня 2007 року, тобто до граничного терміну здачі в експлуатацію закінченого будівництвом І готельного комплексу.

За умовами частини 2 статті 651 Цивільного кодексу України договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом. 

Істотним є таке порушення стороною договору, коди внаслідок завданої цим шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона розраховувала при укладенні договору.

Зі змісту наявної у матеріалах справи копії довідки про відсутність заборгованості по земельному податку та оренді землі, виданої державною податковою інспекцією у Ленінському районі міста Севастополя 17 січня 2007 року, вбачається, шо станом на 11 січня 2007 року TOB "В.А.Л." не має заборгованості по оренді землі у Ленінському районі міста Севастополя. Будь-які докази про наявність у відповідача заборгованості з орендної плати перед позивачем у матеріалах даної справи відсутні та не досліджувалися судом.

Відтак, розглядаючи спір, суди не з'ясували, у чому полягає шкода, завдана позивачу в зв'язку з невиконанням покладеного на відповідача обов'язку щодо здачі об'єкту будівництва у встановлений договором граничний строк, та яким чином такі дії (або бездіяльність) порушують чи обмежують права орендодавця, а відтак чи буде це істотним порушенням умов договору оренди, що в подальшому може потягнути його розірвання.

Хоча дослідження вказаних обставин має істотне значення для правильного вирішення спору, суди нижчих інстанцій на них уваги не звернули та залишили без належної правової оцінки.

Крім того, за умовами підпункту д) пункту 3.1 оспорюваного договору освоєння наданої TOB "В.А.Л." земельної ділянки здійснюється протягом нормативного терміну будівництва, що встановлений проектом будівництва готельного комплексу.

За підпунктом з) пункту 3.2.2 даної угоди на відповідача покладався обов'язок здати в експлуатацію закінчений будівництвом готельний комплекс державній приймальній комісії в нормативний термін» що встановлений проектом будівництва, але не пізніше 1 травня 2007 року.

Отже, якісні характеристики об'єкта будівництва, об'єм будівництва, а також реальні строки здачі в експлуатацію готельного комплексу мають визначатися проектом будівництва, проте даний документ у матеріалах справи відсутній і також залишився без належної судової оцінки.

Відповідно до статті 29 Закону України "Про планування і забудову територій" дозвіл на виконання будівельних робіт — це документ, що засвідчує право забудовника та підрядника на виконання будівельних робіт, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд, видачу ордерів на проведення земляних робіт. Дозвіл на виконання будівельних робіт надається інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю, які ведуть реєстр наданих дозволів. Видача та реєстрація дозволу на виконання будівельних робіт здійснюється протягом одного місяця з дня подання заяви.

Водночас частиною 9 вищезазначеної статті встановлено, шо здійснення будівельних робіт на об'єктах містобудування без дозволу на виконання будівельних робіт або його перереєстрації, а також здійснення не зазначених у дозволі будівельних робіт вважається самовільним будівництвом і тягне за собою відповідальність згідно з законодавством.

Судами встановлено, що 2 серпня 2005 року інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю Севастопольської міської державної адміністрації TOB "В.А.Л." було видано дозвіл на виконання будівельних робіт з будівництва корпусу 2 даного готельного комплексу, термін дії якого закінчився 31 грудня 2005 року.

Разом з цим суди не перевірили, чому вищезазначений дозвіл було видано на такий короткий термін та чи достатньо було цього часу для здійснення будівництва готельного комплексу. Крім того, суди не встановили, чи зверталося TOB "В.А.Л." у передбаченому Законом порядку до відповідної інспекції державного архітектурно-будівельного контролю за отриманням нового дозволу на виконання будівельних робіт зі зведення готельного комплексу, а якщо так, то яке рішення прийнято за його зверненням.

Дослідження даної обставини має істотне значення для правильного вирішення питання про наявність вини відповідача у  порушенні покладеного на нього обов'язку щодо своєчасного будівництва та здачі в експлуатацію у встановлений строк готельного комплексу, проте суди на неї уваги не звернули та також залишили без належної оцінки.

Враховуючи наведе, всі ухвалені у справі судові рішення не можуть вважатися законними й обгрунтованими, а тому вони підлягають скасуванню з передачею справи на новий розгляд.

Під час нового розгляду справи місцевому господарському суду необхідно врахувати, що рішення є законним тоді, коли суд. 

виконавши всі вимоги процесуального закову і всебічно перевіривши обставини, вирішив спір у відповідності з нормами матеріального права, а обгрунтованим визнається рішення, в якому повно відображені обставини, шо мають значення для даної справи, висновки суду про встановлені обставини і правові наслідки є вичерпними, відповідають дійсності і підтверджуваться достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні.

При цьому суду необхідно з'ясувати дійсні права та обов'язки сторін, оцінити правовий зміст заявлених позовних вимог і в залежності від встановленого вирішити спір відповідно до закону.

Виходячи з викладеного та керуючись статтями 11117—-11121 Господарського процесуального кодексу України, Судова палата у господарських справах Верховного Сулу України постановила:

Касаційну скаргу товариства з обмеженою відповідальністю "B.A.Л." задовольнити частково.

Постанову Вищого господарського суду України від 15 липня 2008 року, постанову Севастопольського апеляційного господарського суду від 27 травня 2008 року та рішення Господарського суду міста Севастополя від 21 квітня 2008 року скасувати, а справу передати на новий розгляд до суду першої інстанції.

Постанова є остаточною та оскарженню не підтягає.


Рейтинг:

Система OrphusПохожие новости


Комментарии:
 
 russian personals, 6 ноября 2010 12:20
Оценил. Жду продолжения. Сайт радует
 
Добавление комментария
[not-wysywyg] [/not-wysywyg]
[not-wysywyg][/not-wysywyg]{wysiwyg}
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Популярное
 • Тайна совещательной комнаты, судья Цвира
 • Эпидемия коронавируса в Дзержинском районном суде города Харькова, осторожно!
 • КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО, ЯКЕ НАДАЄ В ОРЕНДУ КІОСКИ В МЕТРО, ОТРИМАЛО ЗБИТОК В 856 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ЗА ПЕРШЕ ПІВРІЧЧЯ 2020 РОКУ
 • Русскоязычные издания захватывают рынок. Как украинской книге выиграть борьбу?
 • Харьковским студентам расскажут, как сделать карьеру в Европе
 • В ХАРЬКОВЕ ГРАЖДАНИН ВЬЕТНАМА ПОПАЛСЯ НА ПОДДЕЛКЕ ПРОДУКЦИИ ИЗВЕСТНЫХ СПОРТИВНЫХ БРЕНДОВ
 • В Харькове в ДТП пострадали маленькие дети (фото)
 • В ХАРЬКОВЕ БУДУТ СУДИТЬ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКА
 • Ограбление у банкомата: рецидивист выхватил деньги, скрылся, но был пойман (МВД)
 • Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у справі про продаж асфальту

 • Наш опрос


  Курс валют (НБУ)

  Курсы НБУ на сегодня

  Курс валют (средний)  Аудиоролики - Рекламная Студия

  Студия звукозаписи

  Редакция может не разделять мнение авторов публикаций. Редакция не несёт ответственности за публикации с других сайтов.

  Все права на материалы, находящиеся на сайте www.advocat-cons.info, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При любом использовании материалов сайта гиперссылка на www.advocat-cons.info обязательна. По вопросам размещения рекламы или информации на сайте обращаться по телефонам: (057) 737-22-53, 096-114-24-80

  © 2007-2014 Медиагруппа "Адвокат-консалтинг"
  .